Dydaktyka

Działalność dydaktyczna (krótki opis)

Zakład realizuje zajęcia dydaktyczne obejmujące następujące zagadnienia:

 

-Analityka medyczna II rok

  • Analityka ogólna: bezpieczeństwo pracy w laboratorium, badanie ogólne moczu, płyny z jam ciała, badanie płynu mózgowo-rdzeniowego, białka i enzymy w diagnostyce, wskaźniki oceny trafności badań diagnostycznych
  • Organizacja medycznych laboratoriów diagnostycznych: struktura organizacyjna medycznych laboratoriów diagnostycznych, kontrola jakości badań, zasady organizacji i zarządzania laboratorium

-Analityka medyczna III i IV rok:

  • Hematologia laboratoryjna: rodzaje i charakterystyka materiału wykorzystywanego w badaniach hematologicznych, wykonywanie i interpretacja badań laboratoryjnych z zakresu hematologii

-Analityka medyczna IV rok:

  • Serologia grup krwi i transfuzjologia: istotne klinicznie układy grupowe składników krwi, zasady doboru krwi do przetoczeń, wykonywanie oznaczeń laboratoryjnych z zakresu serologii grup krwi

-Analityka medyczna V rok:

  • Diagnostyka laboratoryjna: badania laboratoryjne w diagnostyce i monitorowaniu zaburzeń narządowych i układowych, badania przesiewowe, ocena i interpretacja wyników badań laboratoryjnych jako element procesu diagnostyczno-terapeutycznego w opiece nad pacjentem

 

Zakład prowadzi również Studenckie Koło Naukowe Diagnostów Laboratoryjnych (opiekun dr hab. Wirginia Krzyściak)

 

Doktoranci Zakładu: Mgr Marcin Magacz, Mgr Anna Ligęzka (promotor dr hab. Wirginia Krzyściak)