Sprawy studenckie

Informacje dla studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego UJ CM (treść komunikatu)

 

WPIS WARUNKOWY, POWTARZANIE ROKU I REALIZACJA AWANSEM W ROKU AKAD. 2020/2021

  • Komunikat nr 730.020.7.2020 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 01.09.2020 r. dot. dotyczący wpisu warunkowego na kolejny rok studiów, powtarzania roku studiów oraz realizacji przedmiotów awansem w roku akademickim 2020/2021

Pełna treść Komunikatu

zał. 1

zał. 2

 

PRZEPISANIE OCENY Z INNEJ UCZELNI

  • Komunikat nr 730.020.6.2020 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 01.09.2020 r. dot. procedury przepisania oceny z innej Uczelni.

Pełna treść Komunikatu

zał. 1

zał. 2

 

PRZENIESIENIE NA WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM

  • Uchwała nr 1/IV/XII/2020 Rady Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 21.12.2020 r.  o szczegółowych warunków i zasadach przenoszenia studentów innych uczelni (w tym również zagranicznych) na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM.

Pełna treść uchwały

zał. 1 

zał. 2

zał. 3

zał. 4

 

INNE KOMUNIKATY DZIEKANA WFa UJ CM

  • Komunikat nr 2/2017 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 31.10.2017 dot. zasad dofinansowania udziału w konferencjach naukowych studentów Wydziału Farmaceutycznego UJCM od roku akademickiego 2017/2018.

Pełna treść Komunikatu

Zał. dofinansowania ze środków Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJCM

 

  • Komunikat nr 2/2016 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 12.07.2016 r. w sprawie zasad wyboru języka obcego dla osób rozpoczynających studia na kierunku farmacja.

Pełna treść Komunikatu

  • Regulamin uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z języka obcego

Każdy student Wydziału Farmaceutycznego UJ CM (po zaliczonym I roku studiów) może brać nieodpłatnie udział w dodatkowych zajęciach z języka obcego w ramach studiów na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM w roku akad. 2015/2016. Czytaj dalej…

UWAGA!!!!

Studenci zobowiązani są do podpięcia przedmiotów w dniu, w którym się na nie zarejestrowali. W przypadku braku podpięcia student zostanie automatycznie wyrejestrowany z przedmiotu przy najbliższej migracji danych !!!

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

Rejestracja na lektoraty odbywa się w Centrum Językowym UJ CM. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.cj.cm.uj.edu.pl/usos

 

 

Wielkość fontu
Kontrast