Informacje o programie

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej wspierającym międzynarodową współpracę i wymiany, w ramach których studenci Wydziału Farmaceutycznego UJ CM mogą odbywać część studiów oraz realizować praktyki za granicą.

 

Mobilność edukacyjna w ramach programu Erasmus+ jest nie tylko doskonałą okazją do wzięcia udziału w międzynarodowych projektach badawczych, ale także umożliwia poznanie innych form realizacji programu studiów na Wydziałach Farmaceutycznych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Program Erasmus+ stwarza również znakomitą szansę doskonalenia umiejętności językowych, pozyskania nowych znajomości, podróżowania, a także poznania kultury i tradycji danego kraju partnerskiego. Doświadczenia zdobyte za granicą pomagają w podjęciu decyzji o przyszłej ścieżce zawodowej, zwiększają atrakcyjność na rynku pracy oraz rozwijają zdolności współpracy z osobami z różnych kultur.

 

W programie mogą brać udział:

Studenci jednolitych studiów magisterskich

  • II – V roku kierunku farmacja,
  • II – V roku kierunku analityka medyczna,

Studenci studiów II stopnia

  • II roku kierunku kosmetologia,
  • II roku kierunku Drug Discovery and Development

Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu UJ 

 

Studenci II-IV roku jednolitych studiów magisterskich kierunku farmacja i analityka medyczna mogą podjąć studia na uczelniach zagranicznych. Natomiast studenci V roku oraz studenci II roku studiów II stopnia kierunku kosmetologii i Drug Discovery Development zwykle uczestniczą w realizacji projektów badawczych lub staży w uczelniach partnerskich.

 

Zajęcia w uczelniach zagranicznych odbywają się w języku ojczystym danego kraju lub w języku angielskim. 

 

Ze względu na proces akredytacji oraz indywidualne monitorowanie postępu pracy studentów, nie zawsze możliwym jest realizowanie kursów w uczelniach zagranicznych, jednak mocno zachęcamy studentów do zaangażowania się w realizację krótkich projektów badawczych  w semestrze letnim. W ten sposób można uzyskać dodatkowe punkty ECTS, które zostaną uwzględnione w dyplomie.