Sprawy studenckie

Informacje dla studentów I roku Wydziału Farmaceutycznego UJ CM (treść komunikatu)

INDYWIDUALNY PLAN STUDIÓW

Załącznik nr 1 – wzór wniosku o przyznanie Indywidualnego Planu Studiów

 

INDYWIDUALNY PROGRAM STUDIÓW

Załącznik nr 1 – wzór sprawozdania z realizacji Indywidualnego Programu Studiów dla opiekuna naukowego.

Załącznik nr 2 – wzór wniosku o przyznanie Indywidualnego Programu Studiów

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY, WARUNKI ORAZ TRYB PRZENOSZENIA I UZNAWANIA PUNKTÓW ECTS

Załącznik nr 1 – wzór wniosku o przeniesienie i uznanie punktów ECTS

 

 

PRZENIESIENIE NA WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY UJ CM

  • Uchwała nr 1/IV/XII/2020 Rady Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 21.12.2020 r.  o szczegółowych warunków i zasadach przenoszenia studentów innych uczelni (w tym również zagranicznych) na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM.

Pełna treść uchwały

zał. 1 

zał. 2

zał. 3

zał. 4

 

INNE KOMUNIKATY DZIEKANA WFa UJ CM

  • Komunikat nr 2/2017 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 31.10.2017 dot. zasad dofinansowania udziału w konferencjach naukowych studentów Wydziału Farmaceutycznego UJCM od roku akademickiego 2017/2018.

Pełna treść Komunikatu

Zał. dofinansowania ze środków Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJCM

 

  • Komunikat nr 2/2016 Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM z dnia 12.07.2016 r. w sprawie zasad wyboru języka obcego dla osób rozpoczynających studia na kierunku farmacja.

Pełna treść Komunikatu

  • Regulamin uczestnictwa w dodatkowych zajęciach z języka obcego

Każdy student Wydziału Farmaceutycznego UJ CM (po zaliczonym I roku studiów) może brać nieodpłatnie udział w dodatkowych zajęciach z języka obcego w ramach studiów na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM w roku akad. 2015/2016. Czytaj dalej…

UWAGA!!!!

Studenci zobowiązani są do podpięcia przedmiotów w dniu, w którym się na nie zarejestrowali. W przypadku braku podpięcia student zostanie automatycznie wyrejestrowany z przedmiotu przy najbliższej migracji danych !!!

Osoby, które nie dokonają rejestracji nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

Rejestracja na lektoraty odbywa się w Centrum Językowym UJ CM. Szczegółowe informacje na stronie: http://www.cj.cm.uj.edu.pl/usos

 

 

Wielkość fontu
Kontrast