Pracownicy i Doktoranci

Pracownicy Pracowni Farmakoepidemiologii i Farmakoekonomiki

prof. UJ, dr hab. Barbara Wiśniowska – Kierownik Jednostki b.wisniowska@uj.edu.pl
mgr Laura Krumpholz laura.krumpholz@uj.edu.pl
dr Zofia Tylutki pracownik chwilowo nieobecny
dr Magdalena Kulig pracownik chwilowo nieobecny