Pracownia Badań Receptorowych

Kierownik: prof. dr hab. Gabriel Nowak

 

Pracownia Badań Receptorowych

Katedra Farmakobiologii

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel./fax. (012) 620-57-00