Rekrutacja na badanie spożycia jodu w grupie młodych osób

Zakład Bromatologii we współpracy z Oddziałem Klinicznej Endokrynologii, Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej UJ CM

poszukuje ochotniczek i ochotników do badania

Ocena podaży jodu w grupie osób stosujących dietę roślinną, z uwzględnieniem wybranych aspektów gospodarki tarczycowej i innych parametrów biochemicznych

 

 Wszystkie badania wykonywane w ramach niniejszego projektu są BEZPŁATNE.

 

Do badania mogą zgłosić się osoby:

 • w wieku 18-40 lat
 • stosujące minimum przez 1 rok  jedną z poniższych diet:
  wegańską
  wegetariańską (laktoowowegetariańska; laktowegetariańską, owowegetariańską)
  Osoby na diecie fleksitariańskiej lub pescowegetariańskiej nie mogą brać udziału w badaniu
  tradycyjną (bez świadomego wykluczania z codziennie diety żadnej grupy produktów spożywczych)
 • ogólnie zdrowe (nie mające chorób przewlekłych, nie przyjmujących na stałe leków, jedyny wyjątek to antykoncepcja)
 • niepalące papierosów, w tym elektronicznych
 • których masa ciała nie zmieniła się znacząco przez ostatnie 6 miesięcy
 • które nie są aktualnie w ciąży/w okresie laktacji lub są minimum 12 miesięcy po zakończeniu ciąży/laktacji
 • ze względów praktycznych (konieczność kilkukrotnego przyjazdu do Krakowa) preferujemy osoby zamieszkujące południową część Polski, a najlepiej Kraków i okolice

Cel badania:

Ocena podaży jodu wśród wegan i wegetarian (laktoowo-/lakto-/owo-) w porównaniu z osobami stosującymi dietę tradycyjną. Z uwagi na rolę jodu w syntezie hormonów tarczycy, zostaną wykonane również oznaczenia wybranych parametrów tarczycowych oraz USG tarczycy. Badania swoim zakresem będą również obejmowały analizę parametrów pomocnych w ocenie zasobów selenowych organizmu oraz wybranych składników mineralnych we krwi.

Plan eksperymentu medycznego:

 • rekrutacja:

I etap – ankieta kwalifikująca (miejsce: Kraków, Wydział Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9, Zakład Bromatologii UJ CM, pokój 3/16) – na jej podstawie zostanie podjęta decyzja o przejściu do II etapu rekrutacji

II etap – pobranie próbki krwi i badanie USG tarczycy (miejsce: Oddział Kliniczny Endokrynologii, Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej, Szpital Uniwersytecki w Krakowie) – prawidłowe wyniki parametrów tarczycowych (oznaczanych we krwi) oraz USG tarczycy, będą stanowiły podstawę do włączenia do badania

 • udział w badaniu (dotyczy osób zakwalifikowanych):
  a) uczestnik pobiera próbki porannego moczu oraz próbki porannej śliny z 5 kolejnych dni (próbki należy przechowywać w zamrażalniku lodówki; przy braku możliwości odpowiedniego przechowywania próbek w domu, należy każdego dnia dostarczać je do Zakładu Bromatologii UJ CM). Dodatkowo w 1, 3 oraz 5 dniu prowadzenia zbiórki moczu/śliny należy wypełnić 24-godzinnego wywiad żywieniowy
  b) w zabezpieczonej próbce krwi, pobranej na II etapie rekrutacji, zostaną oznaczone dodatkowe parametry (tj. pomocnicze w ocenie zasobów selenowych organizmu oraz wybrane składniki mineralne).
  c) po upływie 12 miesięcy, od uczestnik badania, który wyrazi na to zgodę (decyzję należy podjąć podczas rekrutacji), zostaną ponowie pobrane: próbki moczu/śliny i 24-godzinny wywiad żywieniowy (sposób gromadzenia materiału tożsamy z powyższym opisem) oraz próbka krwi, celem analizy wspomnianych powyżej parametrów.

Szczegółowe informacje o badaniu.

Korzyści związane z udziałem w rekrutacji/ badaniu:                                                         

Wszystkie badania wykonywane w ramach niniejszego projektu są BEZPŁATNE.

Wyniki badań oceniających funkcje tarczycy zostaną udostępnione po II etapie rekrutacji zarówno dla osób zakwalifikowanych jak i niezakwalifikowanych do badania.                    

Dla uczestnika badania, wyniki pozostałych analizowanych parametrów zostaną udostępnione po zakończeniu całego eksperymentu medycznego.

Dane kontaktowe:

Osoby zainteresowane są proszone o kontakt: e-mailowy: jod.dieta@cm-uj.krakow.pl celem otrzymania linku do kalendarza z dostępnymi terminami na spotkanie rekrutacyjne (I etap).

W przypadku pytań/wątpliwości prosimy o kontakt:

 • e-mailowyjod.dieta@cm-uj.krakow.pl
 • telefoniczny508 709 785 lub 508 709 758
 • osobisty: Zakład Bromatologii pokój: 3/16;  Wydział Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9, Kraków