Szkolenia

  1. Szkolenia teoretyczne i praktyczne dla osób uczestniczących w wykonywaniu procedur są organizowane przez Wydział Farmaceutyczny UJ CM, a informacji dotyczących szkoleń udzielają członkowie Zespołu ds. Dobrostanu Zwierząt.

  2. Szkolenia dla osób planujących, wykonujących, uśmiercających i sprawujących opiekę nad zwierzętami są organizowane przez Wydział Lekarski UJ CM, a informacji dotyczących szkoleń udziela dr inż. Agnieszka Baranowska-Chowaniec, e-mail: abaranowska@cm-uj.krakow.pl. W/w Szkolenia można również zrealizować w innych jednostkach w Polsce.

  3. Zgodnie z art. 21a nowelizacji z dnia 17 listopada 2021 roku szkolenia odbyte w innych krajach mogą zostać uznane po weryfikacji zgodności programów z zakresem programów szkoleń określonym w rozporządzeniu. W przypadku niepełnej zgodności zostanie określona potrzeba i zakres ich uzupełnienia. Informacji dotyczących uznawania w/w szkoleń udziela dr hab. Lucyna Pomierny-Chamioło, e-mail: pomierny-chamiolo@uj.edu.pl