Informacje i dokumenty

Decyzją Krajowej Komisji Etycznej od 1 lutego 2016 roku przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie działa I Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach.

 

Adres:
I Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
Tel. +48 12 620 56 54

 

Przewodnicząca: dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ 

Sekretarz: mgr Arleta Gadocha, e-mail: arleta.marchewka@uj.edu.pl

 

Dokumenty wymagane o ubieganie się o zgodę na przeprowadzenie doświadczeń na zwierzętach znajdują się na stronie Krajowej Komisji Etycznej.

 

Od dnia 27 maja 2015 r. obowiązuje „Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych” z dnia 15 stycznia 2015 r. (tekst ustawy) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (tekst rozporządzenia), w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (tekst rozporządzenia), wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli (tekst rozporządzenia).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z 22 września 2010 w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (tekst dyrektywy).

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsipobierz

I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą przy UJ podlegają jednostki znajdujące się na terenie:

 

Województwa małopolskiego:

– Instytut Zootechniki w Balicach

– Instytut Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu

– Instytut Badawczo-Rozwojowy „Biogen” Sp. z o.o. w Kostkowie

Dzielnicy I Stare Miasto

– Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ul. Sławkowska 17

– Katedra Patofizjologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Czysta 18

– Katedra Immunologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Czysta 18

– Katedra Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Czysta 18

– Katedra Biochemii Lekarskiej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum , ul. Kopernika 7

– Katedra Biologii Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Kopernika 7

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, al. Mickiewicza 33

– Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. Mickiewicza 21

– Instytut Biologii, Wydział Geograficzno-Biologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podbrzezie 3

Dzielnicy II Grzegórzki

– Katedra Fizjologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 16

– Katedra Farmakologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 16

Dzielnicy III Prądnik Czerwony

– Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46

Dzielnicy VI Bronowice

– Katedra Żywienia Człowieka Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Balicka 122

– Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. prof. Spiczakowa 6

Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

Dzielnicy XIV Czyżyny

Dzielnicy XVI Bieńczyce

Dzielnicy XVIII Nowa Huta