Farmacja

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom i suplement oraz ich odpisy. Od dnia 1.10.2019 roku dyplom nie zawiera zdjęcia.

1. Absolwenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020:

2. Absolwenci, którzy wznowili lub rozpoczęli studia od roku akad. 2019/2020:
Wielkość fontu
Kontrast