Stosowane metody badawcze

Identyfikacja drobnoustrojów

 • metody biochemiczne
 • enzymatyczne
 • serologiczne
 • genetyczne

Oznaczanie wrażliwości bakterii na leki p/drobnoustrojowe (antybiogram):

 • metoda jakościowa
 • dyfuzyjno –  krążkowa (Kirby Bauer Disc Diffusion Method)
 • metody ilościowe
 • metoda Etest (Epsilometer test), gradientowo dyfuzyjna, służąca do oznaczenia najmniejszego stężenia leku hamującego wzrost drobnoustroju (MIC- Minimal Inhibitory Concentration)
 • metoda seryjnych rozcieńczeń antybiotyku w podłożu płynnym (MIKROMETODA)
 • metoda seryjnych rozcieńczeń antybiotyku w podłożu stałym

Metody genetyczne:

 • PCR
 • PCR-RAPD
 • real-time PCR