Informacje i dokumenty

Decyzją Krajowej Komisji Etycznej od 1 lutego 2016 roku przy Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie działa I Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach.

 

Adres:
I Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie
ul. Medyczna 9
30-688 Kraków
Tel. +48 12 620 56 54

 

Przewodnicząca: dr hab. Małgorzata Kruczek, prof. UJ

Sekretarz: mgr Arleta Gadocha, e-mail: arleta.marchewka@uj.edu.pl

 

Dokumenty wymagane o ubieganie się o zgodę na przeprowadzenie doświadczeń na zwierzętach znajdują się na stronie Krajowej Komisji Etycznej.

 

I Lokalna Komisja Etyczna ds. Doświadczeń na Zwierzętach w Krakowie, zwraca uwagę, iż punkt 5 wniosku tj. cel i ogólny opis doświadczenia, musi być napisany w sposób zrozumiały dla niespecjalisty oraz zawierać nie więcej niż 250 słów.

Wnioski, które nie będą spełniały powyższego wymogu, nie będą rozpatrywane przez I LKE.

 

Od dnia 27 maja 2015 r. obowiązuje “Ustawa o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych” z dnia 15 stycznia 2015 r. (tekst ustawy) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego: w sprawie Krajowej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na Zwierzętach oraz lokalnych komisji etycznych do spraw doświadczeń na zwierzętach (tekst rozporządzenia), w sprawie szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych (tekst rozporządzenia), wykazu zwierząt z rzędu naczelnych niestanowiących potomstwa zwierząt z rzędu naczelnych hodowanych w niewoli (tekst rozporządzenia).

 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z 22 września 2010 w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (tekst dyrektywy).

 

Regulamin działania I LKE

 

UWAGA: od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowy wzór streszczenia nietechnicznego!

Aby wniosek został złożony poprawnie należy złożyć 3 egzemplarze wniosku w formie papierowej oraz do każdego egzemplarza wniosku dołączyć:

– nietechniczne streszczenie wniosku W-1

– kopie wyznaczeń osoby planującej, wykonującej i uśmiercającej (wzory wyznaczeń na stronie Krajowej Komisji Etycznej),

– wersja elektroniczna wniosku i nietechnicznego streszczenia wniosku (na płycie CD lub na adres mailowy sekretarza Komisji).

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane w sekretariacie.

Przed każdym złożeniem wniosku, proszę sprawdzać aktualnie obowiązujące wzory na stronie Krajowej Komisji Etycznej.

 

Przy wypełnianiu wniosków proszę zwrócić uwagę na prawidłowe określanie kategorii dotkliwości procedur (zał. VIII. Dyrektywy).

Klasyfikacja celu doświadczenia

Wzór wniosku o wydanie zgody na przeprowadzenie doświadczenia

Szczegółowa instrukcja wypełniania wniosku

Instrukcja wypełniania nietechnicznych streszczeń

Wzór wniosku uzupełniającego

Załącznik A do wniosku uzupełniającego – dodatkowe zwierzęta

Załącznik B do wniosku uzupełniającego – dodatkowe procedury

Załącznik C do wniosku uzupełniającego – zmiana/dodanie ośrodka

Wniosek o wydanie zgody na dodatkowe osoby przeprowadzające doświadczenia lub uczestniczące w doświadczeniu

Wzór uproszczonego wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia

 

 

Ocena retrospektywna

Lista dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia oceny retrospektywnej:

1. Wypełniony raport użytkownika – pobierz.

2. Kopia uchwały o udzieleniu zgody na przeprowadzenie doświadczenia.

3. Kopia wniosku o udzielenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia.

 

I Lokalnej Komisji Etycznej ds. Doświadczeń na Zwierzętach z siedzibą przy UJ podlegają jednostki znajdujące się na terenie:

 

Województwa małopolskiego:

– Instytut Zootechniki w Balicach

– Instytut Ichtiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu

– Instytut Badawczo-Rozwojowy “Biogen” Sp. z o.o. w Kostkowie

Dzielnicy I Stare Miasto

– Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, ul. Sławkowska 17

– Katedra Patofizjologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Czysta 18

– Katedra Immunologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Czysta 18

– Katedra Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Czysta 18

– Katedra Biochemii Lekarskiej Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum , ul. Kopernika 7

– Katedra Biologii Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Kopernika 7

Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, al. Mickiewicza 33

– Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. Mickiewicza 21

– Instytut Biologii, Wydział Geograficzno-Biologiczny Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podbrzezie 3

Dzielnicy II Grzegórzki

– Katedra Fizjologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 16

– Katedra Farmakologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, ul. Grzegórzecka 16

Dzielnicy III Prądnik Czerwony

– Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, al. 29 Listopada 46

Dzielnicy VI Bronowice

– Katedra Żywienia Człowieka Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. Balicka 122

– Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, ul. prof. Spiczakowa 6

Dzielnicy IX Łagiewniki-Borek Fałęcki

Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim

Dzielnicy XIV Czyżyny

Dzielnicy XVI Bieńczyce

Dzielnicy XVIII Nowa Huta

Wielkość fontu
Kontrast