Badania

Główne kierunki badań:

 1. Sposoby odżywiania się różnych populacji ludzi
 2. Makro- i mikropierwiastki w żywności, wodzie pitnej i w organizmie człowieka (we krwi, włosach, zębach, kościach i moczu)
 3. Zawartość kwasów organicznych w winach i sokach
 4. Rośliny pseudozbożowe w żywieniu człowieka (gryka, amarantus, komosa)
 5. Potencjał antyoksydacyjny in vitro i in vivo
 6. Zasoby selenowe i jodowe organizmu u osób zdrowych i chorych na choroby tarczycy
 7. Wpływu nowych związków wanadu na przebieg cukrzycy u zwierząt
 8. Glin i lit w osoczu oraz moczu pacjentów nefrologicznych i kardiologicznych

 

 

Wykaz ważniejszych przyrządów badawczych i aparatury w Zakładzie Bromatologii:

 1. Spektrometr absorpcji atomowej Perkin Elmer 5100 ZL
 2. Uniwersalny czytnik mikropłytkowy Synergy-2 BioTek
 3. Analizator biochemiczny Photochem
 4. Analizator izotachoforezy kapilarnej EA 202 M (Villa-Labeco)
 5. Spektrometr JASCO V-530
 6. Komora laminarna klasy A HeraSafe Heraeus
 7. Piece mikrofalowe MDS-2000 (2 szt.)
 8. Zamrażarka Bio-Memory -86oC Froilabo
 9. Podwójny system dejonizacji wody Millipore Milli-Ro 5 Plus Milli-Q RG
 10. Wirówki laboratoryjne: wirówka stołowa MPW-350, wirówka medyczno-laboratoryjna MPW-365, wirówka Centrifuge 5702R
 11. Wagi laboratoryjne: waga analityczna BA-310S, waga analityczna AX205/!, waga analityczna AS 200, waga elektroniczna AJH-4200 CE
 12. Przystawka do oznaczania selenu FIAS 100

 

 

Współpraca z ośrodkami w kraju:

 1. Katedra i Zakład Bromatologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
 2. Katedra i Zakład Bromatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 3. Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 4. Katedra Technologii Węglowodanów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
 5. Katedra Towaroznawstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 6. Zakład Chemii Analitycznej, Wydział Chemii UJ, Kraków
 7. Katedra Ginekologii UJ CM w Krakowie
 8. Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM w Krakowie
 9. I Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego UJ CM w Krakowie
 10. Zakład Toksykologii Analitycznej i Terapii Monitorowanej Katedry Toksykologii Klinicznej
  i Środowiskowej UJ CM w Krakowie
 11. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy UJ CM w Krakowie
 12. Instytut Fizyki Jądrowej PAN im. H. Niewodniczańskiego w Krakowie
 13. Poradnia Przeciwpadaczkowa Wojewódzkiego Szpitala nr 2 w Rzeszowie
 14. Katedra Sadownictwa i Pszczelnictwa, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 15. Sadowniczy Zakład Doświadczalny, Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa, Brzezna

 

 

Współpraca z ośrodkami zagranicznymi:

 1. Institute for Drug Research, School of Pharmacy, The Hebrew University-Hadassah Medical School, Jerusalem (Izrael)
 2. Laboratoire de Pharmacologie, Universite de Montpellier 1 (Francja)
 3. Vascular Health Division, Rowett Institute of Nutrition and Health, The University of Aberdeen (Wielka Brytania)
 4. Faculty of Pharmacy, University of Calabria (Włochy)
 5. Faculty of Pharmacy, Mersin University (Turcja)
 6. Department of Clinical Sciences, Pharmacology & Toxicology, ELTDK, University of Helsinki (Finlandia)
 7. Istituto Superiore di Sanita, Rome (Włochy)
 8. Food Science Laboratory, University of Algarve (Portugalia)
 9. School of Health, University of Algarve (Portugalia)
 10. School of School of Biotechnology Dublin City University (Irlandia)

 

 

Badania aktualnie wykonywane:

 1. Wpływ kiełków roślin pseudozbożowych suplementowanych różnymi dawkami selenu na rozwój procesu zapalnego i ekspresję NFkB
 2. Wpływ wybranych warzyw krzyżowych na funkcję tarczycy w modelu zwierzęcym. Badanie zawartości substancji potencjalnie tyreotoksycznych z grupy glukozynolatów i izotiocyjanianów w grupie wybranych kiełków warzyw kapustnych.
 3. Cytotoksyczność oraz aktywność antyoksydacyjna owoców z południowej Syberii oraz jagód
  z Ameryki Południowej. Badania etnofarmakologiczne i etnożywieniowe. Nawyki żywieniowe mieszkańców okolic Jeziora Bajkał.
 4. Aktywność antyoksydacyjna i właściwości odżywcze nasion i kiełków pseudozbóż oraz ich wpływ na wybrane parametry antyoksydacyjne w badaniach in vitro i in vivo.
 5. Wpływ diety wysokofruktozowej na status antyoksydacyjny i parametry biochemiczne szczurów.
 6. Wpływ długoterminowego spożycia soków owocowych na status antyoksydacyjny i układ immunologiczny zdrowych ludzi.
 7. Badanie właściwości odżywczych persimonów i owoców pomelo.
 8. Wpływ procesów technologicznych na właściwości antyoksydacyjne gryki, żyta, fasoli oraz aronii – badania z użyciem modeli in vitro i in vivo.
 9. Właściwości antyoksydacyjne soków owocowych z upraw ekologicznych oraz innych produktów żywności funkcjonalnej.
 10. Interakcje antyoksydacyjne in vitro wybranych preparatów farmaceutycznych i leków dostępnych bez recepty z napojami (woda domowa do picia, wody mineralne, napoje owocowe).
 11. Interakcje leków z pożywieniem oraz suplementami diety.
 12. Kompleksy wanadu – innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy.
 13. Rola selenu w zapobieganiu rozwoju niedoczynności tarczycy w przebiegu choroby Hashimoto.
 14. Analiza znajomości zagadnień dopingu metabolicznego wśród lekarzy i farmaceutów.
 15. Badanie właściwości przeciwcukrzycowych pochodnych ksantonu.
 16. Wpływ prowadzenia winorośli na stężenie wybranych kwasów organicznych w sokach.
 17. Analiza zawartości litu w wodzie i materiale biologicznym.

 

 

Słowa kluczowe

Cukrzyca, choroby tarczycy, warzywa kapustne, owoce egzotyczne, owoce jagodowe, aktywność antyoksydacyjna, pseudozboża, woda pitna, interakcje leków z pożywieniem, suplementy diety, jod, lit, magnez, selen, wanad, kiełki.

 

 

Publikacje

W rozbudowie…