Prace magisterskie

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH W ROKU AKADEMICKIM 2020/21

  • Analiza genetycznych determinant związanych z produkcją biofilmu oraz opornością na leki w grupie bakteryjnych izolatów z gatunku Helicobacter pylori
  • Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowozsyntetyzowanych związków o różnej aktywności biologicznej wobec opornych na leki klinicznych szczepów Helicobacter pylori 
  • Geny związane z produkcją biofilmu – ocena występowania oraz ekspresji u szczepów z rodzaju Staphylococcus
Decydującym kryterium przyjęcia studenta do realizacji pracy magisterskiej w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej jest:

  • Ocena egzaminu z mikrobiologii
  • Uczestnictwo w Kole Naukowym ZMF
Wielkość fontu
Kontrast