Warunki techniczne

Zwierzętarnia Wydziału Farmaceutycznego jest przystosowana technicznie do hodowli i utrzymywania zwierząt laboratoryjnych o wysokim standardzie higienicznym. Zwierzętarnia zajmuje powierzchnię ok. 500 m2 składa się z części hodowlanej i eksperymentalnej. W części hodowlanej za barierą znajduje się węzeł sanitarny, 6 pokoi hodowlanych z oświetleniem sztucznym, sterowanym automatycznie (12 godzin jasnych, 12 godzin ciemnych) oraz magazyn sprzętu jałowego. W części ogólnodostępnej wyróżnić można pokoje kwarantanny, pokój do badań przewlekłych, pokój zabiegowy, pokoje eksperymentalne osobne dla każdego gatunku (myszy, szczury, króliki i świnki morskie), magazyn paszy o kontrolowanej temperaturze i wilgotności. Zmywalnia i sterylizatornia wyposażona jest w automatyczne myjnie do klatek i butelek oraz sterylizator przelotowy na gorące powietrze firmy Ehret STE 700/2/10000. Zwierzętarnia posiada 5 ujęć wody filtrowanej, statywowe lampy UV do jałowienia sprzętu oraz pomieszczeń. Temperatura i wilgotność monitorowane są komputerowo, z możliwością wydruku. Pełna klimatyzacja zapewnia temp. 20-24 stopni C, wilgotność 50% (+/- 10%), 15 wymian powietrza na godzinę, powietrze filtrowane jest przez zespół filtrów.