Ogłoszenia Farmacja

Harmonogram I semestr 

Uwaga !!!

Stałe godziny konsultacyjne w Katedrze Chemii Organicznej odbywają się w piątki godz. 10.30 – 12.00. 

 

I rok Farmacji

Zajęcia seminaryjne z Chemii Organicznej rozpoczynają się 8.10.2019 (grupy B i E) i 11.10.2019 (grupy A, C, D).

Na pierwsze zajęcia należy:

·         Przeczytać rozdział „Spektroskopia i określanie struktury” – H. Hart, L. E. Craine, D. J. Hart, C. M. Hadad; Chemia Organiczna

·         Wydrukować, przeczytać i przynieść zbindowane (obowiązkowo) materiały zamieszczone na stronie Katedry Chemii Organicznej „Metody spektroskopowe w analizie związków organicznych”.

·         Zapoznać się z materiałami dotyczącymi spektroskopii udostępnionymi na platformie PEGAZ.

 

Metody spektroskopowe w analizie związków organicznych.

 

Nomenklatura IUPAC

 

Nomenklatura zwyczajowa

 

Stereochemia teoria

 

Stereochemia zadania

 

Węglowodory zadania

 

Węglowodory aromatyczne zadania 

 

Halogenopochodne reakcje Sn i E związki GRIGNARDA zadania

 

Alkohole, fenole zadania

 

Etery zadania

 

Aldehydy, ketony zadania

 

Kwasy organiczne i ich pochodne zadania

 

Kwasy tłuszczowe – teoria

 

Związki aromatyczne, florowcopochodne teoria 

 

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

 

HARMONOGRAM TEMATYCZNY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH 

 

Skrypt – ćwiczenia wstępne 

 

 

 

 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast