Semestr zimowy

 

Studia stacjonarne i niestacjonarne

Semestr zimowy 2023/2024

Zajęcia obowiązkowe i fakultatywne:

1 rok 29.01.2024

2 rok 27.10.2023

3 rok 06.12.2023

4 ro14.12.2023

5 rok 05.12.2023

 

 

 

 

Harmonogram może ulec niewielkim zmianom i w razie konieczności będzie aktualizowany

Harmonogramy szczegółowe:

Harmonogram zostanie zaktualizowany po zakończeniu rejestracji na zajęcia fakultatywne