Kontakt

Sekretariat Komisji:

mgr Arleta Gadocha – pracownik nieobecny

w zastępstwie lic. Monika Bąk

monika.bak@uj.edu.pl

Zakład Farmacji Klinicznej

Wydział Farmaceutyczny UJ CM

tel.: +48 12 62 05 654

monika.bak@uj.edu.pl

ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, III piętro, budynek A

 

Szanowni Państwo, przed złożeniem wniosku proszę zwrócić uwagę na informacje jakie są zawarte w zakładce przygotowanie wniosków i składanie wniosków.

UWAGA! Każde pismo kierowane do I Lokalnej Komisji Etycznej musi być podpisane przez osobę planującą doświadczenie oraz przez kierownika jednostki-użytkownika (dziekan, dyrektor instytutu).

 

Prosimy o składanie wniosków w trzech oryginałach i wersji elektronicznej. Jeden oryginał zostaje w komisji, a pozostałe dwa wraz z opiniami komisja przesyła do użytkownika z zaleceniem, by użytkownik przekazał jeden egzemplarz osobie planującej doświadczenia, a drugi zespołowi ds. dobrostanu.

Wnioski, które przy złożeniu nie będą kompletne (brak kompletu wyznaczeń, nietechnicznego streszczenia itp.) nie będą przyjmowane w Sekretariacie Komisji.