Publikacje

2020

 • Frankowska M., Miszkiel J., Pomierny-Chamioło L., Pomierny B., Borelli Andrea C., Suder A., Filip M.: Correction to :  Extinction training following cocaine or MDMA self-administration produces discrete changes in D2-like and mGlu5 receptor density in the rat brain. Pharmacological Reports. 2020 : Vol. 72, nr 5, s. 1441-1442.
 • Frankowska M., Miszkiel J., Pomierny-Chamioło L., Pomierny B., Borelli A. C., Suder A., Filip M.: The impact of 3,4-methylendioxymetamphetamine (MDMA) abstinence on seeking behavior and the expression of the D 2-like and mGlu 5 receptors in the rat brain using saturation binding analyses. Journal of Physiology and Pharmacology. 2020 : Vol. 71, nr 4, s. 537-546, il., bibliogr. 57 poz., abstr.
 • Canale V., Grychowska K., Kurczab R., Ryng M., Keeri Abdul R., Satała G., Olejarz-M. A., Koczurkiewicz P., Drop M., Blicharz K., Piska K., Pękala E., Janiszewska P., Krawczyk Martyna, Walczak M., Chaumont-Dubel S., Bojarski A. J., Marin Philippe, Popik P., Zajdel P.: A dual-acting 5-HT6 receptor inverse agonist/MAO-B inhibitor displays glioprotective and pro-cognitive properties. European Journal of Medicinal Chemistry. 2020 : Vol. 208, 765.
 • Partyka A., Zagórska A., Kotańska M., Walczak M., Jastrzebska-Wiesek M., Knutelska J., Bednarski M., Głuch-Lutwin M., Mordyl B., Janiszewska P., Wesołowska A.: Antidepressant-like activity and safety profile evaluation of 1H-imidazo[2,1-f]purine-2,4(3H,8H)-dione derivatives as 5-HT1A receptor partial agonists. PLoS One. 2020 : Vol. 15.
 • Smolik M., Stojak Marta, Walczak M.: Białka z rodziny ABC : niezwykła maszyneria. Budowa oraz mechanizm transportu. Farmacja Polska. 2020 : T. 76, nr 10, s. 562-574.
 • Kij A., Kus K., Czyzynska-Cichon I., Chlopicki S., Walczak M.: Development and validation of a rapid, specific and sensitive LC-MS/MS bioanalytical method for eicosanoid quantification – assessment of arachidonic acid metabolic pathway activity in hypertensive rats. Biochimie. 2020 : Vol. 171-172, s. 223-232.
 • Walczak M.: Farmakokinetyka i toksykokinetyka. Toksykologia. Tom 1. Podstawy toksykologii ogólnej i toksykologia narządowa. Redakcja, tłum.: Redakcja naukowa K. Jurowski. Wojciech Piekoszewski. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020.
  Opis fizyczny: s. 273-303 .
 • Walczak M.: Farmakokinetyka i toksykokinetyka. Toksykologia w zadaniach. Część I. Redakcja naukowa: K. Jurowski, Wojciech Piekoszewski. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020.
  Opis fizyczny: s. 135-149.
 • Kwiecień A., Ruda-Kucerova J., Kamiński K., Babińska Z.., Popiołek I., Szczubiałka K., Nowakowska M., Walczak M.: Improved Pharmacokinetics and Tissue Uptake of Complexed Daidzein in Rats. Pharmaceutics. 2020 : Vol. 12, nr 2.
 • Bar A., K. -Rudek A., Proniewski B., Suraj-Prażmowska J., Czamara K., Marczyk B., Matyjaszczyk-Gwarda K., Jasztal A., Kuś E., Majka Z., Kaczor A., Krupińska A., Walczak M., Pieterman Elsbet J., Princen Hans M.G., Chlopicki S.: In Vivo Magnetic Resonance Imaging-Based Detection of Heterogeneous Endothelial Response in Thoracic and Abdominal Aorta to Short-Term High-Fat Diet Ascribed to Differences in Perivascular Adipose Tissue in Mice. Journal of the American Heart Association. 2020 : Vol. 9.
 • Kamiński K., Mogilski S., Abram M., Rapacz A., Latacz G., Szulczyk B., Walczak M., Kuś K., Matyjaszczyk K., Kamiński R. M.: KA-104, a new.multitargeted anticonvulsant with potent antinociceptive activity in preclinical models. Epilepsia. 2020 : Vol. 61, nr 10, s. 2119-2128.
 • Łażewska D., Bajda M., Kaleta M., Zaręba P., Doroz-Płonka., Siwek A., Alachkar A., Mogilski Sz., Saad A., Kuder K., Olejarz-Maciej A., Godyń J., Stary D., Sudoł S., Więcek M., Latacz G., Walczak M, Handzlik J., Sadek B., Malawska B., Kieć-Kononowicz K.: Rational design of new multitarget histamine H3 receptor ligands as potential candidates for treatment of Alzheimer’s disease. European Journal of Medicinal Chemistry. 2020 : Vol. 207, id. art. 112743.
 • Walczak M., Jurowski K.: Toksykometria. Toksykologia. Tom 1. Podstawy toksykologii ogólnej i toksykologia narządowa. Redakcja naukowa K. Jurowski. Wojciech Piekoszewski. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020.
 • Walczak M.aria, Jurowski K.: Toksykometria. Toksykologia w zadaniach. Część I. Redakcja naukowa: K. Jurowski, Wojciech Piekoszewski. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020.
 • Kopeć A., Skoczylas J., Jędrszczyk E., Francik R., Bystrowska B., Zawistowski J.: Chemical Composition and Concentration of Bioactive Compounds in Garlic Cultivated from Air Bulbils. Agriculture. 2020 : Vol. 10, nr 2.
 • Francik S., Francik R., Sadowska U., Bystrowska B., Zawiślak A., Knapczyk A., Nzeyimana A.: Identification of Phenolic Compounds and Determination of Antioxidant Activity in Extracts and Infusions of Salvia Leaves. Materials. 2020 : Vol. 13, nr 24
 • Michalska M., Zajonz M., Gawlik M.: Analityka nowych substancji psychoaktywnych (NSP) – w poszukiwaniu rozwiązań optymalnych. Farmacja Polska. 2020 : T. 76, nr 10, s. 586-591.
 • Zimna A., Szadziewska A., Gawlik M.:Wybrane aspekty analityki izotopów promieniotwórczych ze szczególnym uwzględnieniem zatruć przestępczych. Farmacja Polska. 2020 : T. 76, nr 7, s. 413-419.
 • Rutkowska A.:Trucizny obecne w roślinach występujących w Polsce. Toksykologia. Tom 2. Toksykologia szczegółowa i stosowana. Redakcja naukowa K. Jurowski. Wojciech Piekoszewski. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2020 s. 31-74.
 • Ogórka-Tabiś A.: Winoterapia cz. 2. Ampeloterapia. Farmacja Krakowska. 2020 : R. 23, nr 1, s. 37-40.
 • Ogórka-Tabiś A.: Winoterapia cz. 3. Historia winoterapii. Farmacja Krakowska. 2020 : R. 23, nr 4, s. 41-46.
 • Niemczycka E. A., Bracha U., Dubniewicz K.:Diagnostyka laboratoryjna w toksykologii weterynaryjnej. Życie Weterynaryjne. 2020 : R. 95, nr 12, s. 764-771.
 • Skórkowska A., Maciejska A., Pomierny B., Krzyżanowska W., Starek-Świechowicz B., Bystrowska B., Broniowska Ż., Kazek G., Budziszewska B.
  Effect of Combined Prenatal and Adult Benzophenone-3 Dermal Exposure on Factors Regulating Neurodegenerative Processes, Blood Hormone Levels, and Hematological Parameters in Female Rats. Neurotoxicity Research. 2020 : Vol. 37, nr 3, s. 683-701.
 • Chamera K., Kotarska K., Szuster-Głuszczak M., Trojan E., Skórkowska A., Pomierny B., Krzyżanowska W., Bryniarska N., Basta-Kaim A.: The prenatal challenge with lipopolysaccharide and polyinosini : polycytidylic acid disrupts CX3CL1-CX3CR1 and CD200-CD200R signalling in the brains of male rat offspring: a link to schizophrenia-like behaviours. Journal of Neuroinflammation. 2020 : Vol. 17,
 • Muszyńska B., Szacawa E., Bederska-Łojewska D., Dudek K., Pomierny B., Włodarczyk A. M., Kała K., Lazur J., Suchocki., Budziszewska B., Bednarek D., Pieszka M.: Preliminary study on Se-enriched Lentinula edodes mycelium as a proposal of new feed additive in selenium deficiency. PLoS One. 2020 : Vol. 15, nr 5.
 • Głombik K., Detka., Góralska J., Kurek A., Solnica B., Budziszewska B.: Brain Metabolic Alterations in Rats Showing Depression-Like and Obesity Phenotypes. Neurotoxicity Research. 2020 : Vol. 37, nr 2, s. 406-424.
 • Głombik K., Detka J., Kurek A., Budziszewska B.: Impaired Brain Energy Metabolism : Involvement in Depression and Hypothyroidism. Frontiers in Neuroscience. 2020 :

2019

 • Niemczycka E., Walczak M.: Rozwój psychiatrii koni wyzwaniem dla współczesnej medycyny weterynaryjnej. Życie Weterynaryjne.2019, 94(11), 749-752.
 • Broniowska Ż., Bystrowska B., Starek-Świechowicz B., Pomierny B., Krzyżanowska W., Walczak M., Budziszewska B.: Benzophenone-2 Concentration and Its Effect on Oxidative Stress and Apoptosis Markers in Rat Brain. Neurotoxicity Research.  2019 : Vol. 36, nr 1, s. 39-48.
 • Bujak-Gizycka B., Madej J., Bystrowska B., Toton-Zuranska J., Kus K., Kolton-Wróz M., Jawien J., Olszanecki R.: Angiotensin 1-7 formation in breast tissue is attenuated in breast cancer – a study on the metabolism of angiotensinogen in breast cancer cell lines. Journal of Physiology and Pharmacology, 2019 : Vol. 70, nr 4, s. 503-514.
 • Rospond B., Sadakierska-Chudy A., Kazek G., Krośniak M., Bystrowska B., Filip M.: Assessment of metabolic and hormonal profiles and striatal dopamine D2 receptor expression following continuous or scheduled high-fat or high-sucrose diet in rats. Pharmacological Reports, 2019 : Vol. 71, nr 1, s. 1-12.
 • Pomierny B., Krzyżanowska W., Broniowska Ż., Strach B., Bystrowska B., Starek-Świechowicz B., Maciejska A., Skórkowska A., Wesołowska J., Walczak M., Budziszewska B.: Benzophenone-3 Passes Through the Blood-Brain Barrier, Increases the Level of Extracellular Glutamate, and Induces Apoptotic Processes in the Hippocampus and Frontal Cortex of Rats. Toxicological Sciences, 2019 : Vol. 171, nr 2, s. 485-500.
 • Bystrowska B., Frankowska M., Smaga I., Niedzielska-Andres E., Pomierny-Chamioło L., Filip M.: Cocaine-Induced Reinstatement of Cocaine Seeking Provokes Changes in the EndocA.binoid and N-Acylethanolamine Levels in Rat Brain Structures. Molecules, 2019 : Vol. 24, nr 6 art. no. 1125, s. 1- 16.
 • Czepiel J., Gdula-Argasińska J., Biesiada G., Bystrowska B., Jurczyszyn A., Perucki W., Sroczyńska K., Zając A., Librowski T., Garlicki A.: Fatty acids and selected endocA.binoids content in cerebrospinal fluids from patients with neuroinfections. Metabolic Brain Disease, 2019 : Vol. 34, nr 1, s. 331-339.
 • Darczuk D., Krzyściak W., Bystrowska B., Kęsek B., Kościelniak D., Chomyszyn-Gajewska D., Kaczmarzyk T.: The Relationship between the Concentration of Salivary Tyrosine and Antioxidants in Patients with Oral Lichen Planus. Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2019 : Vol. 2019, 5801570.
 • Suraj J., Kurpińska A., Sternak M., Smolik M., Niedzielska-Andres E., Zakrzewska A., Sacha T., Kania A., Chlopicki S., Walczak M.: Quantitative measurement of selected protein biomarkers of endothelial dysfunction in plasma by micro-liquid chromatography-tandem mass spectrometry based on stable isotope dilution method. Talanta. 2019 Mar 1;194:1005-1016.
 • Niedzielska-Andres E., Mizera J., Sadakierska-Chudy A., Pomierny-Chamioło L., Filip M.: Changes in the glutamate biomarker expression in rats vulnerable or resistant to the rewarding effects of cocaine and their reversal by ceftriaxone. Behavioural Brain Research 2019 : Vol. 370, art. no. 111945, s. 1-12.
 • Suraj J., Kurpińska A., Zakrzewska A., Sternak M., Stojak M., Jasztal A., Walczak M., Chlopicki S.: Early and late endothelial response in breast cancer metastasis in mice: simultaneous quantification of endothelial biomarkers using a mass spectrometry-based method. Dis Model Mech. 2019 Mar 1;12(3).
 • Bar A., Targosz-Korecka M., Suraj J., Proniewski B., Jasztal A., Marczyk B., Sternak M., Przybyło M., Kurpińska A., Walczak M., Kostogrys RB., Szymonski M., Chlopicki S.: Degradation of Glycocalyx and Multiple Manifestations of Endothelial Dysfunction Coincide in the Early Phase of Endothelial Dysfunction Before Atherosclerotic Plaque Development in Apolipoprotein E/Low-Density Lipoprotein Receptor-Deficient Mice. J Am Heart Assoc. 2019 Mar 19;8(6):e011171.
 • Kurpińska A., Suraj J., Bonar E., Zakrzewska A., Stojak M., Sternak M., Jasztal A., Walczak M.: characterization of early lung response to breast cancer metastasis in mice. Exp Mol Pathol. 2019 Apr;107:129-140.
 • Hogendorf AS., Hogendorf A., Popiołek-Barczyk K., Ciechanowska A., Mika J., Satała G., Walczak M., Latacz G., Handzlik J., Kieć-Kononowicz K., Ponimaskin E., Schade S., Zeug A., Bijata M., Kubicki M., Kurczab R., Lenda T., Staroń J., Bugno R., Duszyńska B., Pilarski B., Bojarski AJ.: Fluorinated indole-imidazole conjugates: Selective orally bioavailable 5-HT7 receptor low-basicity agonists, potential neuropathic painkillers.                                                   Eur J Med Chem. 2019 May 15;170:261-275.
 • Matyjaszczyk-Gwarda K., Wójcik T., Łukawska M., Chlopicki S., Walczak M. Lipophilicity profiling of anthracycline antibiotics by microemulsion electrokinetic chromatography-effects on cardiotoxicity and endotheliotoxicity. Electrophoresis. 2019 Dec;40(23-24):3108-3116. .
 • Żelaszczyk D., Jakubczyk M., Pytka K., Rapacz A., Walczak M., Janiszewska P., Pańczyk K., Żmudzki P., Słoczyńska K., Marona H., Waszkielewicz AM.: Design, synthesis and evaluation of activity and pharmacokinetic profile of new derivatives of xanthone and piperazine in the central nervous system. Med Chem Lett. 2019 Nov 1;29(21):126679.
 • Pańczyk K., Pytka K., Jakubczyk M., Rapacz A., Siwek A., Głuch-Lutwin M., Gryboś A., Słoczyńska K., Koczurkiewicz P. Ryszawy D., Pękala E., Budziszewska B., Starek-Świechowicz B., Suraj-Prażmowska J., Walczak M., Żesławska E., Nitek W., Bucki A., Kołaczkowski M., Żelaszczyk D., Francik R., Marona H., Waszkielewicz AM.:        Synthesis of N-(phenoxyalkyl)-, N-{2-[2-(phenoxy)ethoxy]ethyl}- or N-(phenoxyacetyl)piperazine Derivatives and Their Activity Within the Central Nervous System. ChemistrySelect 2019, 4, 9381 – 9391.
 • Berkowicz P., Kij A., Walczak M., Chlopicki S.: Eicosanoid profiling in effluent of isolated perfused heart of Tgαq*44 mice with advanced heart failure. J Physiol Pharmacol. 2019 Feb;70(1).
 • Kij A., Kus K., Smeda M., Zakrzewska A., Proniewski B., Matyjaszczyk K., Jasztal A., Stojak M., Walczak M., Chlopicki S.: Differential effects of nitric oxide deficiency on primary tumour growth, pulmonary metastasis and prostacyclin/thromboxane A2 balance in orthotopic and intravenous murine models of 4T1 breast cancer. J Physiol Pharmacol. 2018 Dec;69(6).
 • Frankowska M., Miszkiel J., Pomierny-Chamioło L., Pomierny B., Borelli AC., Suder A., Filip M. : Extinction training following cocaine or MDMA self-administration produces discrete changes in D2-like and mGlu5 receptor density in the rat brain. Pharmacol Rep. 2019, 71(5): 870-878.
 • Frankowska M., Miszkiel.J, Pomierny-Chamioło L., Pomierny B., Giannotti G., Suder A., Filip M.: Alternation in dopamine D2-like and metabotropic glutamate type 5 receptor density caused by differing housing conditions during abstinence from cocaine self-administration in rats. J Psychopharmacol. 2019, 33(3): 372-382
 • Biedroń A., Malinowska P., Gawlik M.: Wykorzystanie technik „omics” w nowoczesnej analizie antydopingowej. Farm Pol, 2019, 75(7): 403–408.
 • Ogórka-Tabiś A.: Naczynia na wino. Ojnochoe. Farmacja Krakowska. 2019 : R. 22, nr 2, s. 34-36.
 • Ogórka-Tabiś A.: Winoterapia cz. 1. Farmacja Krakowska. 2019 : R. 22, nr 4, s. 45-48.
 1.  
Wielkość fontu
Kontrast