Badania

Tematyka badawcza

 • Poszukiwanie nowych struktur o działaniu: hipotensyjnym, przeciwarytmicznym, przeciwbólowym, przeciwzapalnym, przeciwdrgawkowym, przeciwhistaminowym i przeciwserotoninowym.
 • Określanie mechanizmów działania aktywnych struktur.    

 

Stosowane metody

Prowadzenie badań eksperymentalnych na zwierzętach laboratoryjnych w celu potwierdzenia aktywności farmakologicznej i wyjaśnienia mechanizmu działania nowych związków.

 

Metodyka badawcza

 1. Oznaczenie aktywności przeciwhistaminowej, przeciwserotoninowej, alfa-adrenolitycznej, cholinolitycznej oraz spazmolitycznej nowych związków w testach in vitro na izolowanych narządach ( aorta szczura, jelito cienkie świnki morskiej, jelito cienkie królika)
 2. Oznaczenie aktywności przeciwbólowej i przeciwzapalnej w testach:

  • „gorącej płytki” (hot plate)

  • „przeciągania się” (writhing syndrome)

  • usunięcia ogona” (tail flick)

  • w modelu obrzęku karageninowego, kapsaicynowego (ból neuropatyczny), formalinowego (ból przewlekły)

  • znieczulenia miejscowego (królik, mysz, świnka morska).

  • w modelu zapalenia indukowanego zymosanem

 3. Oznaczenie aktywności przeciwarytmicznej w testach in vivo

 4. Oznaczenie aktywności przeciwarytmicznej w niemiarowości wywołanej okluzją i reperfuzją naczynia wieńcowego in vitro wg metody Lubbe

 5. Oznaczenie wpływu na elektrokardiogram szczura w testach in vitro i in vivo

 6. Oznaczenie aktywności hipotensyjnej metodą krwawą i bezkrwawą

 7. Oznaczenie działania przeciwdrgawkowego w testach chemicznych i elektrycznych.

 8. Oznaczenie wpływu na OUN (ruchliwość, sen, neurotoksyczność w teście Rota Rot oraz w „teście komina” )

 9. Oznaczenie działania przeciwlękowego.

 10. Oznaczenie działania przeciwdepresyjnego (test Porsolta)

 11. Oznaczenie cytotoksyczności oraz toksyczności ostrej przy różnych drogach podania.

 12. Oznaczenie metodami spektrofotometrycznymi lub ELISA: białek, enzymów, profilu lipidowego i/lub węglowodanowego, aktywności antyoksydacyjnej, NO

 13. Oznaczenie aktywności antagonistycznej w stosunku do jonów Ca2+

 14. Oznaczenie toksyczności ostrej przy różnych drogach podania

 

Aparatura badawcza

 1. Zestaw do narządów izolowanych sprzężony z komputerem
 2. Zestaw do izolowanego serca
 3. Kompletna aparatura ELISA
 4. Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego u małych zwierząt – DATAMAX, firmy Columbus sprzężony z komputerem
 5. Aparat EKG dla małych zwierząt laboratoryjnych z komputerową możliwością analizy elektrokardiogramu
 6. Aparat EKG przystosowany do zapisu elektrokardiogramu izolowanego serca szczura
 7. Aparaty EKG:
  • E-30
  • Multicard E – 30
  • AsCARD B5
  • EK 1 T – 03M2
 8. Generator elektrowstrząsów GE – 01
 9. Mikropompy dozujące
 10. Aparat do badania aktywności p/bólowej związków metodą „hot plate”
 11. Analgezymetr typu Ugo-Basile do badania aktywności p/bólowej związków
 12. Zestaw aparatury do techniki PCR i RLT
 13. Aparat ROTA ROT
 14. Aparat do oznaczania aktywności przeciwbólowej i przeciwzapalnej u szczura metodą termiczną „ Plantar test”
 15. Zestaw do pomiaru obrzęku łapy szczura i myszy wraz z programem komputerowym i zestawem statywów
 16. Automatyczny system do pomiaru ciśnienia tętniczego u szczurów i myszy metodą bezkrwawą
 17. Zestaw „Von Frey” wraz z oprogramowaniem.
 18. Klatki z czujnikami do badania aktywności lokomotorycznej zwierząt (Ugo Basile)
 19. Aparat do pomiaru ciśnienia metodą bezkrwawą
 20. Pletyzmometr
 21. Klatka dla myszy MICE PASIVE z oprogramowaniem
 22. Labirynt wodny Morrisa
 23. Labirynt uniesiony dla myszy, moduł SMART do oprogramowania, kamera