Badania

Działalność badawcza (krótki opis)

 1. Badania nad biofilmami kariogennymi.
 2. Ocena przeciwbiofilmowego działania układu laktoperoksydazowego.
 3. Badanie związku mikrobioty ustnej i jej znaczenie w patogenezie chorób społecznych.
 4. Badania nad rolą związków drobnocząsteczkowych w patogenezie chorób społecznych (schizofrenia, udar niedokrwienny).
 5. Powstawanie i reakcje reaktywnych form tlenu, rola stresu oksydacyjnego w fizjologii i patologii.
 6. Własności i zastosowania nanocząstek.
 7. Zastosowanie białek w diagnostyce uszkodzenia nerek.

Współpraca

 1. Department of Clinical Genomics, Mayo Clinic, Rochester, MN, United States.
 2. Center for Individualized Medicine, Mayo Clinic, Rochester, MN 55902, United States.
 3. Neurology, Neurophysiology and Neurobiology Unit, Department of Medicine, Università Campus Bio-Medico di Roma, 00128 Rome, Italy.
 4. Department of Biotechnology, Biological Science Division, Autonomous Metropolitan University, San Rafael Atlixco 186, Mexico City 09310, Mexico.
 5. Katedra Radiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.
 6. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.
 7. Katedra Farmakobiologii, Zakład Cytobiologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.
 8. Katedra i Klinika Endokrynologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.
 9. Zakład Mykologii, Katedra Mikrobiologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.
 10. Pracownia Stomatologii Dziecięcej, Instytut Stomatologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.
 11. Katedra Periodontologii i Klinicznej Patologii Jamy Ustnej, Instytut Stomatologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.
 12. Katedra Stomatologii Zintegrowanej, Instytut Stomatologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.
 13. Katedra Gastroenterologii, Hepatologii i Chorób Zakaźnych, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.
 14. Katedra Otolaryngologii, Wydział Lekarski, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

Realizowane granty i projekty naukowe

 1. Rola transportera alaninowo-mleczanowego w endofenotypach schizofrenii Projekt ID.UJ Priorytetowy Obszar Badawczy – Biologia Strukturalna i Translacyjna – BioS; Nr projektu  U1C/P03/NO/03.36. Czas trwania projektu: 01-10-2021 do 30-04-2023, kierownik projektu: dr hab. Wirginia Krzyściak we współpracy z: Oddziałem Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, dr hab. n. med. Maciej Pilecki, Katedrą Radiologii UJCM i Zakładem Diagnostyki Obrazowej NSSU, Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Popiela.
 2. Wpływ i mechanizm działania zmodyfikowanego układu laktoperoksydazy przez wykorzystanie niefizjologicznych substratów na biofilmy kariogenne. NCN, Preludium Nr Projektu 2021/41/N/NZ7/03315. Czas trwania projektu: 2022-2025, kierownik projektu Mgr Marcin Magacz, opiekun naukowy dr hab. Wirginia Krzyściak.
 3. Opracowanie i optymalizacja testów biochemicznych in vitro służących określeniu aktywności enzymatycznej wybranych białek biorących udział w regulacji szlaku glikolitycznego u Streptococcus mutans w biofilmach mieszanych. Numer projektu: MNiSW/2016/DIR/181/NN, Czas trwania projektu: 2016-2017– kierownik projektu: dr Wirginia Krzyściak.
 4. Rola mikroflory jamy ustnej w modulowaniu funkcji ośrodkowego układu nerwowego w mechanizmie stresu kwasowego u pacjentów chorych na schizofrenię. Numer projektu: N42/DBS/000340 – kierownik projektu – dr hab. Wirginia Krzyściak Czas trwania: 2023 – 2024. We współpracy z: Oddziałem Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży, dr hab. n. med. Maciej Pilecki, Zakładem Diagnostyki Obrazowej NSSU, Prof. dr hab. n. med. Tadeusz Popiela.
 5. Analiza stanu oksydacyjnego u szczurów z modelem ostrej przeszczepialnej białaczki promielocytowej; Rozszerzony projekt: 2 P05A 162 30 Badanie uszkodzeń DNA, apoptozy i proliferacji komórek w śledzionie oraz szpiku kostnym szczurów z białaczką promielocytową po podaniu związków o działaniu anty- lub prooksydacyjnym. Numer projektu: 2 P05A 162 30. Kierownik projektu: dr hab. Monika Papież, mgr Wirginia Krzyściak wykonawca, Czas trwania projektu: 2006-2008.
 6. Numer projektu: Program Operacyjny OPIE – dr hab.Wirginia Krzyściak wykonawca, Dotacja Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013, konkurs nr 1/2009 w ramach Działania 1.3, Poddziałania 1.3.1 Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, Kierownik projektu: dr hab. Ryszard Gryboś.

Publikacje

1. Wirginia Krzyściak , Paulina Karcz, Beata Bystrowska, Marta Szwajca, Amira Bryll, Natalia Śmierciak, Anna Ligęzka, Aleksander Turek, Tamas Kozicz, Anna Elżbieta Skalniak, Paweł Jagielski, Tadeusz J. Popiela, Maciej Pilecki.
The association of the oral microbiota with the effects of acid stress induced by an increase of brain lactate in schizophrenia patients Biomedicines: 2023: Vol. 11, nr 2, il., e-ISSN: 2227-9059.

2. Magacz Marcin, Papież Monika, Kościelniak Dorota, Jurczak Anna, Kędziora Karolina, Pamuła Elżbieta, Krzyściak Wirginia. Safety assessment of the modified lactoperoxidase system – In vitro studies on human gingival fibroblasts. International Journal of Molecular Sciences: 2023: Vol. 24, nr 3, id. art. 2640, il., bibliogr. e-ISSN: 1422-0067.

3. Krzyściak W, Bystrowska B, Karcz P, Chrzan R, Bryll A, Turek A, Mazur P, Śmierciak N, Szwajca M, Donicz P, Furman K, Pilato F, Kozicz T, Popiela T, Pilecki M. Association of Blood Metabolomics Biomarkers with Brain Metabolites and Patient-Reported Outcomes as a New Approach in Individualized Diagnosis of Schizophrenia. Int J Mol Sci. 2024 Feb 15;25(4):2294. doi: 10.3390/ijms25042294. PMID: 38396971; PMCID: PMC10888632.

4. Tadeusz J. Popiela, Wirginia Krzyściak, Fabio Pilato, Anna Ligęzka, Beata Bystrowska, Karolina Bukowska-Strakova, Paweł Brzegowy, Karthik Muthusamy, Tamas Kozicz. The assessment of endovascular therapies in ischemic stroke: management, problems and future approaches Journal of Clinical Medicine: 2022 : Vol. 11, nr 7, il., bibliogr. 166 poz., abstr. p-ISSN: 2077-0383;

5. Anna N.Ligęzka, Silvia Radenkovic, Mayank Saraswat, Kishore Garapati, Wasantha Ranatunga, Wirginia Krzyściak, Hitoshi Yanaihara, Graeme Preston, William Brucker, Renee M. McGovern, Joel M. Reid, David Cassiman, Karthik Muthusamy, Christin Johnsen, Saadet Mercimek-Andrews, Austin Larson, Christina Lam, Andrew C. Edmondson, Bart Ghesquiere, Peter Witters, Kimiyo Raymond, Devin Oglesbee, Akhilesh Pandey, Ethan O. Perlstein, Tamas Kozicz, Eva Morava. Sorbitol is a severity biomarker for PMM2-CDG with therapeutic implications. Annals of Neurology: 2021: Vol. 90, nr 6, s. 887-900, bibliogr., asbtr. p-ISSN: 0364-5134, e-ISSN: 1531-8249. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ana.26245.

6. Marcin Magacz, Maria Oszajca, Izabela Nawrot-Hadzik, Ryszard Drożdż, Anna Jurczak, Jakub Hadzik, Aleksander Smakosz, Wirginia Krzyściak. Phenolic Compounds of Reynoutria sp. as Modulators of Oral Cavity Lactoperoxidase System. Antioxidants: 2021 : Vol. 10, nr 5, il., biblInt J Mol Sci. 2021 Sep 8;22(18):9703. doi: 10.3390/ijms22189703. iogr. 46 poz.

7. Anna Lizoń, Joanna Tisończyk, Marta Gajewska, Ryszard Drożdż. Silver Nanoparticles as a Tool for the Study of Spontaneous Aggregation of Immunoglobulin Monoclonal Free Light Chains. Int J Mol Sci. 2021 Sep 8;22(18):9703. doi: 10.3390/ijms22189703. PMID: 34575867.

8. Drożdż Ryszard, Parmentier Christine, Hachad Houda, Leroy Pierre, Siest Gerard, Wellman Maria. γ-Glutamyltransferase dependent generation of reactive oxygen species from a glutathione/transferrin system. Free Radical Biology & Medicine: 1998: Vol. 25, nr 7, s. 786-792, abstr. PMID: 9823544.

9. Paulina Mazur, Iwona Skiba-Kurek , Paulina Mrowiec, Elżbieta Karczewska, Ryszard Drożdż. Synergistic ROS-Associated Antimicrobial Activity of Silver Nanoparticles and Gentamicin Against Staphylococcus epidermidis. Int J Nanomedicine. 2020 May 19;15:3551-3562. doi: 10.2147/IJN.S246484. PMID: 32547013; PMCID: PMC7246328.

10. Lizoń A, Wytrwal-Sarna M, Gajewska M, Drożdż R. Silver Nanoparticle-Based Assay for the Detection of Immunoglobulin Free Light Chains. Materials (Basel). 2019 Sep 15;12(18):2981. doi: 10.3390/ma12182981. PMID: 31540144; PMCID: PMC6766345.

11. Paulina Dumnicka, Dawid Maduzia, Piotr Ceranowicz, Rafał Olszanecki, Ryszard Drożdż, Beata Kuśnierz-Cabala. The Interplay between Inflammation, Coagulation and Endothelial Injury in the Early Phase of Acute Pancreatitis: Clinical Implications. Int J Mol Sci. 2017 Feb 8;18(2):354. doi: 10.3390/ijms18020354. PMID: 28208708; PMCID: PMC5343889.