Sprawy studenckie

Informacje dla studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego UJ CM (treść komunikatu)

Komunikat Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM dot. składania wniosków za pomocą poczty elektronicznej lub systemu USOSweb (treść komunikatu)

Komunikat nr 730.020.4.2021 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 20.09.2021 dotyczący wpisu warunkowego na kolejny rok studiów; powtarzania roku studiów oraz realizacji przedmiotów awansem w roku akademickim 2021/2022 (treść komunikatu)

INDYWIDUALNY PLAN STUDIÓW

Załącznik nr 1 – wzór wniosku o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów

 

INDYWIDUALNY PROGRAM STUDIÓW

Załącznik nr 1 – wzór sprawozdania z realizacji Indywidualnego Programu Studiów dla opiekuna naukowego.

Załącznik nr 2 – wzór wniosku o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY, WARUNKI ORAZ TRYB PRZENOSZENIA I UZNAWANIA PUNKTÓW ECTS

Załącznik nr 1 – wzór wniosku o przeniesienie i uznanie punktów ECTS

 

 

PRZENIESIENIE NA WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM

  • Uchwała nr 1/IV/XII/2020 Rady Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 21.12.2020 r.  szczegółowych warunków i zasadach przenoszenia studentów innych uczelni (w tym również zagranicznych) na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM.

Pełna treść uchwały

zał. 1 

zał. 2

zał. 3

zał. 4

 

INNE KOMUNIKATY DZIEKANA WFa UJ CM

  • Komunikat nr 2/2017 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 31.10.2017 dot. zasad dofinansowania udziału w konferencjach naukowych studentów Wydziału Farmaceutycznego UJCM od roku akademickiego 2017/2018.

Pełna treść Komunikatu

Zał. dofinansowania ze środków Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJCM

 

  • Komunikat nr 2/2016 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 12.07.2016 r. w sprawie zasad wyboru języka obcego dla osób rozpoczynających studia na kierunku farmacja.

Pełna treść Komunikatu

  • Regulamin uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z języka obcego 

Każdy student Wydziału Farmaceutycznego UJ CM (po zaliczonym I roku studiów) może brać nieodpłatnie udział w dodatkowych zajęciach z języka obcego w ramach studiów na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM w roku akad. 2015/2016. Czytaj dalej…

UWAGA!!!!

Studenci zobowiązani są do podpięcia przedmiotów w dniu, w którym się na nie zarejestrowali. W przypadku braku podpięcia student zostanie automatycznie wyrejestrowany z przedmiotu przy najbliższej migracji danych !!!

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

Rejestracja na lektoraty odbywa się w Centrum Językowym UJ CM. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.cj.cm.uj.edu.pl/usos

 

 

Wielkość fontu
Kontrast