Współpraca

Współpraca – ośrodki krajowe:

 • Zakład Chemii Leków, Instytut Farmakologii im. J. Maja PAN (dr hab. R. Kurczab, prof. A. Bojarski)
 • Zakład Badań Nowych Leków, Instytut Farmakologii im. J. Maja PAN (prof. P. Popik) 
 • Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Gdański Uniwersytet Medyczny (dr hab. J. Sączewski) 
 • Katedra i Zakład Chemii Organicznej, Śląski Uniwersytet Medyczny (dr hab. K. Marciniec) 
 • Katedra Chemii Farmaceutycznej
 • Katedra Farmakologii
 • Katedra Toksykologii
 • Zakład Biochemii Farmaceutycznej
 • Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej
 • Zakład Farmacji Klinicznej
 • Zakład Farmakokinetyki i Farmacji Fizycznej

Współpraca – ośrodki zagraniczne:

 • Instytut Biocząsteczek im. Max Mousseron, Uniwersytet Montpellier, Francja (prof. G. Subra, prof. J. Martinez)
 • Instytut Biocząsteczek im. Max Mousseron, Zespół Zielonej Chemii, Uniwersytet Montpellier, CNRS, Francja (dr F. Lamaty)
 • Instytut Genomiki Funkcjonalnej INSERM, Montpellier, Francja (dr. P. Marin)
 • Instytut NEURO-DOL, INSERM, Université Clermont Auvergne, Clermont-Ferrand, Francja (prof. A. Eschalier, prof. C. Courteix)
 • Katedra Chemii Organicznej, Uniwersytet im. Palackiego, Ołomuniec, Czechy (prof. M. Soural)