Pracownicy

  •   Prof. dr hab. Bogusława Budziszewska – kierownik Zakładu
  •   Prof. dr hab. Andrzej Starek (profesor emerytowany)
  •   Dr Beata Starek – Świechowicz
  •   Dr Bartosz Pomierny
  •   Dr Weronika Krzyżanowska
  •   Dr Żaneta Broniowska (doktorant) 
  •   Bożena Podkowińska

 

Doktoranci

  • mgr Alicja Maciejska 
  • mgr Alicja Skórkowska

 

Wielkość fontu
Kontrast