Prace magisterskie

Rok akademicki 2022/2023

Kryteria przyjęcia studentów do realizacji prac magisterskich w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej

  • ocena egzaminu z mikrobiologii
  • praca w kole naukowym ZMF
  • odbyte staże lub szkolenia
  • autorstwo/współautorstwo publikacji naukowych/doniesień konferencyjnych