TEMATYKA KONFERENCJI

Tegoroczna edycja Konferencji poświęcona będzie przedstawieniu w ujęciu multidyscyplinarnym (nauk farmaceutycznych, biologicznych, biochemicznych, medycznych i innych) zagadnień związanych z prozdrowotnym działaniem substancji naturalnych m.in. tych obecnych w winie. Tematyka nie ogranicza się jednak wyłącznie do powyższej problematyki i jak co roku obejmuje również zagadnienia z zakresu szeroko pojętej toksykologii i farmakologii.