Zadania zespołu

Zadania zespołu określa art. 25 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku O ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.
Do zadań tych należy:

  • Udzielanie porad w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,
  • Udzielanie porad dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia (3R),
  • Udzielanie porad w sprawie znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, które nie będą wykorzystywane w procedurach,
  • Udzielanie porad w sprawach związanych z organizowanymi szkoleniami,
  • Opracowywanie i dokonywanie przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku,
  • Monitorowanie przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek,
  • Monitorowanie dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku,
  • Zgłaszaniu kierownikowi jednostki przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku i określanie czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu,
  • Kontrola przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocena zgodności przeprowadzanych doświadczeń z zasadami 3R.

 

Opiekę weterynaryjną sprawuje lek. wet Anita Zielonka – 10871

 

Numer identyfikacyjny w wykazie jednostek  uprawnionych do hodowli zwierząt – hodowca 056

 

Weterynaryjny numer identyfikacyjny pozwolenia na prowadzenie hodowli zwierząt laboratoryjnych: 12616201

 

Rejestracja Zakładu Inżynierii Genetycznej 04-73/2015; nr decyzji 34/2016

 

Numer identyfikacyjny w wykazie jednostek doświadczalnych uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach – użytkownik 026

Wielkość fontu
Kontrast