Badania

Tematyka badawcza

 

 

Stosowane metody

  • Woltamperometria stripingowa

 

Aparatura badawcza

  • Analizator elektrochemiczny typ M161 wraz z elektrodą CGMDE typ M164 firmy ANKO

 

 

Wybrane publikacje (2015 – 2021)

 

Stawarz-Janeczek M.Kryczyk-Poprawa A.Muszyńska B.Opoka W.Pytko-Polończyk J.: Disinfectants Used in Stomatology and SARS-CoV-2 Infection.  European Journal of Dentistry, 2021 : Mar 10. doi: 10.1055/s-0041-1724154. Online ahead of prints. 1-13.

Włodarczyk A. [Maria]Krakowska A.Sułkowska-Ziaja K.Suchanek M.Zięba P.Opoka W.Muszyńska B.. Pleurotus spp. Mycelia Enriched in Magnesium and Zinc Salts as a Potential Functional Food. Molecules, 2021 : Vol. 26nr 1, id. art. 162.

Baran W.Adamek E.Włodarczyk A. [Maria]Lazur J.Opoka W.Muszyńska B..: The remediation of sulfonamides from the environment by Pleurotus eryngii mycelium. Efficiency, products and mechanisms of mycodegradation. Chemosphere, 2021 : Vol. 262, id. art. 128026. 

Rafało-Ulińska A.Poleszak E.Szopa A.Serefko A.Rogowska M.Sowa I.Wójciak M.Muszyńska B.Krakowska A.Gdula-Argasińska J.Kała K.Jasiewicz B.Opoka W.Szewczyk B.Nowak G.: Imipramine Influences Body Distribution of Supplemental Zinc Which May Enhance Antidepressant Action. Nutrients,  2020 : Vol. 12nr 9, id. art. 2529.

Kryczyk-Poprawa A.Kwiecień A.Opoka W. : Photostability of Topical Agents Applied to the Skin : a review.  Pharmaceutics, 2020 : Vol. 12nr 1, id. art. 10.

Kryczyk-Poprawa A.Zupko I.Berdi P.Żmudzki P.Popiół J.Muszyńska B.Opoka W.:  Photostability Testing of a Third-Generation Retinoid – Tazarotene in the Presence of UV Absorbers. Pharmaceutics, 2020 : Vol. 12nr 9, id. art. 899.

Szewczyk B.Pochwat B.Muszyńska B.Opoka W.Krakowska A.Rafało-Ulińska A.Friedland K.Nowak G. : Antidepressant-like activity of hyperforin and changes in BDNF and zinc levels in mice exposed to chronic unpredictable mild stress. Behavioural Brain Research, 2019 : Vol. 372art. no. 112045.

Muszyńska BożenaDąbrowska MonikaStarek MałgorzataŻmudzki PawełLazur JanPytko-Polończyk JolantaOpoka Włodzimierz. :  Lentinula edodes mycelium as effective agent for piroxicam mycoremediation.  Frontiers in Microbiology, 2019 : Vol. 10art. no. 313.

Kryczyk-Poprawa A.Żmudzki P.Maślanka A.Piotrowska J.Opoka W.Muszyńska B. : Mycoremediation of azole antifungal agents using in vitro cultures of Lentinula edodes3 Biotech, 2019 : Vol. 9207.

Muszyńska B.Krakowska A.Lazur J.Jękot B.Zimmer Ł.Szewczyk A.Sułkowska-Ziaja K.Poleszak E.Opoka W. : Bioaccessibility of phenolic compounds, lutein, and bioelements of preparations containing Chlorella vulgaris in artificial digestive juices.  Journal of Applied Phycology, 2018 : Vol. 30nr 3s. 1629-1640.

Dąbrowska M.Muszyńska B.Starek M.Żmudzki P.Opoka W. : Degradation pathway of cephalosporin antibiotics by in vitro cultures of Lentinula edodes and Imleria badia. International Biodeterioration & Biodegradation, 2018 : Vol. 127nr 2s. 104-112.

Muszyńska B.Kała K.Radović J.Sułkowska-Ziaja K.Krakowska A.Gdula-Argasińska J.Opoka W.Kundaković T. : Study of biological activity of Tricholoma equestre fruiting bodies and their safety for human.  European Food Research & Technology, 2018 : Vol. 244nr 12s. 2255-2264.

Rojowski J., Zając M., Muszyńska B., Opoka W.: Influence of extraction procedure from edible mushroom species boletus badius on zinc quantity released into simulated gastric fluid. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, 2017: vol 74(2), 597-602.
 
Muszyńska B., Piotrowska J., Krakowska A., Gruba A., Kała K., Sułkowska-Ziaja K., Kryczyk A., Opoka W.: Study of physiologically active components in different parts of fruiting bodies of varieties of Agaricus bisporus(white mushroom). Eur. Food Res. Technol., 2017
 
Styczeń K., Sowa-Kuśma M., Siwek M., Dudek D., Reczyński W., Szewczyk B., Misztak P., Topór-Mądry R., Opoka W., Nowak G.: The serum zinc concentration as a potential biological marker in patients with major depressive disorder. Metab. Brain Dis., 2017: vol. 33(1), 97-103.
 
Nunes R.,  Pasko P.,  Tyszka-Czochara M.,  Szewczyk A.,  Szlósarczyk M.,  Carvalho, I.S.: Antibacterial, antioxidant and anti-proliferative properties and zinc content of five south Portugal herbs. Pharmac. Biol., 2017: vol. 55(1), 114-123.
 
Starek M., Dąbrowska M., Bracha M., Opoka W.: Experimental study of the stability of some oxicams in contact with various redox agents. JPC, J. Planar Chromatogr. Mod. TLC, 2016: vol. 29(4), 273-280.
 
Muszyńska B., Sułkowska-Ziaja K., Maślanka A., Rojowski J., Opoka W., Łojewski M.: Analysis of indole compounds quantity in biomass of edible basidiomycota species from in vitro cultures and from cultures supplemented with L-Tryptophan. Acta Chromatogr., 2016: vol. 28(2), 223-238.
 
Stolarczyk M., Maślanka A., Apola A., Rybak W., Krzek J.: Derivative spectrophotometric method for simultaneous determination of zofenopril and fluvastatin in mixtures and pharmaceutical dosage forms. Spectrochim. Acta Part A: Mol. Biomol. Spectrosc., 2015, vol. 148, 66-71.
 
Muszyńska B., Krakowska A., Sułkowska-Ziaja K., Opoka W., Reczyński W., Baś B.: In vitrocultures and fruiting bodies of culinary-medicinal Agaricus bisporus (white button mushroom) as a source of selected biologically-active elements.  J. Food Sci. Technol., 2015: vol. 52(11), 7337-7344.
 
Frankowska M., Wiliński B., Somogyi E., Piotrowska J., Filip M., Opoka W.: Cocaine exposure alters H2S tissue concentrations in peripheral mouse organ. Pharmacol. Rep., 2015: vol. 67(3), 421-425.
 
Dąbrowska M., Starek M., Krzek J., Papp E., Król P.:  A degradation study of cefepime hydrochloride in solutions under various stress conditions by TLC-densitometry. Biomed. Chromatogr., 2015 : vol. 29(3), 388-395.
 
Starek M., Guja A., Dąbrowska M., Krzek J.:  Assay of ß-Carotene in dietary supplements and fruit juices by TLC-densitometry. Food Anal. Methods, 2015: vol. 8(5), 1347-1355.
 

 

Współpraca

  • Akademia Górniczo – Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Chemii Analitycznej
  • Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Katedra Bioanalizy i Analizy Leku
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra Farmacji Stosowanej

 

Realizowane granty i projekty naukowe

1. Badania suplementów diety zawierających w składzie luteinę metodą TLC i GC-FID. K/ZDS/006159

2. Badanie wpływu promieniowania UVA na trwałość wybranych leków ośrodkowego układu nerwowego. K/ZDS/005589

3. Badanie stopnia uwalniania pierwiastków z kultur in vitro grzybów jadalnych, roślin, preparatów farmaceutycznych do roztworów imitujących sztuczne soki trawienne o różnym pH i temperaturze. Opracowanie, wdrożenie i walidacja własnego urządzenia pozwalającego na badanie uwalniania jonów pierwiastków. Wykorzystanie metod elektrochemicznych i spektroskopowych do oznaczania pierwiastków. Próba badania uwalniania in vivo. K/ZDS/005588

4. Oznaczenie woltamperometryczne prednizolonu w badaniach uwalniania substancji leczniczych w układach łopatkowych i przepływowych. K/DSC/004309

5. Analiza lecytyny w suplementach diety techniką chromatografii cienkowarstwowej. K/ZDS/006160

6. Poszukiwanie nowych procedur analitycznych w analizie substancji z grupy antagonistów receptora angiotensyny II. K/ZDS/005587