OPŁATA KONFERENCYJNA

Zarówno Uczestnicy Czynni jak i Bierni zobowiązani są do uiszczenia Opłaty Konferencyjnej w wysokości 450 PLN. Opłatę należy uiścić do 30 marca 2020 r. Zaksięgowana Opłata Konferencyjna nie podlega zwrotowi. Brak płatności skutkować będzie usunięciem z Listy Uczestników.

 

Potwierdzenie przelewu należy przesłać do 30 marca 2020 r.
na adres mailowy: vitienopharm2020@gmail.com.

 

Opłata Konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne (w tym książka abstraktów), przerwy kawowe, lunch (24-25.04.2020 r.), uroczystą kolację (24.04.2020 r.) oraz wyjazd integracyjny do Winnicy Uniwersyteckiej “Nad Dworskim Potokiem” (25 kwietnia 2020 r., przejazdy autokarem, ognisko i degustacje win), tłumacz języka angielskiego i francuskiego.

 

 

DANE do PRZELEWU:


Adres odbiorcy:
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
ul. Św. Anny 12
31-008 Kraków


Nazwa Banku:

BANK PEKAO S.A., UL. SZPITALNA 15, 31-024 KRAKÓW


IBAN:
PL 89 1240 4722 1111 0000 4855 8507

BIC/SWIFT: PKOPPLPW​​

Tytuł przelewu: conference no. 2001288, VITIENOPHARM, imię i nazwisko Uczestnika