Raporty

Raporty samooceny:

Raporty z oceny zajęć dydaktycznych zawierają zbiorcze dane z ankiet oceny zajęć wypełnianych przez studentów.

 • raport z oceny zajęć dydaktycznych w roku 2016/2017
 • raport z oceny zajęć dydaktycznych w roku 2017/2018

Raporty z przeglądu programów zawierają informacje opracowane na podstawie wyników pozyskanych w ramach badania losów absolwentów, oceny zajęć dydaktycznych, danych z systemu USOS i USOSweb.

Analityka medyczna

 • przegląd programu kształcenia w roku 2016/2017
 • przegląd programu kształcenia w roku 2017/2018
 • przegląd programu kształcenia w roku 2018/2019

Farmacja

 • przegląd programu kształcenia w roku 2016/2017
 • przegląd programu kształcenia w roku 2017/2018
 • przegląd programu kształcenia w roku 2018/2019

Kosmetologia

 • przegląd programu kształcenia w roku 2016/2017
 • przegląd programu kształcenia w roku 2017/2018
 • przegląd programu kształcenia w roku 2018/2019

Drug Discovery and Development

 • przegląd programu kształcenia w roku 2018/2019

Uchwały:

 • uchwała nr 167/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11.04.2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku kosmetologia prowadzonym na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM w Krakowie na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim
 • uchwała nr 818/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14.11.2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku analityka medyczna prowadzonym w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profil praktycznym
 • uchwała nr 819/2019 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14.11.2019 r. w sprawie oceny programowej na kierunku farmacja prowadzonym w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim