Dla studentów

  • Komunikat nr 730.020.4.2020 z dnia 20.05.2020 r. Dziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM w sprawie zasad zachowania bezpieczeństwa przez studentów uczestniczących w zajęciach w siedzibie uczelni po 25.05.2020 roku

  • Informacja Prodziekana Wydziału Farmaceutycznego UJ CM ds. studenckich w sprawie nieobecności na zajęciach realizowanych w siedzibie uczelni od 1 czerwca 2020 roku

  • Oświadczenie dla studenta – przed pierwszymi zajęciami student zobowiązany jest do zapoznania się z komunikatami, informacjami i zaleceniami dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas organizacji zajęć i przekazania prowadzącym podpisanego oświadczenia podczas pierwszych zajęć. Student może wydrukować oświadczenie lub pobrać druk dostępny przy wejściu do budynku przy ul. Medycznej 9. Oświadczenie będzie przechowywane przez Dziekanat.
  • ELSwszystkie legitymacje studenckie z terminami ważności 31.03.2020 oraz 31.10.2020 są ważne do 29.11.2020 r., bez konieczności fizycznego ich przedłużania. Podstawą są tu: art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r., Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 695), który mówi między innymi, iż w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r (Dziennik Ustaw z 2020 r., poz. 911) wprowadzające na obszarze kraju od dnia 25.05.2020 r. do dnia 30.09.2020 r. ograniczenia w funkcjonowaniu uczelni.
Wielkość fontu
Kontrast