Konkurs na stanowisko doktoranta-stypendysty

Nazwa jednostki

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Chemii Farmaceutycznej

Nazwa stanowiska

doktorant/stypendysta

Wymagania wobec kandydata
 • studia magisterskie na kierunku farmacja
 • znajomość zagadnień syntezy organicznej, w szczególności pochodnych o budowie imidowej i amidowej (mile widziane publikacje lub/i doniesienia zjazdowe w ww. tematyce)
 • umiejętność interpretacji widm NMR, MS
 • umiejętność obsługi aparatury laboratoryjnej/analitycznej (m.in. HPLC, chromatografu typu „flash”, itp. Korzystne certyfikaty z odbytych szkoleń)
 • umiejętność obsługi oprogramowania komputerowego umożliwiająca przygotowywanie dokumentów tekstowo-graficznych (tekst naukowy, prezentacja ustna, poster): programy Microsoft Word, Powerpoint, Excell, CorelDraw
 • dobra znajomość języka angielskiego umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową
 • zaradność, motywacja do pracy naukowej, duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą
Opis zadań

Uczestnictwo w realizacji projektu NCN (nr 2017/27/B/NZ7/00249) pt. „Nowi antagoniści receptora waniloidowego typu 1 (TRPV1) w poszukiwaniu substancji o szerokim spektrum aktywności przeciwdrgawkowej i przeciwbólowej w badaniach przedklinicznych”.

Zakres obowiązków doktoranta/stypendysty będzie obejmował:

 • syntezę produktów pośrednich i połączeń finalnych zaprojektowanych związków

 • ocenę czystości otrzymanych substancji (metody chromatograficzne TLC, HPLC)

 • analizę danych spektralnych służąca weryfikacji struktur otrzymanych związków (widma 1HNMR, 13CNMR, 19FNMR, MS)

 • analizę zależności struktura-aktywność przeciwdrgawkowa/przeciwbólowa

 • przygotowanie materiałów do publikacji i zgłoszeń konferencyjnych

Typ konkursu NCN

OPUS – NZ

Termin składania ofert

16 września 2018 r., godz. 23:59.

Forma składania ofert

Aplikacje należy składać na adres mailowy kierownika projektu: k.kaminski@uj.edu.pl (dr hab. Krzysztof Kamiński). W tytule maila należy wpisać: Stypendium w konkursie OPUS.
Dokumenty aplikacyjne należy składać drogą mailową

Warunki zatrudnienia

Stypendium naukowe wypłacane comiesięcznie na okres maksymalnie 34 miesięcy. Proponowany termin rozpoczęcia pracy: od października 2018 r.

Wymagane dokumenty
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie o pozytywnym wyniku obrony pracy magisterskiej
 • CV (w CV należy zamieścić oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883)
 • List motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych
 • Lista osiągnięć naukowych (publikacji, doniesień zjazdowych). Do wniosku należy dołączyć elektroniczne wersje publikacji)
 • Lista wyróżnień (względnie konkursów, w których uczestniczono)
 • Lista ukończonych kursów / szkoleń związanych z zakresem obowiązków opisanych w niniejszym ogłoszeniu
Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną: Dr hab. Krzysztof Kamiński, Katedra Chemii Farmaceutycznej UJ CM, e-mail: k.kaminski@uj.edu.pl