Semestr zimowy

Studia stacjonarne

Semestr zimowy 2021/2022

1 rok

Studia niestacjonarne

Semestr zimowy 2021/2022

1 rok

2 rok

Harmonogram może ulec niewielkim zmianom i w razie konieczności będzie aktualizowany

I rok Kosmetologia fakultety zostaną opublikowane w późniejszym terminie

Wielkość fontu
Kontrast