Prace doktorskie, prace magisterskie

TEMAT PRACY HABILITACYJNEJ

Elżbieta Karczewska „Diagnostyka i rekomendowane schematy leczenia zakażenia Helicobacter pylori wobec problemu narastającej oporności szczepów na leki stosowane w terapii empirycznej”. Postępowanie habilitacyjne: 2017 r.


TEMATY PRAC DOKTORSKICH

Wszczęcie przewodu doktorskiego mgr Iwony Skiby-Kurek: „Aktywność przeciwbakteryjna pochodnych aryloksyalkiloamin ze szczególnym uwzględnieniem wielolekoopornych szczepów Staphylococcu sepidermidis produkujących biofilm” 2019 r.

Marianna Małek: „Zastosowanie metod molekularnych w diagnostyce grzybic inwazyjnych i analiza kliniczno-epidemiologiczna zakażeń grzybiczych u osób hospitalizowanych. Obrona pracy doktorskiej: 2016 r.

Karolina Klesiewicz:„Analiza wrażliwości oraz oporności na leki przeciwdrobnoustrojowe u szczepów Helicobacter pylori izolowanych od chorych, przy użyciu metod mikrobiologicznych i genetycznych”. Obrona pracy doktorskiej: 2014 r.

Paulina Paluchowska: „Analiza fenotypowa i genotypowa patogenów alarmowych izolowanych w środowisku szpitalnym”. Obrona pracy doktorskiej: 2013 r.

Paweł Nowak: „Analiza występowania mechanizmów oporności u pałeczek niefermentujących”. Obrona pracy doktorskiej: 2012 r.

Izabela Wojtas-Bonior: „Charakterystyka i udział bakterii Helicobacter pylori oraz grzybów Candida w zakażeniach towarzyszących wybranym chorobom górnego odcinka przewodu pokarmowego”. Obrona pracy doktorskiej: 2010 r.

Dorota Włodarczyk : „Opracowanie wskazań dla mikrobiologicznego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego u chorych oddziału intensywnej terapii, ze szpitalnym zapaleniem płuc”. Obrona pracy doktorskiej: 2010 r.


TEMATY PRAC MAGISTERSKICH

Rok akademicki 2018/2019

  • Genetyczne wykrywanie mechanizmu aktywnego wyrzutu leków w grupie szczepów wielolekoopornych
  • Analiza obecności genetycznych determinant związanych z biofilmem oraz fenotypowa ocena tworzenia biofilmu w grupie szczepów wielolekoopornych
  • Analiza obecności genetycznych determinant związanych z biofilmem oraz fenotypowa ocena tworzenia biofilmu w grupie szczepów wielolekoopornych
  • Badanie in vitro nowych pochodnych ksantonu jako potencjalnych związków o działaniu przeciwbakteryjnym wobec wielolekoopornych szczepów Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosaEscherichia coli

 

 

 

Wielkość fontu
Kontrast