Pracownicy

prof. dr hab. Elżbieta Wyska – kierownik Zakładu

dr Beata Mycek – starszy wykładowca

dr Małgorzata Szafarz – adiunkt

dr Krzysztof Pociecha – asystent

dr Artur Świerczek – asystent

dr inż. Agnieszka Puciul – Malinowska – asystent

mgr Katarzyna Przejczowska-Pomierny – specjalista naukowo-techniczny

mgr inż. Marzena Apola – specjalista inżynieryjno-techniczny

Justyna Staszkiewicz – samodzielny referent administracyjny

Wielkość fontu
Kontrast