Informacje i dokumenty

Decyzją Krajowej Komisji Etycznej od 1 lutego 2016 roku przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie działa I Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach.

 

Adres:
I Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
Tel. +48 12 620 56 54

Kontakt telefoniczny możliwy w godzinach przyjmowania wniosków.

Przewodnicząca: prof. dr hab. Anna Wesołowska

Sekretarz: mgr Arleta Gadocha, e-mail: arleta.marchewka@uj.edu.pl

 

I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą przy UJ podlegają jednostki znajdujące się na terenie:

 

Województwa małopolskiego:

– Instytut Zootechniki w Balicach

– Instytut Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu

– Instytut Badawczo-Rozwojowy “Biogen” Sp. z o.o. w Kostkowie

 

Dzielnicy I Stare Miasto

– Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ul. Sławkowska 17

– Katedra Patofizjologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Czysta 18

– Katedra Immunologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Czysta 18

– Katedra Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Czysta 18

– Katedra Biochemii Lekarskiej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum , ul. Kopernika 7

– Katedra Biologii Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Kopernika 7

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, al. Mickiewicza 33

– Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. Mickiewicza 21

– Instytut Biologii, Wydział Geograficzno-Biologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podbrzezie 3

 

Dzielnicy II Grzegórzki

– Katedra Fizjologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 16

– Katedra Farmakologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 16

 

Dzielnicy III Prądnik Czerwony

– Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46

 

Dzielnicy VI Bronowice

– Katedra Żywienia Człowieka Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Balicka 122

– Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. prof. Spiczakowa 6

 

Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

Dzielnicy XIV Czyżyny

Dzielnicy XVI Bieńczyce

Dzielnicy XVIII Nowa Huta

 

Dokumenty wymagane o ubieganie się o zgodę na przeprowadzenie doświadczeń na zwierzętach znajdują się na stronie Krajowej Komisji Etycznej.

 

Od dnia 27 maja 2015 r. obowiązuje “Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych” z dnia 15 stycznia 2015 r. (tekst ustawy) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (tekst rozporządzenia), w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (tekst rozporządzenia), wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli (tekst rozporządzenia).

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z 22 września 2010 w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (tekst dyrektywy).

 

Regulamin działania I LKE

 

Wnioski należy składać w formie papierowej w 3 egzemplarzach.

UWAGA: od 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe wzory wniosków do ubiegania się o zgodę na przeprowadzenie doświadczenia!

Do każdego egzemplarza należy dołączyć: 

– nietechniczne streszczenie wniosku W-1 – http://www.bip.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2018_01/fc7cd0ce365ff54262baf8cdc6918609.rtf

– kopie wyznaczeń osoby planującej, wykonującej i uśmiercającej (wzory wyznaczeń na stronie Krajowej Komisji Etycznej),

– wersja elektroniczna wniosku i nietechnicznego streszczenia wniosku (na płycie CD).

 

Przy wypełnianiu wniosków proszę zwrócić uwagę na prawidłowe określanie kategorii dotkliwości procedur (zał. VIII. Dyrektywy).

Wzór wniosku o wydanie zgody na przeprowadzenie doświadczenia

Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku

Instrukcja wypełniania nietechnicznych streszczeń

Wzór wniosku uzupełniającego

Załącznik A do wniosku uzupełniającego – dodatkowe zwierzęta

Załącznik B do wniosku uzupełniającego – dodatkowe procedury

Załącznik C do wniosku uzupełniającego – zmiana/dodanie ośrodka

Wniosek o wydanie zgody na dodatkowe osoby przeprowadzające doświadczenia lub uczestniczące w doświadczeniu

Wzór uproszczonego wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia

 

Doświadczenia, na których przeprowadzenie została wyrażona zgoda przed dniem wejścia w życie Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych, przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów, nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2018 r. (art. 78.1. Ustawy).

 

Formularze wniosków uzupełniajacych do Uchwał wydanych zgodnie z Ustawą o doświadczeniach na zwierzętach z 21 stycznia 2005 r. (składa się w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna na płycie CD lub przesłana na adres sekretarza komisji: natalia.wilczynska@uj.edu.pl).

 

Ocena retrospektywna

Lista dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny retrospektywnej:

1. Wypełniony raport użytkownika – pobierz.

2. Kopia uchwały o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia.

3. Kopia wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia.

Wielkość fontu
Kontrast