Koło Naukowe 'Metody Komputerowe w poszukiwaniu substancji leczniczych’

Koło Naukowe 'Metody Komputerowe w poszukiwaniu substancji leczniczych’

 

Jednostka macierzysta

Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych

P.o. Kierownika: Dr hab. Jadwiga Handzlik, Prof. UJ

 

Opiekun koła

dr Kamil Kuder

 

w rozbudowie…