Pracownicy

prof. dr hab. Elżbieta Wyska – kierownik Zakładu orcid logo 16px

dr Beata Mycek – starszy wykładowca

dr Małgorzata Szafarz – adiunkt orcid logo 16px

dr Artur Świerczek – adiunkt orcid logo 16px

dr Krzysztof Pociecha – asystent orcid logo 16px

dr inż. Agnieszka Puciul-Malinowska – asystent orcid logo 16px

mgr Katarzyna Przejczowska-Pomierny – specjalista naukowo-techniczny orcid logo 16px

mgr Oliwia Jędruch – samodzielny referent techniczny

Justyna Staszkiewicz – specjalista administracyjny