Oferta pracy na stanowisko naukowo-techniczne

Nazwa jednostki: Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum – Kraków
Nazwa stanowiska: stanowisko naukowo-techniczne w Zakładzie Chemii Bioorganicznej Katedry Chemii Organicznej Wydziału Farmaceutycznego

Opis stanowiska:
Praca w projekcie pt.: „Innowacyjny produkt kosmetyczny wspomagający terapię przebarwień
u ludzi” finansowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu LIDER XI
(nr umowy LIDER/26/0094/L-11/19/NCBR/2020).

Wymagania dla Kandydata:
• wykształcenie magisterskie lub równorzędne na kierunku o profilu biologicznym, chemicznym, farmaceutycznym, medycznym lub pokrewnym,
• praktyczna znajomość podstawowych technik laboratoryjnych umożliwiająca płynne włączenie się w realizację projektu (dodatkowym atutem będzie znajomość technik biologii molekularnej i zagadnień z zakresu kosmetologii),
• doświadczenie w pracy naukowej (np. praca w studenckim kole naukowych, realizacja projektów, praca w laboratorium badawczym),
• duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą,
• dyspozycyjność w wymiarze około 20 godzin/tydzień,
• gotowość do ciągłego doskonalenia i rozszerzania posiadanych umiejętności,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
Zakres obowiązków wykonawcy zadań badawczych realizowanych w ramach projektu LIDER będzie obejmował:
• przeprowadzenie eksperymentów badania inhibicji melanogenezy i aktywności depigmentacyjnej w modelach in vitro,
• opracowanie nowych formulacji kosmetycznych,
• badania in vitro nowego produktu kosmetycznego potwierdzające aktywność i bezpieczeństwo,
• przygotowanie dokumentacji technicznej dla nowego produktu kosmetycznego.
Planowany okres zatrudnienia: 1.07.2021 – 31.12.2023

Termin składania ofert: 10.05.2021 r., godz. 23:59

Forma składania ofert : drogą mailową na adres kierownika projektu: agnieszka.gunia@uj.edu.pl (dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak). W tytule maila należy wpisać: Wykonawca zadań badawczych w konkursie LIDER XI.

Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny (maksymalnie 1 strona A4)
• CV ze szczególnym uwzględnieniem dotychczasowych osiągnięć naukowych (w tym lista publikacji, udział w konferencjach, staże zagraniczne i krajowe, udział w innych projektach badawczych, nagrody i wyróżnienia)

Dodatkowe informacje można uzyskać drogą elektroniczną: dr hab. Agnieszka Gunia-Krzyżak, e-mail: agnieszka.gunia@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie
z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.