Sprawy studenckie

POWTARZANIE ROKU I REALIZACJA AWANSEM

  • Komunikat nr 1/2015 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 30.06.2015 r. dot. powtarzania roku i realizowania awansem przedmiotów z wyższego roku  dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Pełna treść Komunikatu.

Zał. 1A i 1B, zał. 2

Sekwencja przedmiotów do awansu – farmacja na rok 2019-2020

 

PRZEPISANIE OCENY Z INNEJ UCZELNI

  • Komunikat nr 2/2015 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 30.06.2015 r. dot. procedury przepisania oceny z innej Uczelni.

Pełna treść Komunikatu.

Zał. 1, zał. 2

 

PRZENIESIENIE NA WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM

  • Komunikat nr 730.020.3.2020 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 11.05.2020 roku dot. szczegółowych warunków i zasad przenoszenia studentów innych uczelni (w tym również zagranicznych) na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM kierunek FARMACJA i ANALITYKA MEDYCZNA w roku akademickim 2020/2021.

Pełna treść komunikatu

  • Komunikat nr 730.020.2.2020 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 11.05.2020 roku dot. szczegółowych warunków i zasad przenoszenia studentów innych uczelni (w tym również zagranicznych) na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM kierunek KOSMETOLOGIA w roku akademickim 2020/2021.

Pełna treść komunikatu.

 

INNE KOMUNIKATY DZIEKANA WFa UJ CM

  • Komunikat nr 2/2017 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 31.10.2017 dot. zasad dofinansowania udziału w konferencjach naukowych studentów Wydziału Farmaceutycznego UJCM od roku akademickiego 2017/2018.

Pełna treść Komunikatu.

Zał. dofinansowania ze środków Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJCM

 

  • Komunikat nr 2/2016 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 12.07.2016 r. w sprawie zasad wyboru języka obcego dla osób rozpoczynających studia na kierunku farmacja.

Pełna treść Komunikatu.

  • Regulamin uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z języka obcego

Każdy student Wydziału Farmaceutycznego UJ CM (po zaliczonym I roku studiów) może brać nieodpłatnie udział w dodatkowych zajęciach z języka obcego w ramach studiów na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM w roku akad. 2015/2016. Czytaj dalej…

UWAGA!!!!

Studenci zobowiązani są do podpięcia przedmiotów w dniu, w którym się na nie zarejestrowali. W przypadku braku podpięcia student zostanie automatycznie wyrejestrowany z przedmiotu przy najbliższej migracji danych !!!

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

Rejestracja na lektoraty odbywa się w Centrum Językowym UJ CM. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.cj.cm.uj.edu.pl/usos

 

 

Wielkość fontu
Kontrast