Koło Opieki Farmaceutycznej

Koło Opieki Farmaceutycznej

 

Jednostka macierzysta

  • Zakład Farmacji Społecznej

 

Opiekun koła

  • dr Anna Gołda

 

Opis działaności

Członkowie SKN prowadzą badania w obszarze praktyki aptecznej. Realizowane są projekty o charakterze badań terenowych w aptekach ogólnodostępnych (w tym badania wykorzystujące metodologię „tajemniczego pacjenta”), badania kwestionariuszowe oraz badania w przestrzeni Internetu (np.  w 2013 roku zrealizowano projekt dotyczący oceny działalności aptek internetowych w Polsce).  Uzyskane wyniki służą ocenie jakości usług farmaceutycznych (np. poradnictwa w samoleczeniu, edukacji pacjenta), a także umożliwiają dyskusję nad możliwościami polepszenia standardu usług aptecznych, co w konsekwencji może przełożyć się na podniesienie prestiżu zawodowego farmaceuty oraz zwiększenie bezpieczeństwa farmakoterapii pacjentów. Wymagania wstępne stawiane członkom koła to ukończenie  III roku studiów farmaceutycznych, zainteresowania związane z  badaniami w obszarze nauk społecznych i farmaceutycznych. Z uwagi na specyfikę badań warunkiem koniecznym jest wykazywanie się przez uczestników wysokimi kompetencjami interpersonalnymi, samodzielnością, posiadanie umiejętności pracy w grupie. Praca w SKN Opieki Farmaceutycznej przebiega  metodą projektową (Project Base Learning).

 

Wybrane publikacje i doniesienia konferencyjne z udziałem członków SKN

  • A. Gołda, J. Dymek, A. Geisler, J. Dereń, A. Skowron. Bezpieczeństwo pacjentów stosujących leki OTC – czy warto coś zmienić? Badanie opinii magistrów i studentów farmacji / Safety of the patients using OTC drugs – is there a need for the change? A study of the pharmacists and pharmacy students’ views. Farm Pol, 2018, 74(8): 445-452

  • A. Gołda, J. Dymek, M. Starzykowska: Zolpidem. Informacja dla pacjentów, którym przepisano lek nasenny. Materiał przeznaczony dla farmaceutów i lekarzy na potrzeby edukacji medycznej pacjentów. ISBN 978-83-65110-48-0

  •  A. Gołda, J. Dereń, K. Kopacz, A. Cieślar, A. Geisler, J. Dymek, A. Skowron A: Wydawanie leków OTC z apteki – czy warto coś zmienić? Badanie kwestionariuszowe z udziałem magistrów farmacji. kongres PTFarm. Farmacja21. Farmaceuci w ochronie zdrowia. Wrocław (Polska) 11-12.09.2015 poster
  • A. Gołda, E. Uman-Ntuk, E. Szubert, M. Banasik, M. Kawka, D. Burcek, S. Orczykowski, M. Kostyk, M. Starzykowska, K. Wojton, M. Kopera, A. Sawicka, P. Mańkowska, L. Wiśniowska. Porada antynikotynowa w aptece – badanie z wykorzystaniem metodologii „tajemniczego pacjenta”. III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prowadzenie Opieki Farmaceutycznej 2014, Kraków-Przegorzały /poster

  • A. Gołda, A. Uram,  M. Chmiel, K. Leśniczek, E. Uman-Ntuk, A. Skowron. Ekspedycja pseudoefedryny w aptece ogólnodostępnej III Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Prowadzenie Opieki Farmaceutycznej 2014, Kraków-Przegorzały /poster
  • E. Uman-Ntuk, M. Chmiel, K. Leśniczek, M. Olesińska, D. Wyka, A. Uram, Tutor: Anna Gołda. Evaluation of online pharmacies in Poland Przegl. Lek. 2013 : 70/Suplement 1, s. 24 poster

  • E. Uman-Ntuk, M. Chmiel, K. Leśniczek, M. Szafraniak, A. Uram, Tutor: Anna Gołda. Assesment of the quality of counseling process in community pharmacy. Przegl. Lek. 2012 : 69/Suplement 1, s. 19 poster