Tematy prac magisterskich

Rok akademicki 2019/2020

  1. Ocena występowania genetycznych determinant warunkujących wielolekooporność wśród niespokrewnionych szpitalnych szczepów bakterii gram ujemnych
  2. Wykrywanie genetycznych determinant mechanizmu aktywnego wyrzutu leków i produkcji biofilmu u klinicznych szczepów Helicobacter pylori
  3. Wykrywanie genów zaangażowanych w procesie tworzenia biofilmu u wielolekoopornych szczepów klinicznych z rodzaju Staphylococcus
  4. Ocena wpływu nowosyntetyzowanych związków o różnej aktywności biologicznej na dysbiozę wybranych bakterii należących do flory fizjologicznej przewodu pokarmowego
  5. Wykrywanie pokrewieństwa klinicznych szczepów z rodzaju Staphylococcus z użyciem metod molekularnych i fenotypowych

Kryteria przyjęcia dotyczące roku akademickiego 2020/2021

Decydującym kryterium przyjęć studentów do realizacji prac magisterskich w Zakładzie Mikrobiologii Farmaceutycznej będzie:

  • ocena egzaminu z mikrobiologii
  • rozmowa z Kierownikiem Zakładu, który podejmuje ostateczną decyzję o kwalifikacji

 

Wielkość fontu
Kontrast