Dr hab. Katarzyna Kulig, prof. UJ (1971-2016) 

 

Absolwentka Wydziału Chemii UJ, doktor habilitowany nauk farmaceutycznych – swoją pracę oraz karierę naukową związała z Katedrą Chemii Farmaceutycznej UJ CM. W swojej pracy naukowej koncentrowała się na poszukiwaniu nowych związków o aktywności biologicznej i potencjalnym zastosowaniu w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego i układu krążenia. Prowadziła badania w zakresie opracowania metod syntezy aminokwasów, pochodnych pirolidyn-2-onu, kwasu 4-hydroksy- i 4-aminobutanowego. Dydaktyk prowadząca ćwiczenia, seminaria i wykłady z przedmiotu „Chemia leków” dla studentów III roku Wydziału Farmaceutycznego. Koordynatorka zajęć fakultatywnych z przedmiotów „Wspomaganie wysiłku w sporcie”, „Zaawansowane metody spektroskopowe w badaniach nad nowym lekiem” i „Nowoczesne metody chemii organicznej w badaniach nad lekiem”. Promotor i recenzent rozpraw doktorskich, laureatka stypendiów i staży zagranicznych. Współautor III wydania podręcznika akademickiego pod redakcją A. Zejca i M. Gorczycy pt. „Chemia leków” oraz książki „Chemia w farmacji”. Uczestnik, sekretarz i koordynator wielu konferencji naukowych oraz programów współfinansowanych przez Unię Europejską. Członek Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Chemii Medycznej. Osoba niezwykle życzliwa, pomocna, pasjonatka historii nauki, muzyki klasycznej i jazzu oraz narciarstwa alpejskiego.