Ogłoszenia Farmacja

WYNIKI Z EGZAMINU ,,CHEMIA ORGANICZNA” DLA STUDENTÓW I i II ROKU BEDĄ ZAMIESZCZONE W USOSie W DNIU 24.06.2019 PONIEDZIAŁEK PO GODZINIE 12.00.

25.06-26.06 ( WTOREK, ŚRODA) OD GODZ.10.00 DO GODZ.14.00 OSOBY ZINTERESOWANE BEDĄ MIAŁY MOŻLIWOŚĆ ZOBACZENIA SWOICH ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH.

UWAGA!!!

II TERMIN KOLOKWIUM ZALICZENIOWEGO DLA STUDENTÓW I i II ROKU FARMACJI ODBĘDZIE SIĘ 03.IX.2019   ( WTOREK ) GODZ. 9.00 AULA  B.

 

 

HARMONOGRAM I i II ROK FARMACJA SEMESTR LETNI

Wytyczne do pierwszego kolokwium

 

 

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ ZE SPEKTROSKOPII

Przykład sprawozdania z analizy widm

Wstęp do spektroskopii. Spektroskopia UV-VIS

Spektroskopia w podczerwieni (IR)

Spektroskopia masowa (MS)

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) cz. I

Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) cz. II

 

 

MATERIAŁY DO SEMINARIÓW

Stereochemia – teoria

Stereochemia – zadania

Nomenklatura IUPAC

Nomenklatura zwyczajowa

Nomenklatura IUPAC – zadania

Węglowodory – teoria

Węglowodory – zadania

Węglowodory aromatyczne, halogenopochodne, reakcje Sn i E, związki Grignarda – teoria

Węglowodory aromatyczne – zadania

Halogenopochodne, reakcje Sn i E, związki Grignarda – zadania

Alkohole, fenole, etery – teoria

Alkohole, fenole – zadania

Etery – zadania

Aldehydy, ketony – teoria

Aldehydy, ketony – zadania

Węglowodany – teoria

Węglowodany -zadania

Kwasy organiczne i ich pochodne – teoria

Kwasy tłuszczowe – teoria

Kwasy organiczne i ich pochodne – zadania

Organiczne związki azotu – teoria

Organiczne związki azotu – zadania

Związki heterocykliczne – teoria

Zwiazki heterocykliczne – zadania

Terpeny – zadania

Steroidy – zadania

Aminokwasy, peptydy, białka – zadania

Nukleotydy, kwasy nukleinowe –  zadania

 

 

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Skrypt do ćwiczeń wstępnych

Skrypt do analizy organicznej

Przykład sprawozdania z analizy organicznej

Wytyczne do kolokwium z analizy organicznej 

 

 

PREPARATYKA

Acylacja

Diazowanie

Estryfikacja

Fluorowcowanie

Kondensacja

Nitrowanie

Redukcja

Sulfonowanie

Utlenianie

Wytyczne do sprawozdania z preparatyki.

 

 

Wielkość fontu
Kontrast