Badanie IG

Pracownia Biopierwiastków Zakładu Bromatologii 
poszukuje ochotników
do wyznaczenia indeksu glikemicznego makaronów 

Wymagania

Wiek: 19-35
BMI: 19,5-24,9
W badaniu nie mogą brać udziału osoby cierpiące na cukrzycę, celiakię, nietolerancję glutenu, nietolerancje fruktozy, choroby sercowo-naczyniowe i/lub endokrynologiczne oraz osoby palące.

Badanie obejmuje dwukrotne wykonanie krzywej cukrowej 
(za każdym razem 7 krotne pobranie krwi z palca w ciągu 2 godzin)

Uczestnicy otrzymają praktyczny upominek o wartości ok. 120 zł
(zestaw produktów spożywczych oraz powerbank
)

Cel 
Badanie ma na celu określenie Indeksu Glikemicznego (IG) nowych makaronów.

Metodyka 
Metodyka polega na porównaniu krzywej cukrowej sporządzonej dla czystej glukozy (50 g/osobę) i dla badanego produktu (50 g węglowodanów przyswajalnych/osobę) w przeciągu 2 godzin. Otrzymane wyniki  indywidualnie dla każdej osoby będą porównane pomiędzy sobą i z nich będzie wyliczona wartość IG.

Przebieg 
Ochotnik może przystąpić do badania dopiero po podpisaniu pisemnej zgody na udział w nim.

Osoba uczestnicząca w badaniu musi być na czczo (min. 10 godz). Zawartość glukozy będzie oznaczana przy pomocy wystandaryzowanego gleukometru paskowego. Krew kapilarna do oznaczeń będzie pobierana w następujących odcinkach czasowych: 0 (przed wypiciem glukozy lub przed spożyciem makaronu), 15, 30, 45, 60, 90 i 120 min po wypiciu/zjedzeniu badanego produktu.

Glukoza zostanie rozpuszczona w letniej wodzie (ok. 30C) w całkowitej objętości ok. 300 ml. Osoba będzie miała 10 min na wypicie glukozy i 15 min na zjedzenie makaronu (gotowany). Osoba zjadająca makaron będzie miała 200 ml wody do popicia.

Wyniki
Uczestnikowi badania gwarantowane jest przekazania informacji o uzyskanych rezultatach. W przypadku stwierdzenia wartości odbiegających od normy uczestnik badania zostanie niezwłocznie o tym poinformowany ze wskazaniem na konsultację z lekarzem.

Korzyści i ryzyko
W badaniu nie mogą brać udziału osoby cierpiące na cukrzycę, celiakię, nietolerancję glutenu, nietolerancje fruktozy, choroby sercowo-naczyniowe i/lub endokrynologiczne oraz osoby palące.

Każdy uczestnik badania otrzyma swoje wykresy krzywej cukrowej po glukozie i po makaronie.  

W przypadku uzyskania wyników odbiegających od normy zostanie o tym poinformowany wraz ze wskazaniem na konsultację z lekarzem.

Ryzyko związane z udziałem w badaniu jest maksymalnie ograniczone ze względu na użycie sprzętu jednorazowego. Potencjalnym dyskomfortem może być picie roztworu glukozy, kilkukrotne nakłucie opuszki palca lub też stany hipoglikemiczne odczuwane jaka lekka ospałość ok. 1,5 do 2 godz. po wypiciu glukozy. Bardzo rzadko zdarza się omdlenie z tego powodu. W pomieszczeniu będzie również zabezpieczona leżanka dla takiej osoby.

Szczegółowe informacje o badaniu.

Miejsce

Wydział Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9

Kontakt w sprawie rekrutacji
mgr Barbara Tatar
E-mail: pracownia@uj.edu.pl
Telefon: (012) 620-56-73