SKN Bromatologiczne przy Zakładzie Bromatologii

SKN Bromatologiczne przy Zakładzie Bromatologii

 

Jednostka macierzysta

Zakład Bromatologii

Kierownik: dr hab. Paweł Zagrodzki

 

Opiekun koła

dr n. farm. Joanna Chłopicka

mgr Jadwiga Kryczyk-Kozioł

 

Opis działalności

  • Poznawanie różnych form uzyskiwania informacji naukowej (czasopisma naukowe krajowe i zagraniczne, medyczne bazy danych).

  • Badania ankietowe na temat oceny stylu życia (sposób żywienia, aktywność fizyczna) oraz oceny wiedzy dotyczącej przyczyn zaburzeń zdrowotnych wśród mieszkańców Krakowa i okolic.

  • Analiza zawartości wybranych składników pokarmowych w produktach spożywczych.

  • Ocena aktywności antyoksydacyjnej wybranych produktów spożywczych.

 

Osiągnięcia

Prezentacja wyników badań na konferencjach naukowych:

  • International Medical Students’ Conference w Krakowie w 2003, 2004, 2017 ( II miejsce in Public Health)
  • II Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych, W kręgu myśli Paracelsusa…” Kraków  2017
  • 18th International Congress of Young Medical Scientists, Poznań, 2018
  • XXXIV Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Olsztyn 2005 (III miejsce)

 

Uzyskanie Grantu Studenckiego do realizacji badań w 2004/2005