Raporty

Raporty samooceny:

Raporty z oceny zajęć dydaktycznych zawierają zbiorcze dane z ankiet oceny zajęć wypełnianych przez studentów.

  • raport z oceny zajęć dydaktycznych w roku 2016/2017
  • raport z oceny zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018

Raporty z przeglądu programów zawierają informacje opracowane na podstawie wyników pozyskanych w ramach badania losów absolwentów, oceny zajęć dydaktycznych, danych z systemu USOS i USOSweb.

Analityka medyczna

  • przegląd programu kształcenia w roku 2016/2017
  • przegląd programu kształcenia w roku 2017/2018

Farmacja

  • przegląd programu kształcenia w roku 2016/2017
  • przegląd programu kształcenia w roku 2017/2018

Kosmetologia

  • przegląd programu kształcenia w roku 2016/2017
  • przegląd programu kształcenia w roku 2017/2018

Uchwały:

  • uchwała nr 167/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11.04.2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku „kosmetologia” prowadzonym na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM w Krakowie na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

 

Wielkość fontu
Kontrast