Egzaminy i zaliczenia

Informacje dot. problemów technicznych podczas przeprowadzania egzaminów zdalnych (poza siedzibą uczelni)

Zasady organizacji egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2021/22

Egzamin magisterski składa się z egzaminu teoretycznego oraz obrony pracy magisterskiej, obydwie części egzaminu odbywają się w tym samym dniu. Do egzaminu i obrony może przystąpić student, który spełnił warunki określone w Regulaminie Studiów UJ oraz dopełnił innych warunków formalnych (określonych tutaj).

Część I – zasady organizacji egzaminu dyplomowego w siedzibie uczelni

Część II – zasady organizacji egzaminu dyplomowego w formie zdalnej