Pracownicy

  •     Prof. dr hab. Jacek Sapa – kierownik Zakładu
  •     Prof. dr hab. Kinga Sałat
  •     Dr hab. Karolina Pytka, Prof. UJ
  •     Dr hab. Anna Rapacz
  •     Dr Anna Dziubina
  •     Dr hab. Monika Kubacka
  •     Dr Szczepan Mogilski
  •     Mgr Agnieszka Fitrzyk
  •     Agnieszka Niedbał
  •     Krystyna Sermak