Pracownicy

  • Prof. dr hab. n. med. Radosław Śpiewak – kierownik Jednostki

  • lek. med. Piotr Sznelewski
  • dr Magdalena Niewęgłowska

  • dr Jadwiga Kalicińska

  • mgr Ewelina Szendzielorz
  • mgr Anna Mróz

  • dr Danuta Plichta