Zakład Wstępnych Badań Farmakologicznych

Kierownik:  Prof. dr hab. Jacek Sapa

 

Zakład Wstępnych Badań Farmakologicznych

Katedra Farmakodynamiki

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel. +48(12) 62-05-546, 62-05-547, 62-05-530

 

krystyna.sermak@uj.edu.pl