Badania

Tematyka badawcza

 • Farmakokinetyka eksperymentalna i kliniczna leków przeciwdepresyjnych, przeciwzapalnych oraz przeciwbakteryjnych.
 • Farmakokinetyka leków chiralnych.
 • Badanie metabolizmu oraz mechanizmu transportu błonowego leków.
 • Ocena aktywności nowych inhibitorów fosfodiesteraz metodą luminometryczną.
 • Badanie przesiewowe związków o spodziewanym działaniu przeciwzapalnym w warunkach in vitro.
 • Ocena farmakokinetyki nowych związków na myszach i szczurach.
 • Poszukiwanie nowych metod leczenia sepsy i chorób autoimmunologicznych w eksperymentalnych modelach zwierzęcych.
 • Modelowanie farmakokinetyczno-farmakodynamiczne (PK/PD) oraz progresji choroby jako narzędzie w badaniach nad nowym lekiem.
 • Zastosowanie farmakokinetyki populacyjnej w optymalizacji farmakoterapii.
 • Badania nad zależnością struktura – parametry farmakokinetyczne (QSPKR) nowych pochodnych ksantyny.
 • Biomateriały jako potencjalne nośniki leków – badania in vitro i in vivo.

Stosowane metody

 • chromatografia cieczowa,
 • mikrodializa,
 • dializa równowagowa,
 • ultrafiltracja,
 • łańcuchowa reakcja polimerazy w czasie rzeczywistym,
 • ELISA,
 • cytometria przepływowa,
 • narządy perfundowane.

Aparatura badawcza

 • LC/MS/MS (2019, QTRAP 4500)
 • HPLC z detekcją UV, DAD, elektrochemiczną i spektrofluorymetryczną,
 • aparat do badania uwalniania substancji aktywnych ze stałych i półstałych postaci leków metodą przepływową,
 • system do perfuzji izolowanych narządów małych zwierząt (myszy, szczury)Hugo Sachs Elektronik -harvard Apparatus GmbH,
 • zestaw do mikrodializy (CMA Microdialysis),
 • inkubator z osłoną CO2 do hodowli komórkowych.

Publikacje

2022

“Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Evaluation of a New Purine-2,6-Dione Derivative in Rodents with Experimental Autoimmune Diseases.” Świerczek A, Pociecha K, Plutecka H, Ślusarczyk M, Chłoń-Rzepa G, Wyska E. Pharmaceutics. 2022 May 19;14(5):1090. doi: 10.3390/pharmaceutics14051090.
 
“Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Assessment of Selective Phosphodiesterase Inhibitors in a Mouse Model of Autoimmune Hepatitis.” Świerczek A, Pomierny B, Wyska E, Jusko WJ.J Pharmacol Exp Ther. 2022 May;381(2):151-163. doi: 10.1124/jpet.121.001004. Epub 2022 Feb 27.
 
“Pan-Phosphodiesterase Inhibitors Attenuate TGF-β-Induced Pro-Fibrotic Phenotype in Alveolar Epithelial Type II Cells by Downregulating Smad-2 Phosphorylation.” Wójcik-Pszczoła K, Chłoń-Rzepa G, Jankowska A, Ferreira B, Koczurkiewicz-Adamczyk P, Pękala E, Wyska E, Pociecha K, Gosens R.
Pharmaceuticals (Basel). 2022 Mar 30;15(4):423. doi: 10.3390/ph15040423.
 
“Evaluation of analgesic and anti-inflammatory activity of purine-2,6-dione-based TRPA1 antagonists with PDE4/7 inhibitory activity.” Zygmunt M, Ślusarczyk M, Jankowska A, Świerczek A, Bryła A, Mogilski S, Kazek G, Sapa J, Wyska E, Chłoń-Rzepa  G.Pharmacol Rep. 2022 Aug 5. doi: 10.1007/s43440-022-00397-6.

 

“Discovery of (R)-N-Benzyl-2-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)propanamide [(R)-AS-1], a Novel Orally Bioavailable EAAT2 Modulator with Drug-like Properties and Potent Antiseizure Activity In Vivo.”  Abram M, Jakubiec M, Reeb K, Cheng MH, Gedschold R, Rapacz A, Mogilski S, Socała K, Nieoczym D, Szafarz M, Latacz G, Szulczyk B, Kalinowska-Tłuścik J, Gawel K, Esguerra CV, Wyska E, Müller CE, Bahar I, Fontana ACK, Wlaź P, Kamiński RM, Kamiński K.J
Med Chem. 2022 Aug 19. doi: 10.1021/acs.jmedchem.2c00534

2021

“Effects of new antiseizure drugs on seizure activity and anxiety-like behavior in adult zebrafish” Pieróg M, Socała K, Doboszewska U, Wyska E, Guz L, Szopa A, Serefko A, Poleszak E, Wlaź P. Toxicol Appl Pharmacol. 2021 Sep 15;427:115655. doi: 10.1016/j.taap.2021.115655. Epub 2021 Jul 27. PMID: 34329640

“Identification of New Compounds with Anticonvulsant and Antinociceptive Properties in a Group of 3-substituted (2,5-dioxo-pyrrolidin-1-yl)(phenyl)-Acetamides”.
Abram M, Jakubiec M, Rapacz A, Mogilski S, Latacz G, Szulczyk B, Szafarz M, Socała K, Nieoczym D, Wyska E, Wlaź P, Kamiński RM, Kamiński K.
Int J Mol Sci. 2021 Dec 3;22(23):13092. doi: 10.3390/ijms222313092. PMID: 34884898

“Multifunctional Arylsulfone and Arylsulfonamide-Based Ligands with Prominent Mood-Modulating Activity and Benign Safety Profile, Targeting Neuropsychiatric Symptoms of Dementia”. Marcinkowska M, Bucki A, Sniecikowska J, Zagórska A, Fajkis-Zajączkowska N, Siwek A, Gluch-Lutwin M, Żmudzki P, Jastrzebska-Wiesek M, Partyka A, Wesołowska A, Abram M, Przejczowska-Pomierny K, Cios A, Wyska E, Mika K, Kotańska M, Mierzejewski P, Kolaczkowski M. J Med Chem. 2021 Sep 9;64(17):12603-12629. doi: 10.1021/acs.jmedchem.1c00497. Epub 2021 Aug 26. PMID: 34436892

“Synthesis and in vitro evaluation of anti-inflammatory, antioxidant, and anti-fibrotic effects of new 8-aminopurine-2,6-dione-based phosphodiesterase inhibitors as promising anti-asthmatic agents”. Wójcik-Pszczoła K, Jankowska A, Ślusarczyk M, Jakieła B, Plutecka H, Pociecha K, Świerczek A, Popiół J, Koczurkiewicz-Adamczyk P, Wyska E, Pękala E, Gosens R, Chłoń-Rzepa G. Bioorg Chem. 2021 Dec;117:105409. doi: 10.1016/j.bioorg.2021.105409. Epub 2021 Oct 16. PMID: 34749117

“New imidazopyridines with phosphodiesterase 4 and 7 inhibitory activity and their efficacy in animal models of inflammatory and autoimmune diseases”. Ručilová V, Świerczek A, Vanda D, Funk P, Lemrová B, Gawalska A, Bucki A, Nowak B, Zadrożna M, Pociecha K, Soural M, Wyska E, Pawłowski M, Chłoń-Rzepa G, Zajdel P. Eur J Med Chem. 2021 Jan 1;209:112854. doi: 10.1016/j.ejmech.2020.112854. Epub 2020 Sep 19. PMID: 33022582

“A new class of 5-HT1A receptor antagonists with procognitive and antidepressant properties.” Jankowska A, Satała G, Świerczek A, Pociecha K, Partyka A, Jastrzębska-Więsek M, Głuch-Lutwin M, Bojarski AJ, Wyska E, Chłoń-Rzepa G. Future Med Chem. 2021 Sep;13(18):1497-1514. doi: 10.4155/fmc-2020-0363. Epub 2021 Jul 13. PMID: 34253032

“Anticonvulsant effect of pterostilbene and its influence on the anxiety- and depression-like behavior in the pentetrazol-kindled mice: behavioral, biochemical, and molecular studies.” Nieoczym D, Socała K, Zelek-Molik A, Pieróg M, Przejczowska-Pomierny K, Szafarz M, Wyska E, Nalepa I, Wlaź P. Psychopharmacology (Berl).  2021 Aug 1. doi: 10.1007/s00213-021-05933-5. Online ahead of print. PMID: 34333674

“PK/PD Modeling of the PDE7 Inhibitor-GRMS-55 in a Mouse Model of Autoimmune Hepatitis.” Świerczek A, Plutecka H, Ślusarczyk M, Chłoń-Rzepa G, Wyska E. Pharmaceutics. 2021 Apr 21;13(5):597. doi: 10.3390/pharmaceutics13050597. PMID: 33919375

“Design and Synthesis of Novel Aminoalkanamides Targeting Neurodegeneration and Symptoms of Alzheimer’s Disease.”  Jankowska A, Satała G, Latacz G, Partyka A, Lubelska A, Pociecha K, Świerczek A, Wilczyńska N, Mordyl B, Bojarski AJ, Wyska E, Chłoń-Rzepa G. Curr Med Chem. 2021 Feb 14. doi: 10.2174/0929867328666210215113346. Online ahead of print. PMID: 33588717

“Effects of classic antiseizure drugs on seizure activity and anxiety-like behavior in adult zebrafish.”  Pieróg M, Socała K, Doboszewska U, Wyska E, Guz L, Szopa A, Serefko A, Poleszak E, Wlaź P. Toxicol Appl Pharmacol. 2021 Jan 30;415:115429. doi: 10.1016/j.taap.2021.115429. Online ahead of print. PMID: 33524447

“Effect of Ellagic Acid on Seizure Threshold in Two Acute Seizure Tests in Mice.” Pieróg M, Socała K, Wyska E, Poleszak E, Wlaź P. Molecules. 2021 Aug 10;26(16):4841. doi: 10.3390/molecules26164841. PMID: 34443428

2020

“New imidazopyridines with phosphodiesterase 4 and 7 inhibitory activity and their efficacy in animal models of inflammatory and autoimmune diseases” Ručilová V, Świerczek A, Vanda D, Funk P, Lemrová B, Gawalska A, Bucki A, Nowak B, Zadrożna M, Pociecha K, Soural M, Wyska E, Pawłowski M, Chłoń-Rzepa G, Zajdel P. Eur J Med Chem. 2020 Sep 19;209:112854. doi: 10.1016/j.ejmech.2020.112854. Online ahead of print. PMID: 33022582

“M-416, a novel phenoxyalkylaminoalkanol derivative with anticonvulsant properties exerts analgesic, local anesthetic, and antidepressant-like activities. Pharmacodynamic, pharmacokinetic, and forced degradation studies” Kubacka M, Rapacz A, Sałat K, Filipek B, Cios A, Pociecha K, Wyska E, Hubicka U, Żuromska-Witek B, Kwiecień A, Marona H, Waszkielewicz AM. Eur J Pharmacol. 2020 Nov 5;886:173540. doi: 10.1016/j.ejphar.2020.173540. Epub 2020 Sep 5. PMID: 32896552

“Discovery of Novel pERK1/2- or β-Arrestin-Preferring 5-HT1A Receptor-Biased Agonists: Diversified Therapeutic-like versus Side Effect Profile” Sniecikowska J, Gluch-Lutwin M, Bucki A, Więckowska A, Siwek A, Jastrzebska-Wiesek M, Partyka A, Wilczyńska D, Pytka K, Latacz G, Przejczowska-Pomierny K, Wyska E, Wesołowska A, Pawłowski M, Newman-Tancredi A, Kolaczkowski M. J Med Chem. 2020 Oct 8;63(19):10946-10971. doi: 10.1021/acs.jmedchem.0c00814. Epub 2020 Sep 23. PMID: 32883072

“Novel anilide and benzylamide derivatives of arylpiperazinylalkanoic acids as 5-HT1A/5-HT7 receptor antagonists and phosphodiesterase 4/7 inhibitors with procognitive and antidepressant activity”  Jankowska A, Satała G, Kołaczkowski M, Bucki A, Głuch-Lutwin M, Świerczek A, Pociecha K, Partyka A, Jastrzębska-Więsek M, Lubelska A, Latacz G, Gawalska A, Bojarski AJ, Wyska E, Chłoń-Rzepa G. Eur J Med Chem. 2020 Sep 1;201:112437. doi: 10.1016/j.ejmech.2020.112437. Epub 2020 Jun 17. PMID: 32673902

“The antidepressant-like activity of chiral xanthone derivatives may be mediated by 5-HT1A receptor and β-arrestin signalling” Sałaciak K, Głuch-Lutwin M, Siwek A, Szafarz M, Kazek G, Bednarski M, Nowiński L, Mitchell E, Jastrzębska-Więsek M, Partyka A, Wesołowska A, Kołaczkowski M, Szkaradek N, Marona H, Sapa J, Pytka K. J Psychopharmacol. 2020 Oct 24:269881120959605. doi: 10.1177/0269881120959605. Online ahead of print. PMID: 33103555

“A Novel, Pan-PDE Inhibitor Exerts Anti-Fibrotic Effects in Human Lung Fibroblasts via Inhibition of TGF-β Signaling and Activation of cAMP/PKA Signaling”
Wójcik-Pszczoła K, Chłoń-Rzepa G, Jankowska A, Ślusarczyk M, Ferdek E P, Kusiak A, Świerczek A, Pociecha K, Koczurkiewicz-Adamczyk P, Wyska E, Pękala E, Gosens R.
 
“KD-64—A new selective A2A adenosine receptor antagonist has anti-inflammatory activity but contrary to the non-selective antagonist—Caffeine does not reduce diet-induced obesity in mice” Kotańska M, Dziubina A, Szafarz M, Mika K, Reguła K, Bednarski M, Zygmunt M, Drabczyńska A, Sapa J, Kieć- Kononowicz K. PLoS One. 2020; 15(6): e0229806. Published online 2020 Jun18.doi: 10.1371/journal.pone.0229806
 
“Influence of the endocannabinoid system on the antidepressant activity of bupropion and moclobemide in the behavioural tests in mice” Poleszak E, Wośko S, Sławińska K, Wyska E, Szopa A, Świąder K, Wróbel A, Szponar J, Doboszewska U, Wlaź P, Wlaź A, Serefko A. Pharmacol Rep. 2020 Mar 27. doi: 10.1007/s43440-020-00088-0. Online ahead of print. PMID: 32221841
 
“Ligands of the CB2 cannabinoid receptors augment activity of the conventional antidepressant drugs in the behavioural tests in mice.”
Poleszak E, Wośko S, Sławińska K, Wyska E, Szopa A, Sobczyński J, Wróbel A, Doboszewska U, Wlaź P, Wlaź A, Szponar J, Skałecki P, Serefko A. Behav Brain Res. 2020
Jan 27;378:112297. doi: 10.1016/j.bbr.2019.112297. Epub 2019 Oct 15.
 
“Influence of the CB1 and CB2 cannabinoid receptor ligands on the activity of atypical antidepressant drugs in the behavioural tests in mice”
Poleszak E, Wośko S, Sławińska K, Wyska E, Szopa A, Świąder K, Wróbel A, Doboszewska U, Wlaź P, Wlaź A, Serefko A. Pharmacol Biochem Behav. 2020 Jan;188:172833. doi: 10.1016/j.pbb.2019.172833. Epub 2019 Nov 27.
 
“Comparative Assessment of the New PDE7 Inhibitor – GRMS-55 and Lisofylline in Animal Models of Immune-Related Disorders: A PK/PD Modeling Approach
Świerczek A, Pociecha K, Ślusarczyk M, Chłoń-Rzepa G, Baś S, Mlynarski J, Więckowski K, Zadrożna M, Nowak B, Wyska E. Pharm Res. 2020 Jan 2;37(2):19. doi: 10.1007/s11095-019-2727-z
2019

“Novel phosphodiesterases inhibitors from the group of purine-2,6-dione derivatives as potent modulators of airway smooth muscle cell remodelling.” Wójcik-Pszczoła K, Chłoń-Rzepa G, Jankowska A, Ellen E, Świerczek A, Pociecha K, Koczurkiewicz P, Piska K, Gawędzka A, Wyska E, Knapik-Czajka M, Pękala E, Gosens R. Eur J Pharmacol. 2019 Dec 15;865:172779. doi: 10.1016/j.ejphar.2019.172779. Epub 2019 Nov 6.

“KSK19 – Novel histamine H3 receptor ligand reduces body weight in diet induced obese mice.” Kotańska M, Mika K, Reguła K, Szczepańska K, Szafarz M, Bednarski M, Olejarz-Maciej A, Nowak K, Latacz G, Mogilski S, Kuder KJ, Kieć-Kononowicz K, Sapa J. Biochem Pharmacol. 2019 Oct;168:193-203. doi: 10.1016/j.bcp.2019.07.006. Epub 2019 Jul 8.

“Structural modifications and in vitro pharmacological evaluation of 4-pyridyl-piperazine derivatives as an active and selective histamine H3 receptor ligands.” Szczepańska K, Karcz T, Siwek A, Kuder KJ, Latacz G, Bednarski M, Szafarz M, Hagenow S, Lubelska A, Olejarz-Maciej A, Sobolewski M, Mika K, Kotańska M, Stark H, Kieć-Kononowicz K.Bioorg Chem. 2019 Oct;91:103071. doi: 10.1016/j.bioorg.2019.103071. Epub 2019 Jun 20.

“Pharmacokinetic considerations for current state-of-the-art antidepressants.” Wyska E. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2019 Sep 23:1-17. doi: 10.1080/17425255.2019.1669560.

“Acute effect of cannabidiol on the activity of various novel antiepileptic drugs in the maximal electroshock- and 6 Hz-induced seizures in mice: Pharmacodynamic and pharmacokinetic studies.” Socała K, Wyska E, Szafarz M, Nieoczym D, Wlaź P. Neuropharmacology. 2019 Nov 1;158:107733. doi: 10.1016/j.neuropharm.2019.107733. Epub 2019 Aug 1

“Advances in Discovery of PDE10A Inhibitors for CNS-Related Disorders. Part 2: Focus on Schizophrenia.” Świerczek A, Jankowska A, Chłoń-Rzepa G, Pawłowski M, Wyska E. Curr Drug Targets. 2019 Aug 1.doi:10.2174/1389450120666190801114210.

“Characterization of the Brain Penetrant Neuropeptide Y Y2 Receptor Antagonist SF-11.” Domin H, Piergies N, Pięta E, Wyska E, Pochwat B, Wlaź P, Śmiałowska M, Paluszkiewicz C, Szewczyk B.ACS Chem Neurosci. 2019 Aug 21;10(8):3454-3463. doi: 10.1021/acschemneuro.9b00082. Epub 2019 Jul 3.

“Agomelatine and tianeptine antidepressant activity in mice behavioral despair tests is enhanced by DMPX, a selective adenosine A2A receptor antagonist, but not DPCPX, a selective adenosine A1 receptor antagonist.” Szopa A, Bogatko K, Serefko A, Wyska E, Wośko S, Świąder K, Doboszewska U, Wlaź A, Wróbel A, Wlaź P, Dudka J, Poleszak E. Pharmacol Rep. 2019 Aug;71(4):676-681. doi: 10.1016/j.pharep.2019.03.007. Epub 2019 Mar 16.

“Influence of the CB1 cannabinoid receptors on the activity of the monoaminergic system in the behavioural tests in mice.” Poleszak E, Wośko S, Sławińska K, Wyska E, Szopa A, Doboszewska U, Wlaź P, Wlaź A, Dudka J, Szponar J, Serefko A.Brain Res Bull. 2019 Aug;150:179-185. doi: 10.1016/j.brainresbull.2019.05.021. Epub 2019 May 31.

“Beneficial effects of non-quinazoline α1-adrenolytics on hypertension and altered metabolism in fructose-fed rats. A comparison with prazosin.” Kubacka M, Kotańska M, Szafarz M, Pociecha K, Waszkielewicz AM, Marona H, Filipek B, Mogilski S.Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2019 Jul;29(7):751-760. doi: 10.1016/j.numecd.2019.04.003. Epub 2019 Apr 13.

“Effect of Pterostilbene, a Natural Analog of Resveratrol, on the Activity of some Antiepileptic Drugs in the Acute Seizure Tests in Mice.” Nieoczym D, Socała K, Jedziniak P, Wyska E, Wlaź P. Neurotox Res. 2019 Mar 15. doi: 10.1007/s12640-019-00021-1. [Epub ahead of print]

“Novel aryloxyethyl derivatives of 1-(1-benzoylpiperidin-4-yl)methanamine as the Extracellular Regulated Kinases 1/2 (ERK1/2) phosphorylation-preferring serotonin 5 HT1A receptor biased agonists with robust antidepressant-like activity.” Sniecikowska J, Głuch-Lutwin M, Bucki A, Więckowska A, Siwek A, Jastrzębska-Więsek M, Partyka A, Wilczyńska D, Pytka K, Pociecha K, Cios A, Wyska E, Wesołowska A, Pawłowski MH, Varney M, Newman-Tancredi A, Kołaczkowski M. J Med Chem. 2019 Feb 5. doi: 10.1021/acs.jmedchem.9b00062.

“Antidepressant-Like Activity of Typical Antidepressant Drugs in the Forced Swim Test and Tail Suspension Test in Mice Is Augmented by DMPX, an Adenosine A2A Receptor Antagonist.” Poleszak E, Szopa A, Bogatko K, Wyska E, Wośko S, Świąder K, Doboszewska U, Wlaź A, Wróbel A, Wlaź P, Serefko A.Neurotox Res. 2019 Feb;35(2):344-352. doi: 10.1007/s12640-018-9959-2.

“Anticonvulsant Activity of Pterostilbene in Zebrafish and Mouse Acute Seizure Tests.” Nieoczym D, Socała K, Gawel K, Esguerra CV, Wyska E, Wlaź P. Neurochem Res. 2019 Jan 28. doi: 10.1007/s11064-019-02735-2.

2018

“DPCPX, a selective adenosine A1 receptor antagonist, enhances the antidepressant-like effects of imipramine, escitalopram, and reboxetine in mice behavioral tests.” Szopa A, Poleszak E, Bogatko K, Wyska E, Wośko S, Doboszewska U, Świąder K, Wlaź A, Dudka J, Wróbel A, Wlaź P, Serefko A. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2018 Dec;391(12):1361-1371. doi: 10.1007/s00210-018-1551-z. Epub 2018 Aug 9.

“Influence of inflammatory disorders on pharmacokinetics of lisofylline in rats: implications for studies in humans.” Świerczek A, Wyska E, Pociecha K, Baś S, Mlynarski J.Xenobiotica. 2018 Dec 11:1-12. doi: 10.1080/00498254.2018.1542516.

“Novel amide derivatives of 1,3-dimethyl-2,6-dioxopurin-7-yl-alkylcarboxylic acids as multifunctional TRPA1 antagonists and PDE4/7 inhibitors: A new approach for the treatment of pain.” Chłoń-Rzepa G, Ślusarczyk M, Jankowska A, Gawalska A, Bucki A, Kołaczkowski M, Świerczek A, Pociecha K, Wyska E, Zygmunt M, Kazek G, Sałat K, Pawłowski M.Eur J Med Chem. 2018 Sep 10;158:517-533. doi:10.1016/j.ejmech.2018.09.021.

“Advances in Discovery of PDE10A Inhibitors for CNS-Related Disorders. Part 1: Overview of the Chemical and Biological Research.”   Jankowska A, Świerczek A, Wyska E, Gawalska A, Bucki A, Pawlowski M, Chlon-Rzepa G. Curr Drug Targets. 2018 Aug 7. doi: 10.2174/138945011966618080810505

“The influence of selective A1 and A2A receptor antagonists on the antidepressant-like activity of moclobemide, venlafaxine and bupropion in mice.” Bogatko K, Poleszak E, Szopa A, Wyska E, Wlaź P, Świąder K, Wlaź A, Doboszewska U, Rojek K, Serefko A. J Pharm Pharmacol. 2018 Sep;70(9):1200-1208. doi: 10.1111/jphp.12954. Epub 2018 Jun 25.

“Withdrawal of caffeine after its chronic administration modifies the antidepressant-like activity of atypical antidepressants in mice. Changes in cortical expression of Comt, Slc6a15 and Adora1 genes.” Szopa A, Poleszak E, Doboszewska U, Herbet M, Świąder K, Wyska E, Serefko A, Wlaź A, Korga A, Ostrowska M, Juś P, Jedynak S, Dudka J, Wlaź P. Psychopharmacology (Berl). 2018 Jun 7. doi: 10.1007/s00213-018-4940-6

“The impact of polymers on 3D microstructure and controlled release of sildenafil citrate from hydrophilic matrices.” Krupa A, Tabor Z, Tarasiuk J, Strach B, Pociecha K, Wyska E, Wroński S, Łyszczarz E, Jachowicz R. Eur J Pharm Sci. 2018 Jul 1;119:234-243. doi: 10.1016/j.ejps.2018.04.023. Epub 2018 Apr 19.

“Effect of Tadalafil on Seizure Threshold and Activity of Antiepileptic Drugs in Three Acute Seizure Tests in Mice.” Socała K, Nieoczym D, Pieróg M, Wyska E, Szafarz M, Doboszewska U, Wlaź P. Neurotox Res. 2018 Feb 9. doi: 10.1007/s12640-018-9876-4.

“Novel butanehydrazide derivatives of purine-2,6-dione as dual PDE4/7 inhibitors with potential anti-inflammatory activity: Design, synthesis and biological evaluation.” Chłoń-Rzepa G, Jankowska A, Ślusarczyk M, Świerczek A, Pociecha K, Wyska E, Bucki A, Gawalska A, Kołaczkowski M, Pawłowski M.Eur J Med Chem. 2018 Feb 25;146:381-394. doi: 10.1016/j.ejmech.2018.01.068. Epub 2018 Feb 4.

Konferencje i szkolenia

2021

Wyska E, Szafarz M, Noor Al Hashimi.  ” Phisiologically-based pharmacokinetic modelling of the new phosphodiesterase inhibitor- at-24 after intravenous administration to mice” XXIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 22-24 września 2021 r. 

Wyska E, Szafarz M, Kłusek K. “Evaluation of the pharmacokinetic interaction between voriconazole and quercetin in different experimental models.” XXIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 22-24 września 2021 r.  

2019

Pociecha K. ” Innowacyjne rozwiązania do hodowli komórek ssaczych” Seminarium firmy MERCK, 15 października 2019, Kraków

Wyska E, Świerczek A, Pociecha K, Ślusarczyk M, Chłoń-Rzepa G. “Pharmacokinetics and efficacy of the new PDE inhibitor MS54 in animal models of autoimmune diseases”  79th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 21-27.09.2019, Abu Dhabi, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Pociecha K. “Evaluation of pharmacological potential of new H4 receptor antagonist in clp-induced sepsis in mice” 48th Meeting of the European Histamine Research Society in Kraków, 15-18 maja 2019, Kraków

Szafarz M. “Evaluation of the pharmacokinetic interaction between silymarin and selected triazole antifungal drugs: An ex vivo study” 20th International Congress of the Polish Pharmacological Society, 5-7 czerwiec 2019, Lublin

Świerczek A. “PK/PD modelling of a novel, 1,3-dimethylpurine-2,6-dione derivative in a murine model of autoimmune hepatitis” 20th International Congress of the Polish Pharmacological Society, 5-7 czerwiec 2019, Lublin

Apola M. Katedra Patofizjologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkolenie dla osób wykorzystujących w swoich badaniach zwierzęta laboratoryjne. 14-16 styczeń 2019, Kraków

2018

Wyska E, Świerczek A, Pociecha K, Ślusarczyk M, Jankowska A, Chłoń – Rzepa G, Pawłowski M. “Pharmacokinetics and phamacodynamics of new purine-2,6-dione-based pde4/7 inhibitors in rats”  78th FIP World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 2-6.10.2018 Glasgow, United Kingdom

Wójcik-Pszczoła K, Chłoń – Rzepa G, Jankowska A, Świerczek A, Pociecha K, Koczurkiewicz P, Piska K, Ellen E, Wyska E, Pękala W, Gosens R.  “Purine-2,6-dione deritives as a promising phosphodiesterases inhibitors – new approach in the search for compuonds that modulate remodeling response of airway smooth muscle cells.” The 43rd FEBS Congress Biochemistry Forever 7-12th July 2018 Prague, Czech Republic

Rucilova V, Świerczek A, Pociecha K, Soural M, Pawłowski M, Wyska E, Zajdel P, Chłoń- Rzepa G. ” New imidazopyridine derivatives as phosphodiesterase 4 and/or 7 inhibitors with anti-inflamatory activity” International Symposium on Medicinal Chemistry  2-6. 10.2018 Ljubljana, Slovenia

Świerczek A, “Ars Docendi – rozwój kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu Jagiellońskiego”  Wydział Zarządzania i Komunikacji UJ 3,4.04.2018, Kraków

Cios A, “Ars Docendi – Poszukiwanie informacji i ocena wiarygodności baz danych”   8 i 15. 03.2018 Biuro Doskonalenia Kompetencji UJ, Kraków

Mycek B, Szafarz M. “Ars Docendi – rozwój kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu Jagiellońskiego”  Biuro Doskonalenia Kompetencji UJ, Kraków

Współpraca

 • Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 • Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
 • Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej, Wydział Lekarski PUM
 • Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Granty i projekty badawcze realizowane w ramach działalności statutowej

Grant Preludium o numerze K/PBM/000617– dr Artur Świerczek

Badania interakcji i zależności PK/PD inhibitorów fosfodiesteraz w mysim modelu autoimmunologicznego zapalenia wątroby

Projekt własny na lata 2022 – 2023 numer N42/DBS/000259 – dr Artur Świerczek

Populacyjne modelowanie PK/PD prednizolonu w szczurzym modelu autoimmunologicznego zapalenia wątroby

Projekt własny na lata 2020 – 2021 numer N42/DBS/000133 – dr Artur Świerczek

Ocena farmakokinetyki inhibitora JAK1/JAK3 oraz jego skuteczności w mysim modelu autoimmunologicznego zapalenia wątroby

Projekt własny na lata 2022 – 2023 numer N42/DBS/000246 – dr Małgorzata Szafarz

Badania dotyczące mechanizmu interakcji farmakokinetycznej pomiędzy worykonazolem kwercentyną

Projekt własny na lata 2022 – 2023 numer N42/DBS/000257 – dr Krzysztof Pociecha

Zastosowanie izolowanych mikrosomów wątrobowych pochodzących od różnych gatunków do przewidywania profilu farmakokinetycznego nowych inhibitorów PDE 4/7 in vivo

Projekt własny na lata 2020 – 2021 numer N42/DBS/000131 – dr Krzysztof Pociecha

Ocena działania i farmakokinetyki nowych inhibitorów PDE4/7 w zwierzęcym modelu sepsy

Słowa kluczowe

farmakokinetyka, analiza populacyjna, modelowanie PK/PD, ADME, modele fizjologiczne, biomarkery, bioanaliza, eksperymentalna sepsa, biomateriały