Badania

 

Tematyka badawcza

 • Farmakokinetyka eksperymentalna i kliniczna leków przeciwdepresyjnych, przeciwzapalnych oraz przeciwbakteryjnych.
 • Farmakokinetyka leków chiralnych.
 • Badanie metabolizmu oraz mechanizmu transportu błonowego leków.
 • Ocena aktywności nowych inhibitorów fosfodiesteraz metodą luminometryczną.
 • Badanie przesiewowe związków o spodziewanym działaniu przeciwzapalnym w warunkach in vitro.
 • Ocena farmakokinetyki nowych związków na myszach i szczurach.
 • Poszukiwanie nowych metod leczenia sepsy i chorób autoimmunologicznych w eksperymentalnych modelach zwierzęcych.
 • Modelowanie farmakokinetyczno-farmakodynamiczne (PK/PD) oraz progresji choroby jako narzędzie w badaniach nad nowym lekiem.
 • Zastosowanie farmakokinetyki populacyjnej w optymalizacji farmakoterapii.
 • Badania nad zależnością struktura – parametry farmakokinetyczne (QSPKR) nowych pochodnych ksantyny.
 • Biomateriały jako potencjalne nośniki leków – badania in vitro i in vivo.

Stosowane metody

 • chromatografia cieczowa,
 • mikrodializa,
 • dializa równowagowa,
 • ultrafiltracja,
 • łańcuchowa reakcja polimerazy w czasie rzeczywistym,
 • ELISA,
 • cytometria przepływowa,
 • narządy perfundowane.

Aparatura badawcza

 • system do anestezji wziewnej EcoFlow Minerve (2022)
 • LC/MS/MS (2019, QTRAP 4500)
 • HPLC z detekcją UV, DAD, elektrochemiczną i spektrofluorymetryczną,
 • aparat do badania uwalniania substancji aktywnych ze stałych i półstałych postaci leków metodą przepływową,
 • system do perfuzji izolowanych narządów małych zwierząt (myszy, szczury)Hugo Sachs Elektronik -harvard Apparatus GmbH,
 • zestaw do mikrodializy (CMA Microdialysis),
 • inkubator z osłoną CO2 do hodowli komórkowych.

Publikacje

2023

„The antidepressant-like and glioprotective effects of the Y2 receptor antagonist SF-11 in the astroglial degeneration model of depression in rats: Involvement of glutamatergic inhibition.” Domin H, Konieczny J, Cieślik P, Pochwat B, Wyska E, Szafarz M, Lenda T, Biała D, Gąsior Ł, Śmiałowska M, Szewczyk B.Behav Brain Res. 2023 Oct 21;457:114729. doi: 10.1016/j.bbr.2023.114729.

„Efficacy of the Multi-Target Compound E153 in Relieving Pain and Pruritus of Different Origins.” Mogilski S, Kubacka M, Świerczek A, Wyska E, Szczepańska K, Sapa J, Kieć-Kononowicz K, Łażewska D.Pharmaceuticals (Basel). 2023 Oct 17;16(10):1481. doi: 10.3390/ph16101481.

„Anti-inflammatory effects of dexamethasone in COVID-19 patients: Translational population PK/PD modeling and simulation.” Świerczek A, Jusko WJ. Clin Transl Sci. 2023 Sep;16(9):1667-1679. doi: 10.1111/cts.13577.
 

„Antiplatelet Effects of Selected Xanthine-Based Adenosine A2A and A2B Receptor Antagonists Determined in Rat Blood.” Kubacka M, Mogilski S, Bednarski M, Pociecha K, Świerczek A, Nicosia N, Schabikowski J, Załuski M, Chłoń-Rzepa G, Hockemeyer J, Müller CE, Kieć-Kononowicz K, Kotańska M. Int J Mol Sci. 2023

„Inhaled pan-phosphodiesterase inhibitors ameliorate ovalbumin-induced airway inflammation and remodeling in murine model of allergic asthma.”Wójcik-Pszczoła K, Pociecha K, Chłoń-Rzepa G, Zadrożna M, Nowak B, Plutecka H, Koczurkiewicz-Adamczyk P, Przejczowska-Pomierny K, Pękala E, Gosens R, Wyska E.Int Immunopharmacol. 2023 Jun;119:110264. doi: 10.1016/j.intimp.2023.110264.      

„Anticonvulsant Profile of Selected Medium-Chain Fatty Acids (MCFAs) Co-Administered with Metformin in Mice in Acute and Chronic Treatment.” Pieróg M, Socała K, Nieoczym D, Wyska E, Samorek-Pieróg M, Wlaź P.Molecules. 2023 Apr 29;28(9):3810. doi: 10.3390/molecules28093810.PMID: 37175220

„Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Modeling of Dexamethasone Anti-Inflammatory and Immunomodulatory Effects in LPS-Challenged Rats: A Model for Cytokine Release Syndrome.” Świerczek A, Jusko WJ.J Pharmacol Exp Ther. 2023 Mar;384(3):455-472. doi: 10.1124/jpet.122.001477.

„TC-G 1008 facilitates epileptogenesis by acting selectively at the GPR39 receptor but non-selectively activates CREB in the hippocampus of pentylenetetrazole-kindled mice.” Doboszewska U, Socała K, Pieróg M, Nieoczym D, Sawicki J, Szafarz M, Gawel K, Rafało-Ulińska A, Sajnóg A, Wyska E, Esguerra CV, Szewczyk B, Maćkowiak M, Barałkiewicz D, Mlyniec K, Nowak G, Sowa I, Wlaź P.Cell Mol Life Sci. 2023 Apr 25;80(5):133. doi: 10.1007/s00018-023-04766-z.PMID: 37185787

„KM-408, a novel phenoxyalkyl derivative as a potential anticonvulsant and analgesic compound for the treatment of neuropathic pain.” Waszkielewicz A, Marona H, Pańczyk-Straszak K, Filipek B, Rapacz A, Sałat K, Kubacka M, Cios A, Fedak F, Walczak M, Hubicka U, Kwiecień A, Żuromska-Witek B, Szafrański PW, Koczurkiewicz-Adamczyk P, Pękala E, Przejczowska-Pomierny K, Pociecha K, Wyska E.Pharmacol Rep. 2023 Feb;75(1):128-165. doi: 10.1007/s43440-022-00431-7.

2022

„Combined hyperforin and lanicemine treatment instead of ketamine or imipramine restores behavioral deficits induced by chronic restraint stress and dietary zinc restriction in mice.” 

Pochwat B, Misztak P, Masternak J, Bączyńska E, Bijata K, Roszkowska M, Bijata M, Włodarczyk J, Szafarz M, Wyska E, Muszyńska B, Krakowska A, Opoka W, Nowak G, Szewczyk B.Front Pharmacol. 2022 Aug 24;13:933364. doi: 10.3389/fphar.2022.933364. eCollection 2022. PMID: 36091748  

                                                    

„In silico and in vitro ADME-Tox analysis and in vivo pharmacokinetic study of representative pan-PDE inhibitors from the group of 7,8-disubstituted derivatives of 1,3-dimethyl-7H-purine-2,6-dione.”

Wójcik-Pszczoła K, Szafarz M, Pociecha K, Słoczyńska K,Piska K,Koczurkiewicz-Adamczyk P, Kocot N, Chłoń-Rzepa G,Pękala E,Wyska E.

Toxicol Appl Pharmacol. 2022 Nov 19;457:116318. doi: 10.1016/j.taap.2022.116318.

 
Świerczek A, Pociecha K, Plutecka H, Ślusarczyk M, Chłoń-Rzepa G, Wyska E.
Pharmaceutics. 2022 May 19;14(5):1090. doi: 10.3390/pharmaceutics14051090.
 
„Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Assessment of Selective Phosphodiesterase Inhibitors in a Mouse Model of Autoimmune Hepatitis.” Świerczek A, Pomierny B, Wyska E, Jusko WJ.J Pharmacol Exp Ther. 2022 May;381(2):151-163. doi: 10.1124/jpet.121.001004.
 
„Pan-Phosphodiesterase Inhibitors Attenuate TGF-β-Induced Pro-Fibrotic Phenotype in Alveolar Epithelial Type II Cells by Downregulating Smad-2 Phosphorylation.” Wójcik-Pszczoła K, Chłoń-Rzepa G, Jankowska A, Ferreira B, Koczurkiewicz-Adamczyk P, Pękala E, Wyska E, Pociecha K, Gosens R.
Pharmaceuticals (Basel). 2022 Mar 30;15(4):423. doi: 10.3390/ph15040423.
 
„Evaluation of analgesic and anti-inflammatory activity of purine-2,6-dione-based TRPA1 antagonists with PDE4/7 inhibitory activity.”
Zygmunt M, Ślusarczyk M, Jankowska A, Świerczek A, Bryła A, Mogilski S, Kazek G, Sapa J, Wyska E, Chłoń-Rzepa  G.Pharmacol Rep. 2022 Aug 5. doi: 10.1007/s43440-022-00397-6.
 

„Discovery of (R)-N-Benzyl-2-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)propanamide [(R)-AS-1], a Novel Orally Bioavailable EAAT2 Modulator with Drug-like Properties and Potent Antiseizure Activity In Vivo.”  Abram M, Jakubiec M, Reeb K, Cheng MH, Gedschold R, Rapacz A, Mogilski S, Socała K, Nieoczym D, Szafarz M, Latacz G, Szulczyk B, Kalinowska-Tłuścik J, Gawel K, Esguerra CV, Wyska E, Müller CE, Bahar I, Fontana ACK, Wlaź P, Kamiński RM, Kamiński K.J Med Chem. 2022 Aug 19. doi: 10.1021/acs.jmedchem.2c00534

2021

„Effects of new antiseizure drugs on seizure activity and anxiety-like behavior in adult zebrafish” Pieróg M, Socała K, Doboszewska U, Wyska E, Guz L, Szopa A, Serefko A, Poleszak E, Wlaź P. Toxicol Appl Pharmacol. 2021 Sep 15;427:115655. doi: 10.1016/j.taap.2021.115655.

„Identification of New Compounds with Anticonvulsant and Antinociceptive Properties in a Group of 3-substituted (2,5-dioxo-pyrrolidin-1-yl)(phenyl)-Acetamides”.Abram M, Jakubiec M, Rapacz A, Mogilski S, Latacz G, Szulczyk B, Szafarz M, Socała K, Nieoczym D, Wyska E, Wlaź P, Kamiński RM, Kamiński K.Int J Mol Sci. 2021 Dec 3;22(23):13092. doi: 10.3390/ijms222313092. 

„Multifunctional Arylsulfone and Arylsulfonamide-Based Ligands with Prominent Mood-Modulating Activity and Benign Safety Profile, Targeting Neuropsychiatric Symptoms of Dementia”. Marcinkowska M, Bucki A, Sniecikowska J, Zagórska A, Fajkis-Zajączkowska N, Siwek A, Gluch-Lutwin M, Żmudzki P, Jastrzebska-Wiesek M, Partyka A, Wesołowska A, Abram M, Przejczowska-Pomierny K, Cios A, Wyska E, Mika K, Kotańska M, Mierzejewski P, Kolaczkowski M. J Med Chem. 2021 Sep 9;64(17):12603-12629. doi: 10.1021/acs.jmedchem.1c00497.

„Synthesis and in vitro evaluation of anti-inflammatory, antioxidant, and anti-fibrotic effects of new 8-aminopurine-2,6-dione-based phosphodiesterase inhibitors as promising anti-asthmatic agents”. Wójcik-Pszczoła K, Jankowska A, Ślusarczyk M, Jakieła B, Plutecka H, Pociecha K, Świerczek A, Popiół J, Koczurkiewicz-Adamczyk P, Wyska E, Pękala E, Gosens R, Chłoń-Rzepa G. Bioorg Chem. 2021 Dec;117:105409. doi: 10.1016/j.bioorg.2021.105409.

„New imidazopyridines with phosphodiesterase 4 and 7 inhibitory activity and their efficacy in animal models of inflammatory and autoimmune diseases”. Ručilová V, Świerczek A, Vanda D, Funk P, Lemrová B, Gawalska A, Bucki A, Nowak B, Zadrożna M, Pociecha K, Soural M, Wyska E, Pawłowski M, Chłoń-Rzepa G, Zajdel P. Eur J Med Chem. 2021 Jan 1;209:112854. doi: 10.1016/j.ejmech.2020.112854. Epub 2020 Sep 19. 

„A new class of 5-HT1A receptor antagonists with procognitive and antidepressant properties.” Jankowska A, Satała G, Świerczek A, Pociecha K, Partyka A, Jastrzębska-Więsek M, Głuch-Lutwin M, Bojarski AJ, Wyska E, Chłoń-Rzepa G. Future Med Chem. 2021 Sep;13(18):1497-1514. doi: 10.4155/fmc-2020-0363.

„Anticonvulsant effect of pterostilbene and its influence on the anxiety- and depression-like behavior in the pentetrazol-kindled mice: behavioral, biochemical, and molecular studies.” Nieoczym D, Socała K, Zelek-Molik A, Pieróg M, Przejczowska-Pomierny K, Szafarz M, Wyska E, Nalepa I, Wlaź P. Psychopharmacology (Berl).  2021 Aug 1. doi: 10.1007/s00213-021-05933-5.

„PK/PD Modeling of the PDE7 Inhibitor-GRMS-55 in a Mouse Model of Autoimmune Hepatitis.” Świerczek A, Plutecka H, Ślusarczyk M, Chłoń-Rzepa G, Wyska E. Pharmaceutics. 2021 Apr 21;13(5):597. doi: 10.3390/pharmaceutics13050597. PMID: 33919375

„Design and Synthesis of Novel Aminoalkanamides Targeting Neurodegeneration and Symptoms of Alzheimer’s Disease.”  Jankowska A, Satała G, Latacz G, Partyka A, Lubelska A, Pociecha K, Świerczek A, Wilczyńska N, Mordyl B, Bojarski AJ, Wyska E, Chłoń-Rzepa G. Curr Med Chem. 2021 Feb 14. doi: 10.2174/0929867328666210215113346.

„Effects of classic antiseizure drugs on seizure activity and anxiety-like behavior in adult zebrafish.”  Pieróg M, Socała K, Doboszewska U, Wyska E, Guz L, Szopa A, Serefko A, Poleszak E, Wlaź P. Toxicol Appl Pharmacol. 2021 Jan 30;415:115429. doi: 10.1016/j.taap.2021.115429.

„Effect of Ellagic Acid on Seizure Threshold in Two Acute Seizure Tests in Mice.” Pieróg M, Socała K, Wyska E, Poleszak E, Wlaź P. Molecules. 2021 Aug 10;26(16):4841. doi: 10.3390/molecules26164841. 

2020

„New imidazopyridines with phosphodiesterase 4 and 7 inhibitory activity and their efficacy in animal models of inflammatory and autoimmune diseases” Ručilová V, Świerczek A, Vanda D, Funk P, Lemrová B, Gawalska A, Bucki A, Nowak B, Zadrożna M, Pociecha K, Soural M, Wyska E, Pawłowski M, Chłoń-Rzepa G, Zajdel P. Eur J Med Chem. 2020 Sep 19;209:112854. doi: 10.1016/j.ejmech.2020.112854.

„M-416, a novel phenoxyalkylaminoalkanol derivative with anticonvulsant properties exerts analgesic, local anesthetic, and antidepressant-like activities. Pharmacodynamic, pharmacokinetic, and forced degradation studies” Kubacka M, Rapacz A, Sałat K, Filipek B, Cios A, Pociecha K, Wyska E, Hubicka U, Żuromska-Witek B, Kwiecień A, Marona H, Waszkielewicz AM. Eur J Pharmacol. 2020 Nov 5;886:173540. doi: 10.1016/j.ejphar.2020.173540.

„Discovery of Novel pERK1/2- or β-Arrestin-Preferring 5-HT1A Receptor-Biased Agonists: Diversified Therapeutic-like versus Side Effect Profile” Sniecikowska J, Gluch-Lutwin M, Bucki A, Więckowska A, Siwek A, Jastrzebska-Wiesek M, Partyka A, Wilczyńska D, Pytka K, Latacz G, Przejczowska-Pomierny K, Wyska E, Wesołowska A, Pawłowski M, Newman-Tancredi A, Kolaczkowski M. J Med Chem. 2020 Oct 8;63(19):10946-10971. doi: 10.1021/acs.jmedchem.0c00814.

„Novel anilide and benzylamide derivatives of arylpiperazinylalkanoic acids as 5-HT1A/5-HT7 receptor antagonists and phosphodiesterase 4/7 inhibitors with procognitive and antidepressant activity”  Jankowska A, Satała G, Kołaczkowski M, Bucki A, Głuch-Lutwin M, Świerczek A, Pociecha K, Partyka A, Jastrzębska-Więsek M, Lubelska A, Latacz G, Gawalska A, Bojarski AJ, Wyska E, Chłoń-Rzepa G. Eur J Med Chem. 2020 Sep 1;201:112437. doi: 10.1016/j.ejmech.2020.112437.

„The antidepressant-like activity of chiral xanthone derivatives may be mediated by 5-HT1A receptor and β-arrestin signalling” Sałaciak K, Głuch-Lutwin M, Siwek A, Szafarz M, Kazek G, Bednarski M, Nowiński L, Mitchell E, Jastrzębska-Więsek M, Partyka A, Wesołowska A, Kołaczkowski M, Szkaradek N, Marona H, Sapa J, Pytka K. J Psychopharmacol. 2020 Oct 24:269881120959605. doi: 10.1177/0269881120959605.

„A Novel, Pan-PDE Inhibitor Exerts Anti-Fibrotic Effects in Human Lung Fibroblasts via Inhibition of TGF-β Signaling and Activation of cAMP/PKA Signaling”
Wójcik-Pszczoła K, Chłoń-Rzepa G, Jankowska A, Ślusarczyk M, Ferdek E P, Kusiak A, Świerczek A, Pociecha K, Koczurkiewicz-Adamczyk P, Wyska E, Pękala E, Gosens R.
 
„KD-64—A new selective A2A adenosine receptor antagonist has anti-inflammatory activity but contrary to the non-selective antagonist—Caffeine does not reduce diet-induced obesity in mice” Kotańska M, Dziubina A, Szafarz M, Mika K, Reguła K, Bednarski M, Zygmunt M, Drabczyńska A, Sapa J, Kieć- Kononowicz K. PLoS One. 2020; 15(6): e0229806. Published online 2020 Jun18.doi: 10.1371/journal.pone.0229806
 
„Influence of the endocannabinoid system on the antidepressant activity of bupropion and moclobemide in the behavioural tests in mice” Poleszak E, Wośko S, Sławińska K, Wyska E, Szopa A, Świąder K, Wróbel A, Szponar J, Doboszewska U, Wlaź P, Wlaź A, Serefko A. Pharmacol Rep. 2020 Mar 27. doi: 10.1007/s43440-020-00088-0.
 
„Ligands of the CB2 cannabinoid receptors augment activity of the conventional antidepressant drugs in the behavioural tests in mice.”
Poleszak E, Wośko S, Sławińska K, Wyska E, Szopa A, Sobczyński J, Wróbel A, Doboszewska U, Wlaź P, Wlaź A, Szponar J, Skałecki P, Serefko A. Behav Brain Res. 2020
Jan 27;378:112297. doi: 10.1016/j.bbr.2019.112297.
 
„Influence of the CB1 and CB2 cannabinoid receptor ligands on the activity of atypical antidepressant drugs in the behavioural tests in mice”
Poleszak E, Wośko S, Sławińska K, Wyska E, Szopa A, Świąder K, Wróbel A, Doboszewska U, Wlaź P, Wlaź A, Serefko A. Pharmacol Biochem Behav. 2020 Jan;188:172833. doi: 10.1016/j.pbb.2019.172833.
 
„Comparative Assessment of the New PDE7 Inhibitor – GRMS-55 and Lisofylline in Animal Models of Immune-Related Disorders: A PK/PD Modeling Approach
Świerczek A, Pociecha K, Ślusarczyk M, Chłoń-Rzepa G, Baś S, Mlynarski J, Więckowski K, Zadrożna M, Nowak B, Wyska E. Pharm Res. 2020 Jan 2;37(2):19. doi: 10.1007/s11095-019-2727-z
 
2019

„Novel phosphodiesterases inhibitors from the group of purine-2,6-dione derivatives as potent modulators of airway smooth muscle cell remodelling.” Wójcik-Pszczoła K, Chłoń-Rzepa G, Jankowska A, Ellen E, Świerczek A, Pociecha K, Koczurkiewicz P, Piska K, Gawędzka A, Wyska E, Knapik-Czajka M, Pękala E, Gosens R. Eur J Pharmacol. 2019 Dec 15;865:172779. doi: 10.1016/j.ejphar.2019.172779.

„KSK19 – Novel histamine H3 receptor ligand reduces body weight in diet induced obese mice.” Kotańska M, Mika K, Reguła K, Szczepańska K, Szafarz M, Bednarski M, Olejarz-Maciej A, Nowak K, Latacz G, Mogilski S, Kuder KJ, Kieć-Kononowicz K, Sapa J. Biochem Pharmacol. 2019 Oct;168:193-203. doi: 10.1016/j.bcp.2019.07.006.

„Structural modifications and in vitro pharmacological evaluation of 4-pyridyl-piperazine derivatives as an active and selective histamine H3 receptor ligands.” Szczepańska K, Karcz T, Siwek A, Kuder KJ, Latacz G, Bednarski M, Szafarz M, Hagenow S, Lubelska A, Olejarz-Maciej A, Sobolewski M, Mika K, Kotańska M, Stark H, Kieć-Kononowicz K.Bioorg Chem. 2019 Oct;91:103071. doi: 10.1016/j.bioorg.2019.103071.

„Pharmacokinetic considerations for current state-of-the-art antidepressants.” Wyska E. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2019 Sep 23:1-17. doi: 10.1080/17425255.2019.1669560.

„Acute effect of cannabidiol on the activity of various novel antiepileptic drugs in the maximal electroshock- and 6 Hz-induced seizures in mice: Pharmacodynamic and pharmacokinetic studies.” Socała K, Wyska E, Szafarz M, Nieoczym D, Wlaź P. Neuropharmacology. 2019 Nov 1;158:107733. doi: 10.1016/j.neuropharm.2019.107733.

„Advances in Discovery of PDE10A Inhibitors for CNS-Related Disorders. Part 2: Focus on Schizophrenia.” Świerczek A, Jankowska A, Chłoń-Rzepa G, Pawłowski M, Wyska E. Curr Drug Targets. 2019 Aug 1.doi:10.2174/1389450120666190801114210.

„Characterization of the Brain Penetrant Neuropeptide Y Y2 Receptor Antagonist SF-11.” Domin H, Piergies N, Pięta E, Wyska E, Pochwat B, Wlaź P, Śmiałowska M, Paluszkiewicz C, Szewczyk B.ACS Chem Neurosci. 2019 Aug 21;10(8):3454-3463. doi: 10.1021/acschemneuro.9b00082.

„Agomelatine and tianeptine antidepressant activity in mice behavioral despair tests is enhanced by DMPX, a selective adenosine A2A receptor antagonist, but not DPCPX, a selective adenosine A1 receptor antagonist.” Szopa A, Bogatko K, Serefko A, Wyska E, Wośko S, Świąder K, Doboszewska U, Wlaź A, Wróbel A, Wlaź P, Dudka J, Poleszak E. Pharmacol Rep. 2019 Aug;71(4):676-681. doi: 10.1016/j.pharep.2019.03.007.

„Influence of the CB1 cannabinoid receptors on the activity of the monoaminergic system in the behavioural tests in mice.” Poleszak E, Wośko S, Sławińska K, Wyska E, Szopa A, Doboszewska U, Wlaź P, Wlaź A, Dudka J, Szponar J, Serefko A.Brain Res Bull. 2019 Aug;150:179-185. doi: 10.1016/j.brainresbull.2019.05.021.

„Beneficial effects of non-quinazoline α1-adrenolytics on hypertension and altered metabolism in fructose-fed rats. A comparison with prazosin.” Kubacka M, Kotańska M, Szafarz M, Pociecha K, Waszkielewicz AM, Marona H, Filipek B, Mogilski S.Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2019 Jul;29(7):751-760. doi: 10.1016/j.numecd.2019.04.003.

„Effect of Pterostilbene, a Natural Analog of Resveratrol, on the Activity of some Antiepileptic Drugs in the Acute Seizure Tests in Mice.” Nieoczym D, Socała K, Jedziniak P, Wyska E, Wlaź P. Neurotox Res. 2019 Mar 15. doi: 10.1007/s12640-019-00021-1.

„Novel aryloxyethyl derivatives of 1-(1-benzoylpiperidin-4-yl)methanamine as the Extracellular Regulated Kinases 1/2 (ERK1/2) phosphorylation-preferring serotonin 5 HT1A receptor biased agonists with robust antidepressant-like activity.” Sniecikowska J, Głuch-Lutwin M, Bucki A, Więckowska A, Siwek A, Jastrzębska-Więsek M, Partyka A, Wilczyńska D, Pytka K, Pociecha K, Cios A, Wyska E, Wesołowska A, Pawłowski MH, Varney M, Newman-Tancredi A, Kołaczkowski M. J Med Chem. 2019 Feb 5. doi: 10.1021/acs.jmedchem.9b00062.

„Antidepressant-Like Activity of Typical Antidepressant Drugs in the Forced Swim Test and Tail Suspension Test in Mice Is Augmented by DMPX, an Adenosine A2A Receptor Antagonist.” Poleszak E, Szopa A, Bogatko K, Wyska E, Wośko S, Świąder K, Doboszewska U, Wlaź A, Wróbel A, Wlaź P, Serefko A.Neurotox Res. 2019 Feb;35(2):344-352. doi: 10.1007/s12640-018-9959-2.

„Anticonvulsant Activity of Pterostilbene in Zebrafish and Mouse Acute Seizure Tests.” Nieoczym D, Socała K, Gawel K, Esguerra CV, Wyska E, Wlaź P. Neurochem Res. 2019 Jan 28. doi: 10.1007/s11064-019-02735-2.

2018

„DPCPX, a selective adenosine A1 receptor antagonist, enhances the antidepressant-like effects of imipramine, escitalopram, and reboxetine in mice behavioral tests.” Szopa A, Poleszak E, Bogatko K, Wyska E, Wośko S, Doboszewska U, Świąder K, Wlaź A, Dudka J, Wróbel A, Wlaź P, Serefko A. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2018 Dec;391(12):1361-1371. doi: 10.1007/s00210-018-1551-z.

„Influence of inflammatory disorders on pharmacokinetics of lisofylline in rats: implications for studies in humans.” Świerczek A, Wyska E, Pociecha K, Baś S, Mlynarski J.Xenobiotica. 2018 Dec 11:1-12. doi: 10.1080/00498254.2018.1542516.

„Novel amide derivatives of 1,3-dimethyl-2,6-dioxopurin-7-yl-alkylcarboxylic acids as multifunctional TRPA1 antagonists and PDE4/7 inhibitors: A new approach for the treatment of pain.” Chłoń-Rzepa G, Ślusarczyk M, Jankowska A, Gawalska A, Bucki A, Kołaczkowski M, Świerczek A, Pociecha K, Wyska E, Zygmunt M, Kazek G, Sałat K, Pawłowski M.Eur J Med Chem. 2018 Sep 10;158:517-533. doi:10.1016/j.ejmech.2018.09.021.

„Advances in Discovery of PDE10A Inhibitors for CNS-Related Disorders. Part 1: Overview of the Chemical and Biological Research.”   Jankowska A, Świerczek A, Wyska E, Gawalska A, Bucki A, Pawlowski M, Chlon-Rzepa G. Curr Drug Targets. 2018 Aug 7. doi: 10.2174/138945011966618080810505

„The influence of selective A1 and A2A receptor antagonists on the antidepressant-like activity of moclobemide, venlafaxine and bupropion in mice.” Bogatko K, Poleszak E, Szopa A, Wyska E, Wlaź P, Świąder K, Wlaź A, Doboszewska U, Rojek K, Serefko A. J Pharm Pharmacol. 2018 Sep;70(9):1200-1208. doi: 10.1111/jphp.12954.

„Withdrawal of caffeine after its chronic administration modifies the antidepressant-like activity of atypical antidepressants in mice. Changes in cortical expression of Comt, Slc6a15 and Adora1 genes.” Szopa A, Poleszak E, Doboszewska U, Herbet M, Świąder K, Wyska E, Serefko A, Wlaź A, Korga A, Ostrowska M, Juś P, Jedynak S, Dudka J, Wlaź P. Psychopharmacology (Berl). 2018 Jun 7. doi: 10.1007/s00213-018-4940-6

„The impact of polymers on 3D microstructure and controlled release of sildenafil citrate from hydrophilic matrices.” Krupa A, Tabor Z, Tarasiuk J, Strach B, Pociecha K, Wyska E, Wroński S, Łyszczarz E, Jachowicz R. Eur J Pharm Sci. 2018 Jul 1;119:234-243. doi: 10.1016/j.ejps.2018.04.023.

„Effect of Tadalafil on Seizure Threshold and Activity of Antiepileptic Drugs in Three Acute Seizure Tests in Mice.” Socała K, Nieoczym D, Pieróg M, Wyska E, Szafarz M, Doboszewska U, Wlaź P. Neurotox Res. 2018 Feb 9. doi: 10.1007/s12640-018-9876-4.

„Novel butanehydrazide derivatives of purine-2,6-dione as dual PDE4/7 inhibitors with potential anti-inflammatory activity: Design, synthesis and biological evaluation.” Chłoń-Rzepa G, Jankowska A, Ślusarczyk M, Świerczek A, Pociecha K, Wyska E, Bucki A, Gawalska A, Kołaczkowski M, Pawłowski M.Eur J Med Chem. 2018 Feb 25;146:381-394. doi: 10.1016/j.ejmech.2018.01.068.

Konferencje i szkolenia

2024

Szafarz M. I Ogólnopolska Konferencja dla lekarzy, diagnostyków laboratoryjnych i farmaceutów ” Interdyscyplinarne problemy diagnostyczno-terapeutyczne w populacji geriatrycznej”  19.04.202 r. Kraków

Szafarz M. Konferencja „Spotkania mikrobiologów, analityków i farmaceutów klinicznych z pediatrami” 11.04.2024 r. Kraków Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Staszkiewicz J. Ciemna strona sztucznej inteligencji w szkolnictwie wyższym. Co z tego wynika? Tydzień Jakości Kształcenia 2024 Uniwersytet Jagielloński 15.03.2024 r. Kraków

Staszkiewicz J. Cyfryzacja w administracji. Tydzień Jakości Kształcenia 2024 Uniwersytet Jagielloński 13.03.2024 r. Kraków

Wyska E. Seminarium otwierające: Realne wizje przyszłości. E-learning, sztuczna inteligencja i cyfryzacja pracy a jakość kształcenia akademickiego. Tydzień Jakości Kształcenia 2024 na Uniwersytet Jagielloński 11.03.2024 r. Kraków

Wyska E. „Systemy dostarczania leków- projektowanie i zastosowanie rozwiązań z wykorzystaniem nanotechnologii”, wykładowca profesor Wojciech Chrzanowski 22, 29.02.2024 r. Lublin (online)

2023

Krzywda K. Szkolenie dla osób planujących, wykonujących, uczestniczących, uśmiercających oraz sprawujących opiekę nad zwierzętami laboratoryjnymi. Katedra Patofizjologii Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 05.10.2023 r.

Krzywda K. Szkolenie dla osób uczestniczących w wykonywanych procedurach na zwierzętach laboratoryjnych. Wydział Farmaceutyczny UJ CM 09.10.2023 r. 

Krzywda K. Podstawowe procedury i techniki stosowane na zwierzętach laboratoryjnych, zgodne z uchwałą LKE nr 422/2020. Zwierzętarnia Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie 20.10.2023 r.

Szafarz M. I Sympozjum Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej  28-29.09.2023r. Warszawa

Szafarz M. XVI Ogólnopolska Konferencja Lekarsko – Farmaceutyczna Bezpieczna Farmakoterapia 22-24.09.2023 r. Kraków

Staszkiewicz J. Kurs języka Hiszpańskiego A1 – Jagiellońskie Centrum Językowe 03.07-14.07.2023 r. Kraków

Puciul-Malinowska A. „Podnoszenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich przez wprowadzenie systemu certyfikatów dydaktycznych”  – Doskonałość Dydaktyczna Uczelni 03-06.2023 r. Kraków

Puciul-Malinowska A. „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne z elementami emisji głosu” 29-30.-5.2023 r. Kraków

Puciul-Malinowska A. „Emocji moc-regulacja w pracy nauczyciela akademickiego” Ars Docendi 03.04.2023 r. Kraków

Świerczek A. Modeling and Simulations Using MonolixSuiteTM: Pharmacometrics Spring School. 20-24.03.2023 r.

Mycek B, Szafarz M, Świerczek A. Szkolenie dla kadry akademickiej w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnościami oraz w zakresie świadomości niepełnosprawności w ramch projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój”. 17.03.2023 r. Kraków

Puciul-Malinowska A. Szkolenie dla kadry akademickiej w zakresie edukacji osób z niepełnosprawnościami oraz w zakresie świadomości niepełnosprawności w ramch projektu „Odpowiedzialne wsparcie i zrównoważony rozwój”. 03.02.2023 r. Kraków

2022

Pociecha K. Konferencja: Ślaskie Debaty Hematologiczne 25-26 listopada 2022 r.

Wyska E, Pociecha K. ” Development of metod for the dissociation rate determination of phosphodiesterase 8A-inhibitor complex” National Scientific Conference „Understand the Science” VI edition Septembre 17, 2022 

Puciul-Malinowska A. Narzędzia coachingowe w dydaktyce,  ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego 6-8.09.2022 r.

Świerczek A. „Coaching jako metoda podniesienia kompetencji dydaktycznych” organizowane w ramach projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego.  6,7,13 lipca 2022 r.

Świerczek A. „Wybrane metody i narzędzia analizy danych na przykładach medycznych” organizowane w ramach projektu ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego.  28.06, 5.07, 12.07, 19.07.2022

Szafarz M. „Optymalizacja dawkowania amikacyny u onkologicznych pacjentów pediatrycznych ” XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej 'Status quo et quo vadis’ 2-4 czerwca 2022 r. Bydgoszcz

Świerczek A. „Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Modeling of Selective PDE3, PDE4, and PDE7 Inhibitors in a Mouse Model of Autoimmune Hepatitis”. Konferencja ACCORD 2022. Interdisciplinary Conference on Drug Sciences. 26-28 Maja 2022. Warszawa

Wyska E. Coaching jako metoda podniesienia kompetencji dydaktycznych, ZintegrUJ – Kompleksowy Program Rozwoju Uniwersytetu Jagiellońskiego 1,2,8.02.2022 r. 

Jędruch O. Szkolenie dla osób wykonujących/uczestniczących/ uśmiercających oraz sprawujących opiekę nad zwierzętami laboratoryjnymi. Katedra Patofizjoligii Collegium Medikum Uniwersytet Jagielloński 19-21. 01.2022 r.

2021

Wyska E, Szafarz M, Noor Al Hashimi.  ” Phisiologically-based pharmacokinetic modelling of the new phosphodiesterase inhibitor- at-24 after intravenous administration to mice” XXIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 22-24 września 2021 r. 

Wyska E, Szafarz M, Kłusek K. „Evaluation of the pharmacokinetic interaction between voriconazole and quercetin in different experimental models.” XXIV Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, 22-24 września 2021 r.  

Współpraca

 • Instytut Fizyki Jądrowej PAN
 • Zakład Fizjologii Zwierząt, Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
 • Zakład Farmakokinetyki i Terapii Monitorowanej, Wydział Lekarski PUM
 • Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH

Granty i projekty badawcze realizowane w ramach działalności Zakładu: 

Grant Preludium o numerze K/PBM/000717   – mgr Katarzyna Przejczowska Pomierny

Ocena hepatoprotekcyjnego działania związku AP39, nowego donora H2S, w modelu autoimmunologicznego zapalenia wątroby u myszy.

Projekt własny na lata 2022-2023 numer N42/DBS/000258 – mgr Katarzyna Przejczowska Pomierny

Wpływ zapalenia na kinetykę zmian stężenia siarkowodoru oraz wybranych aminokwasów siarkowych bez i w obecności donorów siarkowodoru.

Grant Preludium o numerze K/PBM/000617– dr Artur Świerczek

Badania interakcji i zależności PK/PD inhibitorów fosfodiesteraz w mysim modelu autoimmunologicznego zapalenia wątroby

Projekt własny na lata 2022 – 2023 numer N42/DBS/000259 – dr Artur Świerczek

Populacyjne modelowanie PK/PD prednizolonu w szczurzym modelu autoimmunologicznego zapalenia wątroby

Projekt własny na lata 2020 – 2021 numer N42/DBS/000133 – dr Artur Świerczek

Ocena farmakokinetyki inhibitora JAK1/JAK3 oraz jego skuteczności w mysim modelu autoimmunologicznego zapalenia wątroby

Projekt własny na lata 2022 – 2023 numer N42/DBS/000246 – dr Małgorzata Szafarz

Badania dotyczące mechanizmu interakcji farmakokinetycznej pomiędzy worykonazolem kwercentyną

Projekt własny na lata 2022 – 2023 numer N42/DBS/000257 – dr Krzysztof Pociecha

Zastosowanie izolowanych mikrosomów wątrobowych pochodzących od różnych gatunków do przewidywania profilu farmakokinetycznego nowych inhibitorów PDE 4/7 in vivo

Projekt własny na lata 2020 – 2021 numer N42/DBS/000131 – dr Krzysztof Pociecha

Ocena działania i farmakokinetyki nowych inhibitorów PDE4/7 w zwierzęcym modelu sepsy

Słowa kluczowe

farmakokinetyka, analiza populacyjna, modelowanie PK/PD, ADME, modele fizjologiczne, biomarkery, bioanaliza, eksperymentalna sepsa, biomateriały