Tematyka konferencji

Tematyka prezentowanych wystąpień obejmować będzie toksykologię w ujęciu multidyscyplinarnym: nauk farmaceutycznych, biologicznych, biochemicznych, medycznych i innych.

Poruszane zagadnienia:

  • badania toksykologiczne i farmakologiczne ksenobiotyków
  • postępy analizy toksykologicznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki fałszowania leków
  • badania toksykokinetyczne
  • współczesne zagrożenia toksykologiczne
Wielkość fontu
Kontrast