Analityka medyczna

W terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom i suplement oraz ich odpisy.

1. Absolwenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020:

2. Absolwenci, którzy wznowili lub rozpoczęli studia od roku akad. 2019/2020:
 

Przed obroną należy dostarczyć do Dziekanatu:

a) potwierdzenie opłaty za dyplom wg wniosku – wpłata na indywidualne konto (dostępne w USOSweb w zakładce płatności).
b) zaświadczenia dokumentujące dodatkowe osiągnięcia, nagrody, działalność w Samorządzie Studenckim, publikacje, wyróżnienia (koła naukowe, AZS, Erasmus itp.), które mogłyby być umieszczone w suplemencie do dyplomu. Formularz zaświadczenia jest do pobrania tutaj.

Upoważnienie do odbioru dyplomu ukończenia studiów i suplementu wraz z odpisami student ostatniego roku powinien złożyć osobiście w dziekanacie dla kierunku (druk do pobrania tutaj).

 
Uwaga!
Zachęcamy do uzupełnienia formularza absolwenta w USOSWeb (FORMULARZ ABSOLWENTA).
Nie ma konieczności drukowania formularza i dostarczania go do Dziekanatu.