Badania

Tematyka badawcza

 • Farmakokinetyka eksperymentalna i kliniczna leków krążeniowych, przeciwdepresyjnych, przeciwzapalnych oraz przeciwbakteryjnych.
 • Farmakokinetyka leków chiralnych.
 • Badanie metabolizmu oraz mechanizmu transportu błonowego leków.
 • Ocena farmakokinetyki leków w modelach chorób o podłożu zapalnym.
 • Poszukiwanie nowych metod leczenia sepsy w eksperymentalnych modelach zwierzęcych.
 • Modelowanie farmakokinetyczno-farmakodynamiczne (PK/PD) jako narzędzie w badaniach nad nowym lekiem.
 • Zastosowanie farmakokinetyki populacyjnej w optymalizacji farmakoterapii.
 • Badania nad zależnością struktura – parametry farmakokinetyczne (QSPKR) nowych pochodnych ksantyny.
 • Biomateriały jako potencjalne nośniki leków – badania in vitro i in vivo.

 

 

Stosowane metody

 • Chromatografia cieczowa,
 • mikrodializa,
 • dializa równowagowa,
 • ultrafiltracja,
 • łańcuchowa reakcja polimerazy w czasie rzeczywistym,
 • ELISA,
 • cytometria przepływowa,
 • narządy perfundowane.

 

 

Aparatura badawcza

 • HPLC z detekcją DAD,
 • elektrochemiczną i spektrofluorymetryczną,
 • LC-MS/MS,
 • amplifikator DNA z detekcją w czasie rzeczywistym,
 • aparat do elektroforezy kapilarnej (PACE/MDQ),
 • aparat do badania uwalniania leków metodą przepływową,
 • system do perfuzji izolowanych narządów małych zwierząt (myszy, szczury),
 • zestaw do mikrodializy (CMA Microdialysis).

 

 

Publikacje

2019

“Novel aryloxyethyl derivatives of 1-(1-benzoylpiperidin-4-yl)methanamine as the Extracellular Regulated Kinases 1/2 (ERK1/2) phosphorylation-preferring serotonin 5 HT1A receptor biased agonists with robust antidepressant-like activity. Sniecikowska J, Głuch-Lutwin M, Bucki A, Więckowska A, Siwek A, Jastrzębska-Więsek M, Partyka A, Wilczyńska D, Pytka K, Pociecha K, Cios A, Wyska E, Wesołowska A, Pawłowski MH, Varney M, Newman-Tancredi A, Kołaczkowski M. J Med Chem. 2019 Feb 5. doi: 10.1021/acs.jmedchem.9b00062.

“Anticonvulsant Activity of Pterostilbene in Zebrafish and Mouse Acute Seizure Tests.” Nieoczym D, Socała K, Gawel K, Esguerra CV, Wyska E, Wlaź P. Neurochem Res. 2019 Jan 28. doi: 10.1007/s11064-019-02735-2.

“Antidepressant-Like Activity of Typical Antidepressant Drugs in the Forced Swim Test and Tail Suspension Test in Mice Is Augmented by DMPX, an Adenosine A2A Receptor Antagonist.” Poleszak E, Szopa A, Bogatko K, Wyska E, Wośko S, Świąder K, Doboszewska U, Wlaź A, Wróbel A, Wlaź P, Serefko A.Neurotox Res. 2019 Feb;35(2):344-352. doi: 10.1007/s12640-018-9959-2.

 

2018

“DPCPX, a selective adenosine A1 receptor antagonist, enhances the antidepressant-like effects of imipramine, escitalopram, and reboxetine in mice behavioral tests.” Szopa A, Poleszak E, Bogatko K, Wyska E, Wośko S, Doboszewska U, Świąder K, Wlaź A, Dudka J, Wróbel A, Wlaź P, Serefko A. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2018 Dec;391(12):1361-1371. doi: 10.1007/s00210-018-1551-z. Epub 2018 Aug 9.

“Influence of inflammatory disorders on pharmacokinetics of lisofylline in rats: implications for studies in humans.” Świerczek A, Wyska E, Pociecha K, Baś S, Mlynarski J.Xenobiotica. 2018 Dec 11:1-12. doi: 10.1080/00498254.2018.1542516.

“Novel amide derivatives of 1,3-dimethyl-2,6-dioxopurin-7-yl-alkylcarboxylic acids as multifunctional TRPA1 antagonists and PDE4/7 inhibitors: A new approach for the treatment of pain.” Chłoń-Rzepa G, Ślusarczyk M, Jankowska A, Gawalska A, Bucki A, Kołaczkowski M, Świerczek A, Pociecha K, Wyska E, Zygmunt M, Kazek G, Sałat K, Pawłowski M.Eur J Med Chem. 2018 Sep 10;158:517-533. doi:10.1016/j.ejmech.2018.09.021.

“Advances in Discovery of PDE10A Inhibitors for CNS-Related Disorders. Part 1: Overview of the Chemical and Biological Research.” Jankowska A, Swierczek A, Wyska E, Gawalska A, Bucki A, Pawlowski M, Chlon-Rzepa G. Curr Drug Targets. 2018 Aug 7. doi: 10.2174/138945011966618080810505

“The influence of selective A1 and A2A receptor antagonists on the antidepressant-like activity of moclobemide, venlafaxine and bupropion in mice.” Bogatko K, Poleszak E, Szopa A, Wyska E, Wlaź P, Świąder K, Wlaź A, Doboszewska U, Rojek K, Serefko A.
J Pharm Pharmacol. 2018 Sep;70(9):1200-1208. doi: 10.1111/jphp.12954. Epub 2018 Jun 25.

“Withdrawal of caffeine after its chronic administration modifies the antidepressant-like activity of atypical antidepressants in mice. Changes in cortical expression of Comt, Slc6a15 and Adora1 genes.” Szopa A, Poleszak E, Doboszewska U, Herbet M, Świąder K, Wyska E, Serefko A, Wlaź A, Korga A, Ostrowska M, Juś P, Jedynak S, Dudka J, Wlaź P.
Psychopharmacology (Berl). 2018 Jun 7. doi: 10.1007/s00213-018-4940-6

“The impact of polymers on 3D microstructure and controlled release of sildenafil citrate from hydrophilic matrices.” Krupa A, Tabor Z, Tarasiuk J, Strach B, Pociecha K, Wyska E, Wroński S, Łyszczarz E, Jachowicz R. Eur J Pharm Sci. 2018 Jul 1;119:234-243. doi: 10.1016/j.ejps.2018.04.023. Epub 2018 Apr 19.

“Effect of Tadalafil on Seizure Threshold and Activity of Antiepileptic Drugs in Three Acute Seizure Tests in Mice.” Socała K, Nieoczym D, Pieróg M, Wyska E, Szafarz M, Doboszewska U, Wlaź P. Neurotox Res. 2018 Feb 9. doi: 10.1007/s12640-018-9876-4.

“Novel butanehydrazide derivatives of purine-2,6-dione as dual PDE4/7 inhibitors with potential anti-inflammatory activity: Design, synthesis and biological evaluation.” Chłoń-Rzepa G, Jankowska A, Ślusarczyk M, Świerczek A, Pociecha K, Wyska E, Bucki A, Gawalska A, Kołaczkowski M, Pawłowski M.Eur J Med Chem. 2018 Feb 25;146:381-394. doi: 10.1016/j.ejmech.2018.01.068. Epub 2018 Feb 4.

 

2017

Cios A., Wyska E., Grodzicki T, “Fast and reliable HPLC method for determination of cefuroxime in human serum: application to optimization of drug regimen in patients with lower respirarory tract infection” Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research, Vol 74, No. 6 pp, 1645-1657, 2017

Szafarz M, Wencel A, Pociecha K, Fedak FA, Wlaź P, Wyska E.“Pharmacokinetic study of tianeptine and its active metabolite MC5 in rats following different routes of administration using a novel liquid chromatography tandem mass spectrometry analytical method”. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2017 Dec 12. doi: 10.1007/s00210-017-1448-2

Świerczek A, Wyska E, Baś S, Woyciechowska M, Mlynarski J. “PK/PD studies on non-selective PDE inhibitors in rats using cAMP as a marker of pharmacological response.” Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2017 Jul 20. doi: 10.1007/s00210-017-1406-z

Szopa A, Doboszewska U, Herbet M, Wośko S, Wyska E, Świąder K, Serefko A, Korga A, Wlaź A, Wróbel A, Ostrowska M, Terlecka J, Kanadys A, Poleszak E, Dudka J, Wlaź “Chronic treatment with caffeine and its withdrawal modify the antidepressant-like activity of selective serotonin reuptake inhibitors in the forced swim and tail suspension tests in mice. Effects on Comt, Slc6a15 and Adora1 gene expression.” Toxicol Appl Pharmacol. 2017 Dec 15;337:95-103. doi: 10.1016/j.taap.2017.10.020. Epub 2017 Nov 9.

Socała K, Nieoczym D, Kowalczuk-Vasilev E, Wyska E, Wlaź P. Increased seizure susceptibility and other toxicity symptoms following acute sulforaphane treatment in mice”.Toxicol Appl Pharmacol. 2017 Jul 1;326:43-53. doi: 10.1016/j.taap.2017.04.010. Epub 2017 Apr 13.

Przejczowska-Pomierny K, Włodyka M, Cios A, Wyska E.“Enantioselective analysis of ibuprofen enantiomers in mice plasma and tissues by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection: Application to a pharmacokinetic study”. Chirality. 2017 Sep;29(9):500-511. doi: 10.1002/chir.22715. Epub 2017 Jul 5.

Krupa A., Cantin O., Strach B., Wyska E., Tabor Z, Siepmann J, Wróbel A, Jachowicz R., In vitro and in vivo behavior of ground tadalafil hot-melt extrudates: How the carrier material can effectively assure rapid or controlled drug release”. Int J Pharm. 2017 Aug 7;528(1-2):498-510. doi: 10.1016/j.ijpharm.2017.05.057. Epub 2017 May 27.

Szafarz M, Kus K, Walczak M, Zakrzewska A, Niemczak M, Pernak J, Chlopicki S.“Pharmacokinetic Profile of 1-Methylnicotinamide Nitrate in Rats”. J Pharm Sci. 2017 May;106(5):1412-1418. doi: 10.1016/j.xphs.2017.01.022. Epub 2017 Jan 30.

Jankowska A., Świerczek A., Chłoń-Rzepa G., Pawłowski M., Wyska E. PDE7- Selective and Dual Inhibitors: Advances in Chemical and Biological Research. Curr Med Chem. 2017 Jan 16.

Stasiuk W., SzopaA., Serefko A., Wyska E., Świąder K., Dudka J., Wlaź P., Poleszak E. Influence of the selective antagonist of the NR2B subunit of the NMDA receptor, traxopodil, of the antidepressant-like activity of desipramine, paroxetine, milnacipran, and bupropion in mice. J Neural Transm (Vienna). 2017 Mar;124(3):387-396. Doi: 10.1007/s00702-016-1657-8. Epub. 2016 Nov 29.

Socała K., Nieoczym D., Wyska E., Wlaź P. Effect  of sildenafil on the activity of some antidepressant drugs and electroconvulsive shock treatment in the forced swim test in mice.  Naunym Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2017 Apr;390(4);339-349. DOI: 10.1007/s00210-016-1334-3. Epub 2016 Dec 24. 

Sałat K., Podkowa A., Malikowska N., Kern F., Pabel J., Wojciaszak E., Kulig K., Wanner K., Strach B., Wyska E. Novel, highly potent and in vitro active inhibitor of GABA transporter subtype 1 with anticonvulsant, anxiolytic, antidepressant and atinociceptive properties. Neuropharmacology 113 (2017) 331-342 DOI: 10-1016/ j.neuropharm.2016.10.019

 

2016

Attard D., Shoemake C., Vella J., Żmudzki P., Chłoń-Rzepa G., Wyska E. Evaluation and Optimization of In Silico Designed PDE4B Modulators. Am J Pharmtech Res. 2016, 6(5), 623-639.

Stasiuk W., Serafko A., Szopa A., Wyska E., Świąder K., Wlaź P., Polaszek E. Traxoprodil augments the antidepressant-likeactivvity of agomelatine but not of mianserin or tianeptine in the forced swim test in mice. Pharmacol. Rep, 2016 Vol.68, nr 5 960-963

Wyska E., Świerczek A., Pociecha K., Przejczowska-Pomierny K. Physiologically based modeling of lisofylline pharmacokinetics following intravenous administration in mice. Eur. J. Drug Metab. Pharmacokinet. 2016: Vol. 41, s. 403-412

Zakrzewska A., Szafarz M., Kuś K., Kij A., Gonciarz A., Walczak M. Quantyfication and pharmacokinetics of 1-methylpyridinium and 1,4-dimethylpyridinium in rats by liquid chromatography tandem mass spectrometry. Tissue distribution of 1,4-dimethylpyridium in rats. Acta Poloniae Pharmaceutica – Drugs Resarch Vol. 73 No. 5 pp 1111-1121 

Krupa A., Descamps M., Willart JF., Strach B., Wyska E., Jachowicz R., Danède F. High-energy ball milling as green process to vitrify tadalafil and improve bioavailaility. Molecular Pharmaceutics DOI: 10.1021/acs.molpharmaceut.6b00688 2016 September 12

Zygmunt M., Chłoń-Rzepa G., Wyska E., Pociecha K., Sapa J. Anti-inflammatory and antioxidant activity of 8-methoxy-1,3-dimethyl-2,6-dioxo-purin-7-yl derivatives with terminal carboxylic, ester or amide moieties in animal models. Acta Poloniae Phamaceutica – Drug Research 2016; 73 761-770.

Socała K., Nieoczym D., Pieróg M., Szuster – Ciesielska A., Wyska E., Wlaź P. Antidepressant – like activity of sildenafil following acure and subchronic treatment in the forced swim test in mice: effects of restraint stress and monoamine depletion. Metab Brain Dis. 2016 Jun 10

Poleszak E., Stasiuk W., Szopa A., Wyska E., Serefko A, Oniuszczuk A., Wośko S., Świąder K., Wlaź P. Traxoprodil, a selective antagonist of the NR2B subunit of the MNMDA receptor, potentiates the antidepressant-like effects of certain antidepressant drugs in the forced swim test in mice. Met Brain Dis. 2016 Feb 20

Poleszak E., Szopa A., Wyska E., Serafko A., Kukuła – Koch W., Wośko S., Bogatko K., Wróbel A., Wlaź P. Caffeine augments the antidepressants-like activity of mianserin and agomelatine in forced swim and tail suspension tests in mice. Pharmacol Rep. 2016 Feb 68(1):56-61 DOI: 10.1016/j.pharep.2015.06.138

Szopa A., Poleszak E., Wyska E., Serefko A., Wośko S., Wlaź S., Pieróg M., Wróbel A., Wlaź P., Caffeine enhances the antidepressant-like activity of common antidepressant drugs in the forced swim test in mice. Naunym Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2016 389:211-21

 

 

Konferencje i szkolenia

2018

Wyska E., Świerczek A., Pociecha K., Ślusarczyk M., Jankowska A., Chłoń – Rzepa G., Pawłowski M. “Pharmacokinetics and phamacodynamics of new purine-2,6-dione-based pde4/7 inhibitors in rats” FIP International Pharmaceutical Federation Congress 2-6.10.2018 Glasgow, England

Wójcik-Pszczoła K., Chłoń – Rzepa G., Jankowska A., Świerczek A., Pociecha K., Koczurkiewicz P., Piska K., Ellen E., Wyska E., Pękala W., Gosens R.  “Purine-2,6-dione deritives as a promising phosphodiesterases inhibitors – new approach in the search for compuonds that modulate remodeling response of airway smooth muscle cells.” The 43rd FEBS Congress Biochemistry Forever 7-12th July 2018 Prague, Czech Republic

Rucilova V., Świerczek A., Pociecha K., Soural M., Pawłowski M., Wyska E., Zajdel P., Chłoń- Rzepa G. ” New imidazopyridine derivatives as phosphodiesterase 4 and/or 7 inhibitors with anti-inflamatory activity” International Symposium on Medicinal Chemistry  2-6. 10. 2018 Ljubljana, Slovenia

Świerczek A. “Ars Docendi – rozwój kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu Jagiellońskiego”  Wydział Zarządzania i Komunikacji UJ 3,4.04.2018, Kraków

Cios A., “Ars Docendi – Poszukiwanie informacji i ocena wiarygodności baz danych”   8 i 15. 03.2018 Biuro Doskonalenia Kompetencji UJ, Kraków

Mycek B., Szafarz M. “Ars Docendi – rozwój kompetencji dydaktycznych kadry Uniwersytetu Jagiellońskiego”  Biuro Doskonalenia Kompetencji UJ, Kraków

 

2017

Cios A. Tydzień Jakości Kształcenia UJ 2017 “Stres po traumie – jak sobie z nim radzić? Centrum Dydaktyczno – Kongresowe WL UJ CM 29.11.2017, Kraków

Wyska E. Tydzień Jakości Kształcenia UJ 2017 “Nauczanie umiejętności praktycznych”  Centrum Dydaktyczno – Kongresowe WL UJ CM 28.11.2017, Kraków

Szafarz M. Animalab, November 15, 2017 Kraków

Świerczek A. Centrum Administracyjnego Wsparcia Projektów, Przygotowanie wniosków o finansowanie projektów badawczych w ramach konkursu PRELUDIUM 14 16.11.2017, Kraków

Mycek B. “Badania uwalniania wybranych lekó z biomateriałów ceramicznych w warunkach In vitri i in vivo” XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 19-22.09.2017, Kraków

Cios A. ” Profil farmakokinetyczny nowych 7-arylopiperazynyloalkilowych pochodnych puryno-2,6-dionu po podaniu dożylnym u szczura” XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 19-22.09.2017, Kraków

Cios A. “Optymalizacja antybiotykoterapii w oparciu o wskaźniki farmakokinetyczno – farmakodynamiczne w chorych z zakażeniem dolnych dróg oddechowych”  XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 19-22.09.2017, Kraków

Wyska E. Świerczek A.  “Porównanie farmakokinetyki i aktywności farmakologicznej lizofiliny i związku GRMS-55” XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 19-22.09.2017, Kraków

Szafarz M., „Wpływ sylimaryny na farmakokinetykę walsartanu u myszy i szczurów” XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 19-22.09.2017, Kraków

Chłoń – Rzepa G., Jankowska A., Świerczek A., Pociecha K., Wyska E., Bucki A., Gawalewska A., Kołaczkowski M., Zagórska A., Pawłowski Computer-aided design and synthesis of new hydrazide derivatives of 1,3-dimethylpurine-2,6-dione as dual PDE4/7 inhibitors with anti-inflammatory activity. 17th Hellenic Symposium on Medical Chemistry. 1-3 June 2017 Thessaloniki

Staszkiewicz J. Wydział Bichemii Biofizyki i Biotechnologii i Polskie Towarzystwo Nauk o Zwierzętach. Szkolenie dla osób wykorzystujących w swoich badaniach zwierzęta doświadczalne. 4,11,18,25.04.2017, Kraków

Świerczek A. VII Warsztaty Statystyczne Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny 13.02.2017 – 22.02.2017, Kraków

Cios A. Kwas liponowy od biochemii do farmakologii i terapii. Konferencja Naukowa, 17.02.2017, Kraków

 

2016

Szafarz M., Cios A. ‘Rób więcej robiąc mniej czyli jak efektywnie wykorzystać narzędzia informatyczne w pracy na uczelni” Audytorium Maximum 09 listopad 2016, Kraków

Chłoń-Rzepa G., Ślusarczyk M., Zygmunt M., Świerczek A., Pociecha K., Wyska E. Discovery of amide derivatives of 8-substitiuted 1,3-dimethylpurine-2,6-dione as a new series of dual PDE4/7 inhibitors with anti-inflammatory properties. VIII Konwersatorium Chemii Medycznej, 15-17 wrzesień 2016, Lublin

Jankowska A., Chłoń-Rzepa G., Pawłowski M., Bucki A., Kołaczkowski M., Świerczek A., Pociecha K., Wyska E. Effect of the new 1,3-dimethylpurine-2,6-dione derivatives with hydrazide or amide moieties on the LPS-induced TNF-alpha production. VII Konwersatorium Chemii Medycznej, 15-17 wrzesień 2016, Lublin

Cios A., Gocalińska M., Wyska E., Chłoń-Rzepa G. Farmakokinetyka nowych 7-arylopiperazynyloalkilowych pochodnych puryno-2,6-dionu po podaniu dożołądkowym u szczura. Międzynarodowa Konferencja Nauk Farmaceutycznych i Medycznych,  22-24 lipiec 2016, Poprad, Słowacja

Cios A., Gocalińska M., Wyska E., Chłoń-Rzepa G. Opracowanie i walidacja metody oznaczania stężeń nowych 7-arylopiperazynyloalkilowych pochodnych puryno-2,6-dionu metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją UV. Międzynarodowa Konferencja Nauk Farmaceutycznych i Medycznych, 22-24 lipiec 2016, Poprad, Słowacja

Szafarz M., Siembak-Majewska P., Wyska E. Wpływ silimaryny na współczynnik ekstrakcji wątrobowej walsartanu. I st International Conference on Pharmaceutical and Medical Sciences 22-24 July 2016, Poprad, Slovakia

Chłoń-Rzepa G., Zmudzki P., Zajdel P., Kołaczkowska M., Jankowska A., Pawłowski M., Świerczek A., Pociecha K., Wyska E. Design and synthesis of new 3,7 – dimethyl- or 1,3- dimethylpirine-2,6-dione derivatives as PDE7 and/or PDE4 inhibitors.  17th Tetrahedron Symposium Challenges in Biological, Bioorganic, Organic & Medicinal Chemistry 28 June – 1 July 2016, Sitges, Spain

Strach B. Prawidłowe realizowanie projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 27-28 czerwca 2016, Kraków

Gołdyn A., Wyska E. Przydatność metody HPLC z detekcją DAD do oznaczania kofeiny w kosmetykach. Konferencja Nowoczesna Kosmetologia od Nauki i Biznesu,  28 maja 2016, Kraków

Świerczek A. Key differences among B6 substrains and research impact, Inducible Cre-Iox – generating reporters and diesease models, Humanized NSG mice for innovative preclinical research, Uniwersytet Jagielloński, 17 maja 2016, Kraków

Pociecha K. Wpływ łącznego podania recemicznej lizofiliny oraz inhibitora kaspaz na stopien apoptozy grasicy, stężenie TNF- alfa oraz przeżycie w modelu sepsy u myszy. VI Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. 23 kwiernia 2016, Kraków

Janiszewska P. Porównanie kinetyki uwalniania cefuroksymu z biomateriałów ceramicznych opartych o fosforan wapnia.  VI Konferencja Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. 23 kwietnia 2016, Kraków

Wyska E., Janiszewska P.,  Gołdyn A. Opracowanie i walidacja metody oznaczania kofeiny w kosmetykach przy użyciu HPLC z detekcją DAD.  Kosmetologia – Nauka i Przyszłość.    12 marzec 2016, Łódź

Cios A., Szafarz M., Strach B.  Prawidłowe realizowanie projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. 26 lutego 2016, Kraków

Świerczek A. III Ogólnopolski Kongres Choroby Autoimmunizacyjne, Autozapalne, Niedobory Odporności u Dzieci i Osób Dorosłych. 19-20 lutego 2016, Warszawa

Kobierski J. Warsztaty Software Carpentry ACK cyfronet AGH. 18-19 lutego 2016, Kraków

Cios A.  Źródła finansowania projektów edukacyjnych w szkołach wyższych – Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (POWER). Program Erasmus +.  08 lutego 2016, Kraków

 

 

Współpraca

 • Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 • Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
 • Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej, Wydział Lekarski PUM
 • Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

 

 

Granty i projekty badawcze realizowane w ramach działalności statutowej

Nowe, wielofunkcyjne substytuty kostne, o wysokiej poręczności chirurgicznej – projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , POIG.01.03.O1-00-005/09, Zadanie 6: Badanie kinetyki uwalniania leków z opracowanych nośników ceramicznych wraz z zastosowaniem modeli matematycznych oraz Zadanie 7: Ocena biodegradacji opracowanych materiałów implantacyjnych w warunkach in vitro, 01.01.2010 – 30.04.2013, kierownik – prof. dr hab. inż. Anna Ślósarczyk

Opracowanie innowacyjnej grupy związków o aktywności stabilizującej potencjał błony komórkowej – projekt współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, POIG.01.01.02-12-012/09-00, Zadanie 5: Badania farmakokinetyczne, 1.04. 2010 – 31.03.2013, kierownik – prof. dr hab. H. Marona

Ocena wpływu drogi podania na efekt farmakologiczny lizofiliny w eksperymentalnych modelach sepsy i niewydolności wielonarządowej u szczura”. K/ZDS/004706, kierownik projektu – dr hab. Elżbieta Wyska, prof. UJ

Badanie anomalnych profili farmakokinetycznych w zatruciach, K/ZDS/005091, kierownik projektu – dr Wojciech Jawień

Ocena interakcji farmakokinetycznych na poziomie eliminacji wątrobowej z wykorzystaniem modelu izolowanej perfundowanej wątroby szczura, K/ZDS/004705. Kierownik projektu – dr Małgorzata Szafarz

Przewidywanie parametrów farmakokinetycznych w grupie pochodnych aminoalkanoli, K/ZDS/004133, kierownik projektu – dr Agnieszka Cios

Badanie kinetyki i mechanizmu uwalniania leków z nośników bioceramicznych, K/ZDS/003303, kierownik projektu – dr Beata Mycek

Ocena farmakokinetyki wybranych leków o różnych współczynnikach ekstrakcji wątrobowej w eksperymentalnym modelu sepsy u szczura, K/DSC/001432, kierownik projekty – mgr Katarzyna Przejczowska – Pomierny

Nowe podejście w leczeniu sepsy u szczurów poddanych procedurze CLP, K/DSC/001422, kierownik projektu – mgr Krzysztof Pociecha

 

 

Słowa kluczowe

farmakokinetyka, analiza populacyjna, modelowanie PK/PD, ADME, modele fizjologiczne, biomarkery, bioanaliza, eksperymentalna sepsa, biomateriały

Wielkość fontu
Kontrast