Badania

Tematyka badawcza

Modelowanie matematyczne procesów biologicznych i wykorzystanie narzędzi inteligencji obliczeniowej w naukach farmaceutycznych.

 

 

Stosowane metody

  • Modele i techniki obliczeniowe.
  • Technika oceny aktywności elektrycznej komórek na poziomie kanałów jonowych (technika patch clamp).

 

 

Aparatura badawcza

  • Zespół kilkunastu serwerów z automatycznym systemem rozpraszania obliczeń.
  • Automatyczny aparat PatchClamp (CytoPatch2).

 

 

Przykładowe publikacje

Witkowski J, Polak S, Rogulski Z, Pawelec D. In Vitro/In Vivo Translation of Synergistic Combination of MDM2 and MEK Inhibitors in Melanoma Using PBPK/PD Modelling: Part I. International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(21):12984.

Witkowski J, Polak S, Rogulski Z, Pawelec D. In Vitro/In Vivo Translation of Synergistic Combination of MDM2 and MEK Inhibitors in Melanoma Using PBPK/PD Modelling: Part II. International Journal of Molecular Sciences. 2022; 23(19):11939.

Krumpholz L, Clarke JF, Polak S, Wiśniowska B. An open-access data set of pig skin anatomy and physiology for modelling purposes. Database, Volume 2022, 2022.

Wiśniowska B, Giebułtowicz J, Piotrowski R, Kułakowski P, Polak S. Development and Performance Verification of the PBPK Model for Antazoline and Its Metabolite and Its Utilization for Pharmacological Hypotheses Formulating. Pharmaceuticals. 2022; 15(3):379.

Arora S, Clarke J, Tsakalozou E, Ghosh P, Alam K, Grice J, Roberts M, Jamei M, Polak S. Mechanistic Modeling of In Vitro Skin Permeation and Extrapolation to In Vivo for Topically Applied Metronidazole Drug Products Using a Physiologically Based Pharmacokinetic. Mol. Pharmaceutics, 2022.

Wiśniowska B, Holbrook M, Pollard C, Polak S. Utilization of Mechanistic Modelling and Simulation to Analyse Fenspiride Proarrhythmic Potency – Role of Physiological and other Non-drug Related Parameters. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2022.

Mittapell N, Polak S. Modelling and Simulation Approaches to Support Formulation Optimization, Clinical Development and Regulatory Assessment of the Topically Applied Formulations– Nimesulide Solution Gel Case Study. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 2022.

Shuklinova O, Dorożyński P, Kulinowski P, Polak S. Quality control dissolution data is biopredictive for a modified release ropinirole formulation: virtual experiment with the use of re-developed and verified PBPK model. Pharmaceutics, 2022.

Patel N et al. Multi-phase Multi-Layer Mechanistic Dermal Absorption (MPML MechDermA) Model to predict local and systemic exposure of drug products applied on skin. CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol. 2022.

Wiśniowska B, Giebułtowicz J, Piotrowski R, Kułakowski P, Polak S. Development and Performance Verification of the PBPK Model for Antazoline and Its Metabolite and Its Utilization for Pharmacological Hypotheses Formulating. Pharmaceuticals. 2022; 15(3):379.

Krumpholz L, Wiśniowska B, Polak S. Open-access database of literature derived drug-related Torsade de Pointes cases. BMC Pharmacol Toxicol 23, 7 (2022).

Shuklinova O, Dorożyński P, Kulinowski P, Bielecka Z, Wiśniowska B, Polak S. Development of physiologically based pharmacokinetic model for the immediate release of ropinirole tablets. Acta Poloniae Pharmaceutica. Drug Research. 2021, l. 78 No. 3 pp. 317–328, 2021.

Giebułtowicz J, Korytowska N, Sobiech M, Polak S, Wiśniowska B, Piotrowski R, Kułakowski P, Luliński P. Magnetic core-shell imprinted nano-conjugates for extraction of antazoline and hydroxyantazoline from human plasma – material characterization, theoretical analysis and pharmacokinetics. Int. J. Mol. Sci. 2021, 22(7), 3665.

Wiśniowska B, Bielecka Z, Polak S. How circadian variability of the heart rate and plasma electrolytes concentration influence the cardiac electrophysiology – model-based case study. Journal of Pharmacokinetics and Pharmacodynamics, 2021, 68.

 

Słowa kluczowe

  • ToxComp
  • zmienność międzyosobnicza
  • działanie proarytmiczne
  • kardiotoksyczność
  • modelowanie

 

 

Szczegółowy opis tematyki badawczej

Kontakt

​Wykorzystanie metod inteligencji obliczeniowej jako narzędzi analizy danych w farmacji i medycynie. Zastosowanie modelowania matematycznego w naukach farmaceutycznych (www).


Platforma predykcji efektu kardiotoksycznego leków z wykorzystaniem wirtualnej populacji (www).


Wielokompartmentowy model PBPK serca.