Doniesienia zjazdowe

Namysł M, Czekajewska J, Kania K, Skiba-Kurek I, Sepioło A, Olechowska-Jarząb A. Rezafungina-efektywniejsza alternatywa w leczeniu inwazyjnych zakażeń grzybiczych w Polsce? IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Stare i nowe patogeny- Aktualne problemy”; Lublin; 16-17 lutego 2024.

Klesiewicz K, Żelaszczyk D, Chmiel A, Krzyżek P, Skiba-Kurek I, Mrowiec P, Marona H. Benzylopiperazynowe pochodne ksantonu jako potencjalna opcja terapeutyczna w zakażeniach wywołanych przez Helicobacter pylori. IX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Stare i nowe patogeny- Aktualne problemy”; Lublin; 16-17 lutego 2024.

Skiba-Kurek I, Wawrzyniak M, Pach M, Empel J, Tomaczak M, Karczewska E. Evaluation of gene expression conditioning the formation of biofilm among hospital strains of Staphylococcus epidermidis isolated from neonates’ blood with confirmed catheter-related sepsis. 32nd ECCMID (the European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases); Lizbona, Portugalia; 23 – 26 kwietnia 2022.

Wawrzyniak M, Pach M, Skiba-Kurek I, Nowak P, Drąg J, Karczewska E. Geny związane z produkcją biofilmu – ocena występowania oraz ekspresji wśród szpitalnych szczepów z gatunku Staphylococcus epidermidis. XXIV „Sympozjum Postępy w Medycynie Zakażeń”; Warszawa; 10-11 grudnia 2021. 

Gaworska S, Manik A, Kozioł A, Klesiewicz K, Nowak P. Analiza wybranych genów związanych z biofilmem oraz pompą wyrzutu leków w grupie szczepów z gatunku Helicobacter Pylori. XXIV Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń”; Warszawa; 2021.

Kuziak A, Grychowska K, Zajdel P, Janikowska B, Skiba-Kurek I, Klesiewicz K, Krzyżek P, Nowak P, Karczewska E. Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej nowych azaheterocyklicznych pochodnych o różnej aktywności biologicznej wobec lekoopornych szczepów Helicobacter pylori. XXIV Sympozjum Postępy w Medycynie Zakażeń; Warszawa; 10-11 grudzień 2021.

Mazur G, Skiba-Kurek I, Szewc A, Karczewska E, Waszkielewicz AM. Synteza oraz badanie aktywności antybakteryjnej pochodnych 5-chloro-2-metyloksantonu oraz 5-chloro-4-metyloksantonu. IV SYMPOZJUM „SZKOŁA CHEMII MEDYCZNEJ”; Wrocław; 25-27 września 2019.

Nowik A, Gawron A, Skiba-Kurek I, Karczewska E. Detection of resistance mechanisms in strains of the genus Staphylococcus with phenotypic and genetic methods. Prezentacja ustna na IMSC 2019 – Internationial Medical Student’s Conference Cracow, 25-27 kwiecień 2019.

Nowak P, Czekajewska J, Góra A, Biegańska B, Kędzierska J, Karczewska E. Acinetobacter baumannii – analiza występowania wybranych genetycznych determinant oporności oraz genów związanych z wytwarzaniem biofilmu. XXII Sympozjum Postępy w Medycynie Zakażeń; Warszawa; 7-8 grudzień 2018.

Skiba-Kurek I, Wójcik J, Bieleń J, Dziadosz J, Pradel E, Szewc A, Sowa-Sierant I, Żak I, Karczewska E. Ocena tworzenia biofilmu przez wielolekooporne szczepy Staphylococcus epidermidis wyizolowane  z krwi pacjentówOddziału Intensywnej Terapii Noworodków. XXII Sympozjum Postępy w Medycynie Zakażeń; Warszawa; 7-8 grudzień 2018.

Ali W, Satała G, Czekajewska J, Nowak P, Witek K, Karczewska E, Kieć-Kononowicz K, Jacob C, Handzlik J. Design, synthesis and biological evaluation of new chalcogen derivatives of 1,3,5-triazine with both antibacterial and serotonin 5-HT6 receptor activity. VIII Meeting of the Paul Ehrlich Euro-PhD Network; Porto, Portugalia; 12-14 lipiec 2018.

Skiba-Kurek I, Klepacka J, Sowa-Sierant I, Karczewska E. Epidemiologia wielolekoopornych szczepów Staphylococcus epidermidis izolowanych od dzieci hospitalizowanych w Oddziałach Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. XXI Sympozjum Postępy w Medycynie Zakażeń; Warszawa; 8-9 grudzień 2017

Nowak P, Czekajewska JMarchewka M, Łucjanek M, Łodygowska A, Kędzierska J, Karczewska E. Genetyczna charakterystyka wielolekoopornych szczepów Acinetobacter bamanni​. XXI Sympozjum Postępy w Medycynie Zakażeń; Warszawa; 8-9 grudzień 2017.

Klesiewicz K, Karczewska E, Sito E, Małek M, Wójcik M, Marchewka M, Łodygowska A, Budak A. Diagnostyka zakażenia Helicobacter pylori metodą PCR. PTM wczoraj – dziś – jutro, Kraków 21-22.09.2017.

Nowak P, Skiba-Kurek I, Mrowiec P, Dziadecka J, Kędzierska J, Budak A. Ocena występowania wybranych determinant oporności w grupie wielolekoopornych szczepów Acinetobacter baumannii. PTM wczoraj – dziś – jutro, Kraków 21-22.09.2017.

Skiba-Kurek I., Nowak P, Karczewska E, Sowa-Sierant I, Żak I, Budak A. Analiza występowania genu pompy effluksowej msrA wśród wielolekopornych szczepów z gatunku Staphylococcus epidermidis. PTM wczoraj – dziś – jutro, Kraków 21-22.09.2017.

Mrowiec P, Klesiewicz K, Pater P, Skiba-Kurek I, Drożdż R, Budak A. Ocena działania przeciwbakteryjnego nanocząstek srebra oraz ich połączeń z antybiotykami. PTM wczoraj – dziś – jutro, Kraków 21-22.09.2017.

Kołodziej D, Wójcik M, Wójcik N. Searching of Candida albicans closely related species by amplification of  hwp1 (hyphal wall protein 1) gene in PCR assay. 2017, 25th International Medical Students’ Conference, Kraków. (Trzecie miejsce w sesji diagnostycznej).

Klesiewicz K, Karczewska E, Sito E, Świerczek K, Budak A. „Ocena współwystępowania zakażenia Helicobacter pylori oraz grzybów z rodzaju Candida spp. u pacjentów z chorobami górnego odcinka przewodu pokarmowego.” XX Jubileuszowe Sympozjum „Postępy w Medycynie Zakażeń”, Warszawa, 2-3.12.2016.

Klesiewicz K, Paluchowska P, Karczewska E, Szkaradek N, Waszkielewicz A, Marona H, Budak A. Ocena aktywności przeciwbakteryjnej wybranych pochodnych ksantonu. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 25-27.09.2016 Bydgoszcz. 2 nagroda w sesji plakatowej „Strategie zwalczania drobnoustrojów”.

Klesiewicz K, Trojanowska D, Bogusz B, Szkaradek N, Waszkielewicz A, Godyń K, Budak A. Ocena aktywności przeciwgrzybiczej nowosyntetyzowanych pochodnych amin i ksantonów. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 25-27.09.2016 Bydgoszcz.

Paluchowska P, Klesiewicz K, Skałkowska M, Budak A. Podobieństwo genetyczne bakterii z gatunku Acinetobacter baumanii izolowanych z Oddziału Intensywnej Terapii oraz Oddziału Oparzeń. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 25-27.09.2016 Bydgoszcz.

Nowak P, Skiba-Kurek I, Budak A. Analiza występowania genów karbapenemaz z grupy OXA oraz pompy efluksowej AdeABC wśród szczepów z gatunku Acinetobacter baumannii. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 25-27.09.2016 Bydgoszcz.

Nowak P, Skiba-Kurek I, Witek K, Kaczor A, Latacz G, Bischoff M, Herrmann M, Jacob C, Handzlik J, Kieć-Kononowicz K, Budak A. Ocena zdolności przywracania aktywności wybranych leków przeciwdrobnoustrojowych przez nowe pochodne arylidenoimidazolonów wobec szczepów Staphylococcus aureus. XXVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, 25-27.09.2016 Bydgoszcz.

Klesiewicz K, Karczewska E, Gunia A, Szkaradek N, Waszkielewicz A, Marona H, Budak A. Anti-Helicobacter pylori activity of newly synthesised derivatives of xanthone, piperazine and cinnamic acid”; XXIX International Workshop on Helicobacter and Microbiota in Inflammation and Cancer, 15-17.09.2016 Magdeburg, Niemcy.

Trojanowska D, Bogusz B, Godyń K, Waszkielewicz A, Szkaradek N, Klesiewicz K, Paluchowska P, Marona H, Budak A. Nowe perspektywy w terapii  grzybic powierzchownych wywołanych przez dermatofity – ocena aktywności przeciwgrzybiczej wybranych pochodnych amin” Konferencja Nowoczesna kosmetologia – od nauki do biznesu, 28.05.2016, Kraków.