Katedra Chemii Organicznej

 

Kierownik: Prof. dr hab. Paweł Zajdel

 

Katedra Chemii Organicznej

Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum

Uniwersytet Jagielloński

ul. Medyczna 9

30-688 Kraków

tel. 012 620 55 00

 

Sekretariat: Lic. Magdalena Knapik    

e-mail: magdalena.knapik@uj.edu.pl

Aktualności