Samorząd studencki

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego 

Skład Samorządu:

 • Justyna Stanula- Przewodniczący
 • Karolina Broś – wiceprzewodnicząca
 • Natalia Skóra – Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej
 • Iga Tuz -Przewodniczaca Wydziałowej Komisji Kultury
 • Zofia Mazurkiewicz – Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Informacji i Promocji
 • Katarzyna Bogusz – Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds Bezpieczeństa i Równego Traktowania
 • Inessa Leonovich- Członkini
 • Agnieszka Jarmuła- Członkini
 • Kacper Klasa- Członek
 • Aleksandra Widłak -Członkini
 • Kamil Kula – Członek niemandatowy
 • Adrian Ptak – Członek niemandatowy

 

Kontakt z Samorządem:

e-mail: wfarm@samorzad.uj.edu.pl
biuro: pokój 1/14D
strona internetowa: http://samorzad.cm-uj.krakow.pl