Badania

Tematyka badawcza

Modelowanie matematyczne procesów biologicznych i wykorzystanie narzędzi inteligencji obliczeniowej w naukach farmaceutycznych.

 

 

Stosowane metody

  • Modele i techniki obliczeniowe.
  • Technika oceny aktywności elektrycznej komórek na poziomie kanałów jonowych (technika patch clamp).

 

 

Aparatura badawcza

  • Zespół kilkunastu serwerów z automatycznym systemem rozpraszania obliczeń.
  • Automatyczny aparat PatchClamp (CytoPatch2).

 

 

Przykładowe publikacje

Patel N et al. Towards bridging translational gap in cardiotoxicity prediction: An application of Progressive Cardiac Risk Assessment Strategy in TdP risk assessment of Moxifloxacin. AAPS J, 2018, Accepted for publication.

Polak S, Wisniowska B, Mendyk A, Paclawski A, Szlek J. Quantitative assessment of the physiological parameters influencing QT interval response to medication: application of computational intelligence tools. Computational and Mathematical Methods in Medicine, 2018, Article ID 3719703.

Tuszynski PK, Polak S, Jachowicz R, Mendyk A. From in vitro-in vivo relationship (IVIVR) towards in vitro-in vivo extrapolation (IVIVE): A case study of pulmonary delivery systems. Dissolution Technologies, 2017, 24(4): 32-35.

Tylutki Z, Mendyk A, Polak S. Mechanistic PBPK model of the heart accounting for inter-individual variability – development and performance verification. Journal of Pharmaceutical Sciences, 2017, doi:https://doi.org/10.1016/j.xphs.2017.11.012..

Patel N, Wisniowska B, Jamei M, Polak S. Real patient and its virtual twin: Application of quantitative systems toxicology modelling in the cardiac safety assessment of citalopramAAPS J, 2017, doi:0.1208/s12248-017-0155-8.

Wisniowska B, Lisowski B, Kulig M, Polak S. Drugs interaction at hERG channel – in vitro assessment of the electrophysiological consequences of drug combinations and comparison against theoretical models. Journal of Applied Toxicology, 2017, doi:10.1002/jat.3552.

Wisniowska B, Tylutki Z, Polak S. Humans Vary, So Cardiac Models Should Account For That Too!Friontiers in Physiology, 2017, 8: 700.

Wisniowska B, Tylutki Z, Polak S. Thorough QT (TQT) studies: Concordance with torsadogenesis and evolving cardiac safety testing paradigmDrug Discovery Today, 2017, 22(10): 1460-1465.

Tylutki Z, Polak S. A four-compartment PBPK heart model accounting for cardiac metabolism – model development and applicationNature Scientific Reports, 2017, Scientific Reports 7, Article number: 39494.

Abbasi M, Patel N, Small B, Jamei M, Polak S. Early assessment of pro-arrhythmic risk of drugs using the in vitro data and single cell based in silico models: proof of concept Toxicology Mechanisms and Methods, 2017, 27(2):88-99.

Wisniowska B, Polak S. So am I or am I not proarrhythmic? Comparison of various classifications of drugs TdP propensityDrug Discovery Today, 2017,22(1):10–16.

Wisniowska B, Polak S. The role of interaction model in simulation of drug interactions and QT prolongation Current Pharmacology Reports, 2016,2(6): 339-344.

Wisniowska B, Polak S. Virtual clinical trial towards polytherapy safety assessment – combination of PBPK/PD based modelling and simulation approach with DDIs involving terfenadine as an exampleJournal of Pharmaceutical Sciences, 2016,105(11): 3415-3424.

Tylutki Z, Polak S, Wisniowska B. Top-down, Bottom-up and Middle-out Strategies for Drug Cardiac Safety Assessment via Modeling & Simulations. Current Pharmacology Reports, 2016,2(14): 171-177.

Wisniowska B, Tylutki Z, Wyszogrodzka G, Polak S. Drug-drug interactions and QT prolongation as a commonly assessed cardiac effect – comprehensive overview of clinical trialsBMC Pharmacology and Toxicology, 2016,17(12).

Tylutki Z, Polak S. The effect of increasing amitriptyline doses on cardiomyocytes’ electrophysiology – simulation study. Bio-Algorithms and Med-Systems, 2016, 12(1):33-38.

 

 

Słowa kluczowe

  • ToxComp
  • zmienność międzyosobnicza
  • działanie proarytmiczne
  • kardiotoksyczność
  • modelowanie

 

 

Szczegółowy opis tematyki badawczej

Kontakt

​Wykorzystanie metod inteligencji obliczeniowej jako narzędzi analizy danych w farmacji i medycynie. Zastosowanie modelowania matematycznego w naukach farmaceutycznych (www).


Platforma predykcji efektu kardiotoksycznego leków z wykorzystaniem wirtualnej populacji (www).


Wielokompartmentowy model PBPK serca.

 

Wielkość fontu
Kontrast