Praktyka zawodowa w medycznym laboratorium diagnostycznym

  • Procedury dotyczące odbywania praktyk
    • W Krakowie 
    • Poza Krakowem (plik pdf z procedurą dostępny jest na  platformie MS TEAMS  w ramach zespołu – Praktyka zawodowa w medycznym laboratorium diagnostycznym 2020/2021) 
  • Praktyka zawodowa w medycznym laboratorium diagnostycznym I (dla studentów II roku Analityki Medycznej)
  • Praktyka zawodowa w medycznym laboratorium diagnostycznym (dla studentów III roku Analityki Medycznej)
  • Praktyka zawodowa w medycznym laboratorium diagnostycznym (dla studentów IV roku Analityki Medycznej)

 

  • Wszystkie informacje, materiały oraz pytania związane z praktykami zawodowymi proszę kierować na adres email: pzmldcmuj@uj.edu.pl

 

 

Wielkość fontu
Kontrast