Aktualności

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na program Erasmus+  wyjazd w roku akademickim 2020/2021

Harmonogram II rekrutacji programu Erasmus+ wyjazdy na studia w semestrze letnim 2020/2021:

  • 14–25 września 2020 – czas trwania II Rekrutacji
  • 26–30 września 2020 – kwalifikacja i przyznanie wyjazdów w systemie USOSweb
  • 1–9 października 2020 – odwołania, wyjazdy w ramach innej jednostki, ostateczne zatwierdzenie wyjazdu w systemie USOSweb, przesłanie protokołu do DOSZ (przynajmniej w wersji elektronicznej)

Zachęcamy do wskazania we wniosku więcej niż jednej uczelni.

Elektroniczna Rejestracja do Programu Erasmus +

Wydział Farmaceutyczny UJ CM prowadzi rekrutację na Program Erasmus + poprzez moduł WYMIANY STUDENCKIEJ w systemie USOSweb.

Moduł ten spełnia dwa podstawowe zadania: służy do organizowania, poprzez system USOSweb, rekrutacji na wyjazdy w ramach programów współpracy międzynarodowej, jak również ma ułatwić koordynatorowi zarządzanie przyznanymi wyjazdami.

Dostęp do modułu WYMIANY STUDENCKIEJ studenci/doktoranci uzyskują po zalogowaniu do systemu USOSweb i wybraniu odnośnika Dla Studentów z menu głównego, a następnie odnośnika Wymiana studencka z panelu po lewej stronie. W sposób szczegółowy wszystkie funkcje modułu wymiany studenckiej dla studentów/doktorantów opisuje dokument zamieszczony na stronie http://usosownia.uj.edu.pl/usosweb-wymiana-studencka

Elektroniczna rejestracja w systemie USOSweb dla studentów/doktorantów Wydziału Farmaceutycznego jest obowiązkowa. Aby wziąć udział w rekrutacji student/doktorant powinien najpierw zarejestrować się elektronicznie w systemie USOSweb, a następnie dostarczyć komplet dokumentów w formie papierowej (opisanych w zakładce – kryteria kwalifikacji).

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

 

Harmonogram I rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

  • 01-31.01.2020 roku – I rekrutacja na udział w programie Erasmus + 2020/2021

 

Elektroniczna Rejestracja do Programu Erasmus +

Wydział Farmaceutyczny UJ CM prowadzi rekrutację na Program Erasmus + poprzez moduł WYMIANY STUDENCKIEJ w systemie USOSweb.

Moduł ten spełnia dwa podstawowe zadania: służy do organizowania, poprzez system USOSweb, rekrutacji na wyjazdy w ramach programów współpracy międzynarodowej, jak również ma ułatwić koordynatorowi zarządzanie przyznanymi wyjazdami.

Dostęp do modułu WYMIANY STUDENCKIEJ studenci uzyskują po zalogowaniu do systemu USOSweb i wybraniu odnośnika Dla Studentów z menu głównego, a następnie odnośnika Wymiana studencka z panelu po lewej stronie.W sposób szczegółowy wszystkie funkcje modułu wymiany studenckiej dla studentów opisuje dokument zamieszczony na stronie http://usosownia.uj.edu.pl/usosweb-wymiana-studencka

Elektroniczna rejestracja w systemie USOSweb dla studentów Wydziału Farmaceutycznego jest obowiązkowa. Aby wziąć udział w rekrutacji student powinien najpierw zarejestrować się elektronicznie w systemie USOSweb, a następnie dostarczyć komplet dokumentów w formie papierowej (opisanych w zakładce – kryteria kwalifikacji).

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie:

Wielkość fontu
Kontrast