Badania

Działalność badawcza (krótki opis)

 1. Badania nad biofilmami kariogennymi.
 2. Ocena przeciwbiofilmowego działania układu laktoperoksydazowego.
 3. Badanie związku mikrobioty ustnej i jej znaczenie
  w patogenezie chorób społecznych
 4. Badania nad rolą związków drobnocząsteczkowych
  w patogenezie chorób społecznych (schizofrenia, udar niedokrwienny)
 5. Powstawanie i reakcje reaktywnych form tlenu, rola stresu oksydacyjnego w fizjologii i patologii.
 6. Własności i zastosowania nanocząstek.
 7. Zastosowanie białek w diagnostyce uszkodzenia nerek.

 

Współpraca

 1. Zakład Biochemii Fizycznej, Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, Uniwersytet Jagielloński
 2. Katedra Radiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 3. Katedra i Klinika Nefrologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 4. Zakład Diagnostyki, Katedra Biochemii Klinicznej, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 5. Zakład Cytobiologii, Katedra Farmakobiologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 6. Katedra i Klinika Endokrynologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 7. Zakład Mykologii, Katedra Mikrobiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 8. Pracownia Stomatologii Dziecięcej, Instytut Stomatologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 9. Katedra Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej, Instytut Stomatologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 10. Zakład Stomatologii Dziecięcej, Wydział Lekarsko-Dentystyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 11. Zakład Stomatologii Zintegrowanej, Instytut Stomatologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 12. Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
 13. Katedra Otolaryngologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

 

Realizowane granty i projekty naukowe

   

 1. Rola transportera alaninowo-mleczanowego w endofenotypach schizofrenii Projekt ID.UJ Priorytetowy Obszar Badawczy – Biologia Strukturalna i Translacyjna – BioS; Nr projektu  U1C/P03/NO/03.36. Czas trwania projektu: 01-10-2021 do 30-04-2023 kierownik projektu Krzyściak Wirginia we współpracy z:
  Oddziałem Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, dr hab. Maciej Pilecki
  Zakładem Diagnostyki Obrazowej NSSU, Prof. dr hab. med. Tadeusz Popiela
 2. Numer projektu: MNiSW/2016/DIR/181/NN – dr Wirginia Krzyściak kierownik, 2016-2017. Opracowanie i optymalizacja testów biochemicznych in vitro służących określeniu aktywności enzymatycznej wybranych białek biorących udział w regulacji szlaku glikolitycznego u Streptococcus mutans w biofilmach mieszanych
 3. Numer projektu: 2 P05A 162 30 – mgr Wirginia Krzyściak wykonawca, 2006-2008. Analiza stanu oksydacyjnego u szczurów z modelem ostrej przeszczepialnej białaczki promielocytowej; Rozszerzony projekt: 2 P05A 162 30 Badanie uszkodzeń DNA, apoptozy i proliferacji komórek w śledzionie oraz szpiku kostnym szczurów z białaczką promielocytową po podaniu związków o działaniu anty- lub prooksydacyjnym
 4. Numer projektu: Program Operacyjny OPIE – dr Wirginia Krzyściak wykonawca, Dotacja Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013, konkurs nr 1/2009 w ramach Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1 Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy

Publikacje

 

1. Wirginia Krzyściak , Paulina Karcz, Beata Bystrowska, Marta Szwajca, Amira Bryll, Natalia Śmierciak, Anna Ligęzka, Aleksander Turek, Tamas Kozicz, Anna E[lżbieta] Skalniak, Paweł Jagielski, Tadeusz [J.] Popiela, Maciej Pilecki.
The association of the oral microbiota with the effects of acid stress induced by an increase of brain lactate in schizophrenia patients Biomedicines: 2023: Vol. 11, nr 2, il., e-ISSN: 2227-9059

2. Magacz Marcin, Papież Monika, Kościelniak Dorota, Jurczak Anna, Kędziora Karolina, Pamuła Elżbieta, Krzyściak Wirginia. Safety assessment of the modified lactoperoxidase system – In vitro studies on human gingival fibroblasts. International Journal of Molecular Sciences: 2023: Vol. 24, nr 3, id. art. 2640, il., bibliogr. e-ISSN: 1422-0067

3.Tadeusz J. Popiela, Wirginia Krzyściak, Fabio Pilato, Anna Ligęzka, Beata Bystrowska, Karolina Bukowska-Strakova, Paweł Brzegowy, Karthik Muthusamy, Tamas Kozicz. The assessment of endovascular therapies in ischemic stroke: management, problems and future approaches Journal of Clinical Medicine: 2022 : Vol. 11, nr 7, il., bibliogr. 166 poz., abstr. p-ISSN: 2077-0383;

4. Anna N.Ligęzka, Silvia Radenkovic, Mayank Saraswat, Kishore Garapati, Wasantha Ranatunga, Wirginia Krzyściak, Hitoshi Yanaihara, Graeme Preston, William Brucker, Renee M. McGovern, Joel M. Reid, David Cassiman, Karthik Muthusamy, Christin Johnsen, Saadet Mercimek-Andrews, Austin Larson, Christina Lam, Andrew C. Edmondson, Bart Ghesquiere, Peter Witters, Kimiyo Raymond, Devin Oglesbee, Akhilesh Pandey, Ethan O. Perlstein, Tamas Kozicz, Eva Morava. Sorbitol is a severity biomarker for PMM2-CDG with therapeutic implications. Annals of Neurology: 2021: Vol. 90, nr 6, s. 887-900, bibliogr., asbtr. p-ISSN: 0364-5134, e-ISSN: 1531-8249. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.26245

DOI: 10.1002/ana.26245

5. Marcin Magacz, Maria Oszajca, Izabela Nawrot-Hadzik, Ryszard Drożdż, Anna Jurczak, Jakub Hadzik, Aleksander Smakosz, Wirginia Krzyściak. Phenolic Compounds of Reynoutria sp. as Modulators of Oral Cavity Lactoperoxidase System. Antioxidants: 2021 : Vol. 10, nr 5, il., biblInt J Mol Sci. 2021 Sep 8;22(18):9703. doi: 10.3390/ijms22189703. iogr. 46 poz.

6. Anna Lizoń, Joanna Tisończyk, Marta Gajewska, Ryszard Drożdż. Silver Nanoparticles as a Tool for the Study of Spontaneous Aggregation of Immunoglobulin Monoclonal Free Light Chains. Int J Mol Sci. 2021 Sep 8;22(18):9703. doi: 10.3390/ijms22189703. PMID: 34575867

7. Drożdż Ryszard, Parmentier Christine, Hachad Houda, Leroy Pierre, Siest Gerard, Wellman Maria. γ-Glutamyltransferase dependent generation of reactive oxygen species from a glutathione/transferrin system. Free Radical Biology & Medicine: 1998: Vol. 25, nr 7, s. 786-792, abstr. PMID: 9823544.

8.Paulina Mazur, Iwona Skiba-Kurek , Paulina Mrowiec, Elżbieta Karczewska, Ryszard Drożdż. Synergistic ROS-Associated Antimicrobial Activity of Silver Nanoparticles and Gentamicin Against Staphylococcus epidermidis. Int J Nanomedicine. 2020 May 19;15:3551-3562. doi: 10.2147/IJN.S246484. PMID: 32547013; PMCID: PMC7246328.

9. Lizoń A, Wytrwal-Sarna M, Gajewska M, Drożdż R. Silver Nanoparticle-Based Assay for the Detection of Immunoglobulin Free Light Chains. Materials (Basel). 2019 Sep 15;12(18):2981. doi: 10.3390/ma12182981. PMID: 31540144; PMCID: PMC6766345.

10. Paulina Dumnicka, Dawid Maduzia, Piotr Ceranowicz, Rafał Olszanecki, Ryszard Drożdż, Beata Kuśnierz-Cabala. The Interplay between Inflammation, Coagulation and Endothelial Injury in the Early Phase of Acute Pancreatitis: Clinical Implications. Int J Mol Sci. 2017 Feb 8;18(2):354. doi: 10.3390/ijms18020354. PMID: 28208708; PMCID: PMC5343889.