Ogłoszenia Farmacja

Egzamin z chemii organicznej odbędzie się dnia 14 lipca 2020r o godzinie 12:00 , on-line na platformie PEGAZ EGZAMINY, w grupie nadrzędnej.

 

 

Do Studentów I i II r. Farmacji 

Odbywających kurs Chemii Organicznej

 

Szanowni Państwo,

            Pragnę uprzejmie przypomnieć, że w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji, zajęcia dydaktyczne z Chemii Organicznej (jak i innych przedmiotów), nie zostały zlikwidowane a jedynie zmieniono ich formę. Pracownicy Katedry wkładają wiele wysiłku w przygotowanie odpowiednich materiałów dydaktycznych i zadań na platformie zdalnego nauczania Pegaz.

            Z przykrością muszę stwierdzić, że część z Państwa nie przejawia tam żadnej aktywności. Przypominam, że ww. platforma pozwala nam dokładnie monitorować Państwa aktywność, a jej brak będzie traktowany tak samo jak nieobecność na zajęciach. Odpowiednie statystyki są przesyłane dziekanom przez Centrum Zdalnego Nauczania. To nie są ferie!!!

            Moi drodzy, wszyscy przeżywamy ciężkie chwile ale ta nadzwyczajna sytuacja kiedyś z całą pewnością się skończy i tak jak zawsze będzie się liczyć suma zdobytej wiedzy, umiejętności, włożona praca.

            Życzę Wam zdrowia i wszystkiego najlepszego. Zachęcam do pracy i proszę pamiętać, że pracownicy Katedry zawsze chętnie służą wszelką pomocą.

 

Prof. dr hab. Marek Cegła

Kierownik Katedry Chemii Organicznej

Wydziału Farmaceutycznego UJ CM

 

Komunikat Poprawy – kartkówki, kolokwia II semestr

 

W dniu 12 VI 2020 (piątek) odbędą się poprawy:

–  sprawdzianów z pracowni

–  kartkówek i kolokwiów z drugiego semestru.

Poprawy będą się odbywały systemem on-line na platformie PEGAZ według następującego harmonogramu:

Ø  Godz. 9:00   IV Kolokwium  (reaktywność związków heterocyklicznych, terpeny, steroidy, aminokwasy, peptydy, białka, nukleotydy, kwasy nukleinowe oraz zadania podsumowujące właściwości związków organicznych)

Ø  Godz. 10:00   I Sprawdzian Pracownia (procesy jednostkowe)

Ø  Godz. 11:00   III Sprawdzian Pracownia (analiza i spektroskopia)

Ø  Godz. 11:30   Kartkówka 6 (Węglowodany)

Ø  Godz. 12:00   Kartkówka 7 (Organiczne związki azotu)

Ø  Godz. 12:30   Kartkówka 8 ( Aminokwasy, peptydy, białka)

Ø  Godz. 13:00   Kartkówka 9 ( Nukleotydy, kwasy nukleinowe. Terpeny. Steroidy)

 

Warunkiem przystąpienia do poprawy kolokwiów, sprawdzianów, kartkówek jest wyrażenie zgody na podanie adresów mailowych lub imienia i nazwiska, ponieważ testy będą spersonalizowane. Osoby zainteresowane muszą przesłać swoją zgodę na upublicznienie swoich danych do dnia 9 VI 2020r. do dr Elżbiety Kępczyńskiej (elzbieta.kepczynska@uj.edu.pl).

BARDZO WAŻNE !!!

Każda osoba indywidualnie przesyła swoją zgodę z wyraźnie zaznaczoną informacją jakie dane upublicznia (adres mailowy czy imię i nazwisko).

 

Przypominamy również, aby KAŻDY STUDENT sprawdził czy ma zaliczone wszystkie cztery testy z rozpuszczalności (100% każdy). W przeciwnym wypadku skutkuje to nieuzyskaniem zaliczenia i koniecznością pisania kolokwium zaliczeniowego. Testy są aktywne do dnia 7 VI 2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM TEMATYCZNY ĆWIECZEŃ LABORATORYJNYCH II SEMESTR

 

HARMONOGRAM SEMINARIA II SEMESTR

 

PREPARATY NA ĆWICZENIA 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast