Badania

Tematyka badawcza

 • Określenie poziomu benzofenonu-3 w strukturach mózgu oraz mechanizmu jego neurotoksycznego działania.
 • Określenie mechanizmu neurotoksycznego działania eterów glikolu etylenowego na poziomie komórkowym – badania in vivo i in vitro.
 • Ocena hemolitycznego i gonadotoksycznego działania rozpuszczalników organicznych z grupy eterów glikolu etylenowego.
 • Badanie wpływu i mechanizmów działania ksenobiotyków na funkcje układu immunologicznego.
 • Badanie mechanizmu działania leków przeciwdepresyjnych.
 • Badanie wpływu i mechanizmu neurotoksycznego działania ksenobiotyków.
 • Normowanie dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego (NDS) dla substancji chemicznych.
 • Badanie wpływu syntetycznych przeciwutleniaczy na żywotność komórek neuronalnych  w warunkach in vitro.
 • Ocena cytotoksyczności octanu 2-etoksyetanolu i octanu 2-metoksyetanolu na linii spermatocytów mysich GC2spd i linii neuroblastomy ludzkiej SH-SY5Y.

 Realizowane granty i projekty naukowe

 • Określenie mechanizmu neurotoksycznego działania benzofenonu-3 Grant NCN (2015-2018).
 • Wpływ eterów glikolu etylenowego na parametry stresu oksydacyjnego i wybrane enzymy metabolizujące glukozę w mózgu (Grant NCN 2011-2014).
 • Udział receptora GPR39 w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych (Grant NCN 2012-2015).
 • Wpływ naskórnej aplikacji benzofenonu-2 na stężenie tego związku oraz markery stresu oksydacyjnego i procesu apoptozy w korze czołowej i hipokampie szczura (K/ZDS/006222).
 • Markery stresu oksydacyjnego oraz rola neurosteroidów w niedokrwiennym udarze mózgu (K/DSC/000779).
 • Wpływ białek szoku cieplnego (HSP) na enzymatyczną zdolność antyoksydacyjną tkanki nerwowej w rozwoju tolerancji na niedokrwienie (K/DSC/000793).
 • Ocena neurotoksycznego działania pochodnych benzofenonu w warunkach in vitro (K/ZDS/004140).
 • Wpływ syntetycznych przeciwutleniaczy na żywotność komórek neuronalnych w warunkach in vitro (K/ZDS/006226).

Publikacje

 2018

 1. Broniowska Ż, Bystrowska B, Starek-Świechowicz B, Pomierny B, Krzyżanowska W, Walczak M, Budziszewska B. Benzophenone-2 Concentration and Its Effect on Oxidative Stress and Apoptosis Markers in Rat Brain. Neurotox Res. 2019, 36: 39-48. doi: 10.1007/s12640-019-0011-y.
 2. Krzyżanowska W, Pomierny B, Starek-Świechowicz B, Broniowska Ż, Strach B, Budziszewska B. The effects of benzophenone-3 on apoptosis and the expression of sex hormone receptors in the frontal cortex and hippocampus of rats. Toxicol Lett. 2018, 296: 63-72.
 3. Kucharczyk M, Kurek A, Pomierny B, Detka J, Papp M, Tota K, Budziszewska B. The reduced level of growth factors in an animal model of depression is accompanied by regulated necrosis in the frontal cortex but not in the hippocampus. Psychoneuroendocrinology. 2018, 94: 121-133.
 4. Broniowska Ż, Ślusarczyk J, Starek-Świechowicz B, Trojan E, Pomierny B, Krzyżanowska W, Basta-Kaim A, Budziszewska B. The effect of dermal benzophenone-2 administration on immune system activity, hypothalamic-pituitary-thyroid axis activity and hematological parameters in male Wistar rats. Toxicology. 2018, 402-403: 1-8.

2017

 1. Weronika Krzyżanowska, Bartosz Pomierny, Beata Bystrowska, Lucyna Pomierny-Chamioło, Małgorzata Filip, Bogusława Budziszewska, Joanna Pera. Ceftriaxone- and N-acetylcysteine-induced brain tolerance to ischemia: Influence on glutamate levels in focal cerebral ischemia. PLoS One.   2017 : Vol. 12, nr 10 art. no. e0186243, s. 1-20.
 2. Katarzyna Curzytek, Marta Kubera, Monika Majewska-Szczepanik, Marian Szczepanik, Katarzyna Marcińska, Włodzimierz Ptak, Weronika Duda, Monika Leśkiewicz, Agnieszka Basta-Kaim, Bogusława Budziszewska, Władysław Lasoń, Michael Maes. Corrigendum to “Inhibition of 2,4-dinitrofluorobenzene-induced contact hypersensitivity reaction by antidepressant drugs” [Pharmacol. Rep. 65 (2013) 1237-1246]. Pharmacol. Rep. 2017 : Vol 69, nr 3, s. 583
 3. Anna Rapacz, Anna M. Waszkielewicz, Katarzyna Pańczyk, Karolina Pytka, Paulina Koczurkiewicz, Kamil Piska, Elżbieta Pękala, Bogusława Budziszewska, Beata Starek-Świechowicz, Henryk Marona. Design, synthesis and anticonvulsant-analgesic activity of new N-[(phenoxy)alkyl]- and N-[(phenoxy)ethoxyethyl]aminoalkanols. MedChemComm. 2017 : Vol. 8, nr 1, s. 220-238.
 4. Beata Starek-Świechowicz, Bogusława Budziszewska, Andrzej Starek. Hexachlorobenzene as a persistent organic pollutant: Toxicity and molecular mechanism of action. Pharmacol. Rep. 2017 : Vol. 69, nr 6, s. 1232-1239.
 5. Christian P. Muller, Liubov S. Kalinichenko, Jens Tiesel, Matthias Witt, Thomas Stockl, Eva Sprenger, Jens Fuchser, Janine Beckmann, Marc Praetner, Sabine E. Huber, Davide Amato, Christiane Muhle, Christian Buttner, Arif B. Ekici, Irena Smaga, Lucyna Pomierny-Chamiolo, Bartosz Pomierny, Malgorzata Filip, Volker Eulenburg, Erich Gulbins, Anbarasu Lourdusamy, Martin Reichel, Johannes Kornhuber. Paradoxical antidepressant effects of alcohol are related to acid sphingomyelinase and its control of sphingolipid homeostasis. Acta Neuropathol. 2017 : Vol. 133, nr 3, s. 463-483.
 6. Mizera J., Smolik M., Niedzielska – Andres E., Janiszewska P., Suraj J., Kurpińska A., Gałka K., Ludwa J., Walczak M.: „VCAM-1 oraz ICAM-1 jako biomarkery progresji przerzutującego nowotworu gruczołu sutkowego w modelu 4T1 u myszy”. nr 14 (2017), s.98.

2016

 1. Broniowska, Ż.; Pomierny, B.; Smaga, I.; Filip, M.; Budziszewska, B. The effect of UV-filters on the viability of neuroblastoma (SH-SY5Y) cell line. Neurotoxicology 2016, 54, 44–52.
 2. Krzyzanowska, W.; Pomierny, B.; Budziszewska, B.; Filip, M.; Pera, J. N-Acetylcysteine and Ceftriaxone as Preconditioning Strategies in Focal Brain Ischemia: Influence on Glutamate Transporters Expression. Neurotox Res 2016, 29, 539–550.
 3. Łojewski, M.; Pomierny, B.; Muszyńska, B.; Krzyżanowska, W.; Budziszewska, B.; Szewczyk, A. Protective Effects of Bacopa Monnieri on Hydrogen Peroxide and Staurosporine: Induced Damage of Human Neuroblastoma SH-SY5Y Cells. Planta Med. 2016, 82, 205–210.
 4. Młyniec, K.; Trojan, E.; Ślusarczyk, J.; Głombik, K.; Basta-Kaim, A.; Budziszewska, B.; Skrzeszewski, J.; Siwek, A.; Holst, B.; Nowak, G. Immune malfunction in the GPR39 zinc receptor of knockout mice: Its relationship to depressive disorder. J. Neuroimmunol. 2016, 291, 11–17.
 5. Müller, C. P.; Kalinichenko, L. S.; Tiesel, J.; Witt, M.; Stöckl, T.; Sprenger, E.; Fuchser, J.; Beckmann, J.; Praetner, M.; Huber, S. E.; Amato, D.; Mühle, C.; Büttner, C.; Ekici, A. B.; Smaga, I.; Pomierny-Chamiolo, L.; Pomierny, B.; Filip, M.; Eulenburg, V.; Gulbins, E.; Lourdusamy, A.; Reichel, M.; Kornhuber, J. Paradoxical antidepressant effects of alcohol are related to acid sphingomyelinase and its control of sphingolipid homeostasis. Acta Neuropathol. 2017, 133, 463–483.
 6. Pomierny, B.; Fuxe, K.; Krzyżanowska, W.; Regulska, M.; Broniowska, Ż.; Budziszewska, B. Participation of protein kinases in cytotoxic and proapoptotic effects of ethylene glycol ethers and their metabolites in SH-SY5Y cells. Toxicol In Vitro 2016, 36, 153–163.
 7. Pomierny, B.; Krzyżanowska, W.; Niedzielska, E.; Broniowska, Ż.; Budziszewska, B. Ethylene glycol ethers induce apoptosis and disturb glucose metabolism in the rat brain. Pharmacological Reports 2016, 68, 162–171.
 8. Starek, A.; Starek-Świechowicz, B. Toxicological Properties of Potassium Bromate. Journal of  Pharmacological Reports 2016, 1, 1000122.